Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 10

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:14

Tiết 2: Đạo đức Tiết 15: BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (Tiết 2) Những kiến thức học sinh biết có Những kiến thức học liên quan đến học cần hình thành - Biết việc cần làm thể - Công lao thầy cô giáo biết ơn thầy, cô giáo - Thái độ lễ phép với thầy cô - Lễ phép lời thầy giáo, cô giáo - Lòng kính u thầy I Mục tiêu: HS biết: Kiến thức: Công lao thầy giáo, cô giáo Lễ phép lời thầy giáo, cô giáo - Biết việc cần làm thể biết ơn thầy, cô giáo Kĩ năng: Chào hỏi lễ phép, chuẩn mực - Kĩ lắng nghe, hợp tác, phản hồi, sử lý thông tin, giúp đỡ bạn Thái độ: Nhắc nhở bạn thực kính trọng, biết ơn thầy giáo, giáo dạy II Đồ dùng dạy học: - Những hát, thơ nói lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu : * Kiểm tra cũ: + Tại phải biết ơn thầy, cô giáo? - HS trả lời * Khởi động: Hát tập thể Những - HS hát tập thể hoa, ca * Giới thiệu Phát triển bài: * Hoạt động 1:(Bài tập 4, 5) - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Tổ chức hoạt động nhóm - Hoạt động theo nhóm - Yêu cầu nhóm viết lại câu ca dao, tục ngữ, hát, thơ lòng biết ơn thầy giáo - Gọi đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày + Một chữ thầy + Không thầy đố mày làm nên + Các câu ca dao tục ngữ khuyên điều gì? - Tổ chức cho nhóm kể chuyện hát, đọc thơ ca ngợi lòng biết ơn thầy cô giáo * Giảng: Các em học lớp khác có nhiều bạn nhớ thầy giáo cũ Đối với thầy cô giáo cũ hay thầy cô giáo luôn ghi nhớ, biết ơn, biết u q kính trọng thầy * Hoạt động 2: Làm bưu thiếp chúc mừng thầy giáo, cô giáo - Cho HS làm theo nhóm - Hết thời gian cho trưng bày sản phẩm + Muốn sang yêu lấy thầy + Tôn sư trọng đạo - Phải biết kính trọng u q thầy thầy dạy điều hay lẽ phải, giúp nên người - Hoạt động nhóm - HS làm bưu thiếp cá nhân - HS trình bày sản phẩm theo nhóm - Nhận xét *GV: Chăm ngoan học tập tốt biểu lòng biết ơn Kết luận: * Củng cố: Nêu việc làm em thể - HS nêu lòng biết ơn thầy giáo, giáo * Dặn dò: Thực tốt điều học ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... chuyện hát, đọc thơ ca ngợi lòng biết ơn thầy cô giáo * Giảng: Các em học lớp khác có nhiều bạn nhớ thầy giáo cũ Đối với thầy cô giáo cũ hay thầy cô giáo luôn ghi nhớ, biết ơn, biết yêu q kính trọng... động 2: Làm bưu thiếp chúc mừng thầy giáo, cô giáo - Cho HS làm theo nhóm - Hết thời gian cho trưng bày sản phẩm + Muốn sang yêu lấy thầy + Tơn sư trọng đạo - Phải biết kính trọng u q thầy thầy... tập tốt biểu lòng biết ơn Kết luận: * Củng cố: Nêu việc làm em thể - HS nêu lòng biết ơn thầy giáo, giáo * Dặn dò: Thực tốt điều học ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 10 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay