Giáo án địa lý lớp 4 tiết 6

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:17

Tiết 4: Địa lí ÔN TẬP Những kiến thức HS biết Những kiến thức liên quan đên học hình thành - Các kiến thức đã học từ bài - Nêu cách hệ thống đặc điểm đến bài thiên nhiên, người và hoạt động sản xuất người dân HLS, Trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên - Chỉ dãy núi HLS, các cao nguyên Tây Nguyên và TP Đà Lạt BĐ I Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: Kiến thức: - Nêu cách hệ thống đặc điểm thiên nhiên, ngời và hoạt động sản xuất người dân HLS, Trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên Kĩ năng: - Chỉ dãy núi HLS, các cao nguyên Tây Nguyên và TP Đà Lạt đờ Thái độ: - Có ý thức yêu quý, gắn bó với quê hơng đất nước VN II Đồ dùng dạy học: - GV: BĐ địa lí tự nhiên VN, bảng phụ, sơ đờ, lợc đồ trống VN III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ: - Trình bày đặc điểm tiêu biểu thành - HS trả lời phố Đà Lạt ? - Nhận xét * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Phát triển bài: * Hoạt động 1: Vị trí miền núi trung du + Khi tìm hiểu miền núi và trung du, đã học vùng nào? - GV treo BĐ địa lí tự nhiênVN và yêu cầu HS BĐ - HS trả lời - HS quan sát, HS BĐ - Yêu cầu HS đồ tên dãy HLS, đỉnh Phan- xi- păng, các cao nguyên TN và TP Đà Lạt lược đồ VN * Hoạt động 2: Đặc điểm thiên nhiên - Yêu cầu HS hoạt động cặp đơi, tìm thơng tin điền vào bảng - Gọi các nhóm TL * Hoạt động 3: Con ngời hoạt động - Phát bảng phụ kẻ sẵn khung cho các nhóm Yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành bảng kiến thức - Gọi HS trình bày - GV chốt và chuyển ý * Hoạt động 4: Vùng trung du Bắc Bộ - Yêu cầu HS hoạt động cặp đơi, TLCH: + Trung du Bắc Bộ có đặc điểm địa thế nào - Yêu cầu HS TL - Yêu cầu HS tiếp tục làm việc và TLCH: + Tại phải bảo vệ rừng trung du Bắc Bộ? - GV kết luận Kết luận: * Củng cố: + Những biện pháp để bào vệ rừng? - Nhận xét tiết học * Dặn dò: - Chuẩn bị bài sau - HS lên và giới thiệu - HS thảo luận nhóm - cặp BĐ và nêu - Hoạt động nhóm bàn - Đại diện nhóm trình bày - HS trao đổi - HS trả lời - Thảo luận tiếp - HS trả lời - HS nêu ... HS trình bày - GV chốt và chuyển ý * Hoạt động 4: Vùng trung du Bắc Bộ - Yêu cầu HS hoạt động cặp đơi, TLCH: + Trung du Bắc Bộ có đặc điểm địa thế nào - Yêu cầu HS TL - Yêu cầu HS tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 4 tiết 6 , Giáo án địa lý lớp 4 tiết 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay