Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 7

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:14

Tiết 2: Đạo đức Tiết 12: HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ , CHA MẸ (Tiết 1) Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Biết thể tình cảm yêu thương - Biết được: Con cháu phải hiếu thảo với người thân với ơng bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà cha sinh thành, ni dưỡng - Biết thể lòng hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ số việc làm cụ thể I Mục tiêu: Kiến thức: Biết được: Con cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà cha sinh thành, ni dưỡng Kỹ năng: Biết thể lòng hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ số việc làm cụ thể sống hàng ngày gia đình Thái độ: Giáo dục HS hiếu thảo với ông bà cha mẹ II Đồ dùng dạy học: - HS: Sgk, đồ dùng hố trang để đóng tiểu phẩm III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Bài cũ: - Thế tiết kiệm thời giờ? - HS lên bảng - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: * Khởi động: Hát tập thể hát Cho - Cả lớp hát + Bài hát nói điều gì? - HSTL + Em có cảm nghĩ tình yêu thương, che chở cha mẹ mình? + Là người gia đình, em làm để cha mẹ vui lòng? * Hoạt động 1: GV kể chuyện Phần thưởng Kể lần theo tranh - HS kể lại - HS kể + Thảo luận nhóm đơi câu hỏi: ( thời gian - HS đóng tiểu phẩm, lớp 3phút) theo dõi - Em có nhận xét việc làm bạn Hưng? - Theo em bà bạn Hưng cảm thấy trước việc làm Hưng? + GV kết luận: Bạn Hưng kính u bà,chăm sóc bà Hưng đứa cháu hiếu thảo * Hoạt động 2: ( BT 1, Sgk) - GV nêu yêu cầu BT GV nêu tình HS giơ thẻ đỏ, xanh giải thích sao? - GV kết luận tình 2,4,5 việc làm tình 1,3 việc làm sai * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm ( BT 2, Sgk) - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm - GV kết luận nội dung tranh khen nhóm HS đặt tên tranh phù hợp - Thế hiếu thảo với ông bà cha mẹ? - Gọi HS đọc ghi nhớ Kết luận: - Nêu việc làm thể quan tâm hiếu thảo với ông bà cha mẹ? - CB tập 5,6, Sgk - Thảo luận, nhận xét cách ứng xử - Nhận xét, bổ sung - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày, nhóm trao đổi - HS đọc ghi nhớ ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... 1, Sgk) - GV nêu yêu cầu BT GV nêu tình HS giơ thẻ đỏ, xanh giải thích sao? - GV kết luận tình 2 ,4, 5 việc làm tình 1,3 việc làm sai * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm ( BT 2, Sgk) - GV chia nhóm giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 7 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay