Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 9

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:14

Tiết 2: Đạo đức Tiết 14: BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO (Tiết 1) Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết thể tình cảm yêu thương - Công lao thầy giáogiáo đối với thầy giáo với HS - HS phải kính trọng, biết ơn thầy giáo I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu Công lao thầy giáogiáo HS Kỹ năng: HS phải kính trọng, biết ơn thầy giáo Thái độ: Biết bày tỏ kính trọng biết ơn thầy cô II Đồ dùng dạy học: GV: Chuẩn bị tình HS: Các thẻ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: * Bài cũ: + Hãy kể việc làm em việc - HS quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ? * Giới thiệu Phát triển bài: a Xử lí tình - HS đọc tình + Hãy đốn xem bạn nhỏ tình - Các bạn đến thăm cô giáo xẽ làm gì? + Nếu em bạn làm gì? + Tổ chức cho nhóm đóng vai? + Tại nhóm em lại chọn cách giải - Phải biết ơn thầy giáo đó? + Đối với thầy giáo phải có - Phải kính trọng, biết ơn thái độ ntn? + Tại phải biết ơn, kính trọng thầy - Vì thầy khơng quản khó giáo? nhọc tận tình dạy dỗ + Em biết ơn kính trọng thầy giáo việc làm nào? * Ghi nhớ: SGK/21 - Gọi HS đọc ghi nhớ b Thế biết ơn thầy cô ( Bài 1/22) - Cho HS thảo luận cặp - HS quan sát tranh + Nội dung tranh? + Việc làm bạn tranh thể lòng kính trọng biết ơn thầy cô? + Nêu việc làm thể kính trọng thầy cơ? + Các bạn nhỏ tranh thể điều gì? + Nếu em có mặt tình em nói với bạn c Bài tập ( 22 ) - Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm nêu việc làm thể lòng viết ơn thầy cô giáo? * GV kết luận: Kết luận: + Tại lại phải biết ơn thầy cô giáo? + Em làm việc thể lòng biết ơn thầy giáo - HS đọc ghi nhớ - Tranh 1: Gặp thầy giáo bạn đứng nghiêm để chào - Tranh 2: Các bạn mang hoa chúc mừng 20/11 - Tranh 3: Các bạn khơng chào giáo giáo khơng dạy - Tranh 4: Biết giúp đỡ cô - Tranh 1,2,4: Biết chào lễ phép, chúc mừng, cảm ơn thầy cần thiết - Chưa thể kính trọng thầy - Khun giải thích cho bạn - ý a, b, d, đ, e, g thể biết ơn thầy cô d Hoạt động nối tiếp - Su tầm ca dao tục ngữ, chuyện hát nói cơng ơn thầy ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... thể lòng viết ơn thầy cô giáo? * GV kết luận: Kết luận: + Tại lại phải biết ơn thầy cô giáo? + Em làm việc thể lòng biết ơn thầy giáo - HS đọc ghi nhớ - Tranh 1: Gặp thầy giáo bạn đứng nghiêm để... 2: Các bạn mang hoa chúc mừng 20/11 - Tranh 3: Các bạn khơng chào giáo giáo khơng dạy - Tranh 4: Biết giúp đỡ cô - Tranh 1,2 ,4: Biết chào lễ phép, chúc mừng, cảm ơn thầy cần thiết - Chưa thể...+ Em biết ơn kính trọng thầy giáo việc làm nào? * Ghi nhớ: SGK/21 - Gọi HS đọc ghi nhớ b Thế biết ơn thầy cô ( Bài 1/22) - Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 9 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay