Giáo án địa lý lớp 4 tiết 4

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:17

Tiết 4: Địa lí HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy quan đến dạy cần hình thành - Biết địa hình, khí hậu Tây - Biết trình bày số đặc điểm tiêu biểu Nguyên hoạt động sản xuất củangười dân Tây Ngưyên I Mục tiêu: Sau học, HS có khả năng: - Biết trình bày số đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất củangười dân Tây Nguyên: Khai thác sức nước khai thác rừng - Điều chỉnh: Không yêu cầu mô tả đặc điểm, cần biết sơng Tây Ngun có nhiều thác, ghềnh, phát triển thuỷ điện - Rèn luyện kĩ xem, phân tích đồ, tranh ảnh - Biết mối quan hệ địa lí thành phần tự nhiênvới thiên nhiên với hoạt động sản xuất người - Có ý thức bảo vệ nguồn nước bảo vệ môi trường II Đồ dùng dạy học: - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên VN, tranh ảnh nhà máy thuỷ điện, rừng Tây Nguyên - HS: Vở tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ: + 1HS nêu công nghiệp lâu năm Tây Nguyên? Cây trồng nhiều nhất? * Giới thiệu bài: Phát triển bài: * Hoạt động 3: Khai thác sức nước - Yêu cầu HS quan sát lược đồ sơng Tây Nguyên (SGK), trả lời câu hỏi: + Nêu tên số sơng Tây Ngun đồ? + Sông Tây Nguyên nào, sơng có tác dụng gì? - Nhận xét câu trả lời HS Hoạt động HS - Hát chuyển tiết - Các công nghiệp lâu năm Tây Nguyên: Cà phê, chè, cao su, hồ tiêu, … Cây trồng nhiều cà phê - Tiến hành thảo luận nhóm đơi + Một số sơng Tây Ngun: Xê-xan, Ba, Đồng Nai + Sông Tây Nguyên nắm thác + Kể tên nhà máy thuỷ điện tiếng Tây Nguyên mà em biết? + Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li lược đồ SGK cho biết nằm sông nào? * GV nhà máy thuỷ điện Y-a-li giới thiệu: Tây Nguyên nơi bắt nguồn nhiều sơng, dòng sơng thác ghềnh điều kiện để khai thác nguồn nước để làm thuỷ điện, nhà máy thuỷ điện lớn Tây Nguyên Y-a-li * Hoạt động 4: Rừng việc khai thác rừng Tây Nguyên - Yêu cầu HS thảo luận nhóm + Rừng Tây Nguyên có loại? Tại có phân chia vậy? + Quan sát H6,7 Sgk mô tả rừng rậm nhiệt đới rừng khộp + Rừng Tây Nguyên cho ta sản vật gì? + Quan sát H 8,9,10 Hãy nêu quy trình sản xuất đồ gỗ? + Việc khai thác rừng nào? + Những nguyên nhân ảnh hưởng đến rừng? *GV kết luận: Tây Nguyên có mùa mưa, khơ rõ rệt nên có loại rừng đặc trưng Rừng Tây Nguyên cho ta nhiều sản vật quí gỗ Tuy nhiên việc khai thác rừng bừa bãi với nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới mơi trường người + Có biện pháp để giữ rừng? Kết luận: * Củng cố: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ơ chữ kì diệu (Còn thời gian) Về học chuẩn bị cho sau ghềnh có tác dụng phát triển thuỷ điện + Nhà máy thuỷ điện tiếng Tây Nguyên Y-a-li + Nằm sông Xê-xan - HS đồ - Tiến hành thảo luận nhóm bàn - Đại diện nhóm trả lời + Rừng rậm nhiệt đới rừng khộp Vì phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu có mùa rõ rệt - HS nêu + Gỗ, tre, nứa, mây, thuốc, thú quí + Gỗ khai thác chuyển đến xưởng cưa xẻ > xưởng mộc > làm đồ gỗ + Bừa bãi, khơng có kế hoach + Phá rừng làm rẫy, làm nhà - HS nối trả lời - HS chơi trò chơi ... kiện để khai thác nguồn nước để làm thuỷ điện, nhà máy thuỷ điện lớn Tây Nguyên Y-a-li * Hoạt động 4: Rừng việc khai thác rừng Tây Nguyên - Yêu cầu HS thảo luận nhóm + Rừng Tây Nguyên có loại? Tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 4 tiết 4 , Giáo án địa lý lớp 4 tiết 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay