Giáo án địa lý lớp 4 tiết 2

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:17

Tiết 4: Địa lí MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN Kiến thức HS đã biết có liên quan đến học - Biết Tây nguyên đồ Kiến thức mới cần được thành học - Biết trình bày số đặc điểm tiêu biểu dân cư (nhiều dân tộc chung sống: Gia- rai , Ê-đê, Bana, Kinh, …) nơi thưa dân - Sử dụng tranh ảnh để mô tả sinh hoạt, trang phục, lễ hội số dân tộc Tây Nguyên I Mục tiêu: - Biết trình bày số đặc điểm tiêu biểu dân cư (nhiều dân tộc chung sống: Gia- rai , Ê-đê, Ba-na, Kinh, …) nơi thưa dân - Sử dụng tranh ảnh để mô tả sinh hoạt, trang phục, lễ hội số dân tộc Tây Nguyên - HSKG: Quan sát tranh ảnh mô tả nhà rông - Rèn luyện kĩ xem đồ, lược đồ, bảng số liệu - Giáo dục ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá dân tộc Tây Nguyên II Đồ dùng dạy học: - GV: BĐ địa lí tự nhiênVN III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức Hát chuyển tiết * KT cũ: - Nêu cao nguyên Tây Nguyên? - HS trả lời - Nhận xét - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: * Hoạt động1: Tây Nguyên- nơi có nhiều dân tộc chung sống - Yêu cầu HS đọc mục 1(84) quan sát H1, - HS đọc SGK quan sát hình 2,3 trả lời + Dân cư tập trung Tây Ngun có đơng + Dân cư tập trung khơng đơng khơng có dân tộc chung sống? + Các dân tộc: Ê- đê, Gia-rai, + Khi nói đến Tây Nguyên người ta thường Ba- na, Xơ- đăng, Kinh gọi vùng gì? Tại lại gọi vậy? + Vùng kinh tế vùng phát triển cần + Những dân tộc đến xây dựng vùng kinh tế Tây Nguyên? - GV: Tây Nguyên vùng kinh tế nơi có nhiều dân tộc chung sống nơi thưa dân nước ta * Hoạt động 2: Nhà rông Tây Nguyên - GV cho quan sát ảnh nhà rông + HSKG: Em có nhận xét nhà rơng? Hãy mô tả vài nét nhà rông? - GV: Nhà rông nhà to, dài, làm bắng vật liệu tre, nứa,như nhà sàn Mái nhà rông cao to, nhà rông mái to thể giàu có bn làng Nhà rơng thường nơi sinh hoạt tập thể buôn làng hội họp, tiếp khách buôn * Hoạt động Trang phục lễ hội - HS đọc SGK thảo luận theo nhóm + Trình bày trang phục lễ hội - GV: Hiện cồng chiêng người dân Tây Nguyên UNESCO ghi nhận Di sản Văn hoá phi vật thể Đây nhạc cụ đặc biệt quan trọng với người dân nơi * Bài học : SGK (86) Kết luận: * Củng cố: - Sơ đồ hoá kiến thức vừa học nhiều người khai quang, mở rộng, phát triển thêm + Kinh, Mông, Tày, Nùng - HS nghe - HS quan sát - Nhà rông làm gỗ, mái nhọn, nhà dài - HS nghe - HS thảo luận - Đại diện nhóm trả lời: + Trang phục: Người dân Tây Nguyên ăn mặc đơn giản nam thường đóng khố, nữ quấn váy, trang phục hội trang trí hoa văn nhiều màu sắc, nam, nữ đeo vòng bạc + Lễ hội: Tở chức vào mùa xuân, sau vụ thu hoạch; hội đua voi, cồng chiêng, đâm trâu, ăn cơm mới; hoạt động: nhảy múa, uống rượu cần, đánh cồng chiêng - HS nghe - HS đọc học - HS nêu - GV tổ chức thi đua dãy - Yêu cầu nhóm trao đởi hệ thống kiến thức học dân tộc Tây Nguyên * Dặn dò: GV nhận xét học ... - GV: Tây Nguyên vùng kinh tế nơi có nhiều dân tộc chung sống nơi thưa dân nước ta * Hoạt động 2: Nhà rông Tây Nguyên - GV cho quan sát ảnh nhà rông + HSKG: Em có nhận xét nhà rơng? Hãy mơ tả... thu hoạch; hội đua voi, cồng chiêng, đâm trâu, ăn cơm mới; hoạt động: nhảy múa, uống rượu cần, đánh cồng chiêng - HS nghe - HS đọc học - HS nêu - GV tổ chức thi đua dãy - Yêu cầu nhóm trao đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 4 tiết 2 , Giáo án địa lý lớp 4 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay