Giáo án địa lý lớp 4 tiết 1

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:17

Tiết 4: Địa lí Bài 5: TÂY NGUYÊN Kiến thức HS đã biết liên quan Kiến thức mới cần hình thành đến học học - Biết Tây Nguyên đồ - Biết vị trí Tây Nguyên đồ địa lí tự nhiên, cao nguyên: Kon tum, Plâyku, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh - Trình bày số đặc điểm TN I Mục tiêu: - Biết vị trí Tây Nguyên đồ địa lí tự nhiên VN, cao nguyên: Kon tum, Plâyku, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh - Trình bày số đặc điểm Tây Ngun( Vị trí, địa hình, khí hậu) - Rèn luyện kĩ xem đồ, lược đồ, bảng số liệu - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: BĐ địa lí tự nhiênVN III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định - Hát chuyển tiết * Kiểm tra cũ: + Nêu đặc điểm tự nhiên Trung du Bắc - HS nêu bộ? - Nhận xét * Giới thiệu bài: Phát triển bài: * Hoạt động 1: Tây Nguyên- xứ sở cao nguyên xếp tầng - GV gọi HS vị trí Tây Nguyên - HS quan sát lắng nghe đồ, sau GV lại giới thiệu: Tây Nguyên vùng đất cao, rộng lớn, gồm nhiều cao nguyên xếp tầng cao thấp khác - Yêu cầu HS lược đồ nêu tên - HS lên đồ cao nguyên từ Bắc xuống Nam, sau lên + Kon Tum; Plây cu; Đắc Lắc; đồ Lâm Viên; Di Linh - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp + Sắp xếp cao nguyên theo thứ tự từ + Cao nguyên Đắc Lắc;Cao thấp đến cao? nguyên Kon Tum; Cao nguyên + Nêu số đặc điểm tiêu biểu cao nguyên? - GV kết luận: + Cao nguyên Đăk Lăk: có bề mặt phẳng, nhièu sơn suối đồng cỏ Là nơi đất đai phì nhiêu đông dân T Nguyên + Cao nguyên Kon Tum: Trước phủ rừng nhiệt đới, thực vật chủ yếu loại cỏ + Cao nguyên Di Linh: Được phủ lớp bazan dày + Cao ngun Lâm Viên: có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu sơng suối có nhiều thác ghềnh * Hoạt động 2: Tây Nguyên có mùa rõ rệt: Mùa mưa mùa khô - GV vị trí thành phố Bn Ma Thuột đồ - Yêu cầu HS H1 sau đồ - Yêu cầu HS quan sát, phân tích bảng số liệu lượng mưa TB tháng Bn Ma Thuột, + Ở Bn Ma Thuột có mùa nào? ứng với tháng nào? + Đọc SGK em có nhận xét khí hậu Tây Nguyên? - GV nhận xét câu trả lời HS kết luận: Khí hậu Tây Ngun có mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô phân biệt rõ rệt lại kéo dài + Với đặc điểm Tây Ngun người dân có khó khăn gì? * GV: Khí hậu Tây Ngun có muà rõ rệt Plây cu; Cao nguyên Di Linh; Cao nguyên Lâm Viên - HS đồ nêu HS làm việc cá nhân - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả lời + Ở Bn Ma Thuột có mùa: mùa mưa mùa khơ + Mùa mưa: T5 -> T10 + Mùa khô: T1 -> T4, T11, T12 Từ tháng 11, 12 năm trước đến tháng năm sau - Khí hậu khắc nghiệt - HS trả lời và kéo dài người dân có khơng khó khăn lại hoạt động sản xuất Kết luận: * Củng cố: - Em có nhận xét đặc điểm Cao nguyên Đắc Lắc; Cao nguyên Kon Tum; Cao nguyên Plây cu; Cao nguyên Di Linh; Cao nguyên Lâm Viên * Dặn dò: - GV nhận xétgiờ học - Học CB sau - HS trả lời ... trả lời + Ở Bn Ma Thuột có mùa: mùa mưa mùa khô + Mùa mưa: T5 -> T10 + Mùa khô: T1 -> T4, T 11, T12 Từ tháng 11 , 12 năm trước đến tháng năm sau - Khí hậu khắc nghiệt - HS trả lời và kéo dài người... phố Bn Ma Thuột đồ - Yêu cầu HS H1 sau đồ - Yêu cầu HS quan sát, phân tích bảng số liệu lượng mưa TB tháng Bn Ma Thuột, + Ở Bn Ma Thuột có mùa nào? ứng với tháng nào? + Đọc SGK em có nhận xét... phủ rừng nhiệt đới, thực vật chủ yếu loại cỏ + Cao nguyên Di Linh: Được phủ lớp bazan dày + Cao ngun Lâm Viên: có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu sơng suối có nhiều thác ghềnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý lớp 4 tiết 1 , Giáo án địa lý lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay