Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 6

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:14

Tiết 2: Đạo đức THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ I Những kiến thức HS biết Những kiến thức liên quan đên học hình thành - Biết trung thực học tập; - Nắm kiến thức, vận dụng kiến thức Biết vượt khó khăn; biết bày tỏ ý kỹ kiến; Biết tiết kiệm tiền của; Biết - Giáo dục cho HS biết trung thực tiết kiệm thời giờ; không lãng phí học tập ; Biết vượt khó khăn; biết bày tỏ ý thờigian, tiền kiến; biết tiết kiệm tiền của; biết tiết kiệm thời giờ; khơng lãng phí thời gian, tiền I Mục tiêu: Kiến thức: - Nắm kiến thức , vận dụng kiến thức kỹ Kỹ năng: - Giáo dục cho hs biết trung thực học tập; biết vượt khó khăn; biết bày tỏ ý kiến; biết tiết kiệm tiền của; biết tiết kiệm thời giờ; khơng lãng phí thờigian, tiền Thái độ: - Giáo dục HS ý thức tiết kiệm II Đồ dùng dạy học: - Gv: Các thăm có nội dung câu hỏi - HS: SGK, bt III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: Kể tên đạo đức học từ - HS lên bảng trả lời đầu HKI? Trung thực học tập Vượt khó học tập Biết bày tỏ ý kiến Tiết kiệm tiền Tiết kiệm thời - Nhận xét * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Hoạt động 1: Giáo viên đưa câu hỏi : - HSTL Học sinh bốc thăm trả lời câu hỏi 1.Vì phải trung thực học tập? Trung thực học tập thể lòng tự trọng.Trung thực học tập, em người quý mến Để học tập tốt phải làm gì? Để học tập tốt , cần cố gắng, kiên trì vượt qua khó khăn Vì em phải bày tỏ ý kiến? Mỗi trẻ em có quyền bày tỏ mong muốn.Em cần mạnh dạn bày tỏ ý kiến cách rõ ràng Vì phải tiết kiệm tiền của? Tiền bạc cải mồ hôi công sức người lao động.Vì phải biết tiết kiệm, khơng Bản thân em tiết kiệm thời sử dụng phung phí nào? Thời quý nhất, em sử dụng * Hoạt động 2: Thực hành thời vào việc có ích… Trò chơi đóng vai Nhóm 1: Trung thực học tập - HS thảo luận: phút Nhóm 2: Vượt khó học tập - Lên đóng vai Nhóm 3: Tiết kiệm tiền - Nhận xét đánh giá - Giáo viên nhận xét Kết luận: * Củng cố: - Vì em phải bày tỏ ý kiến ? * Dặn dò: - Dặn HS ôn bài, chuẩn bị sau ... mạnh dạn bày tỏ ý kiến cách rõ ràng Vì phải tiết kiệm tiền của? Tiền bạc cải mồ hôi công sức người lao động.Vì phải biết tiết kiệm, không Bản thân em tiết kiệm thời sử dụng phung phí nào? Thời... học tập - HS thảo luận: phút Nhóm 2: Vượt khó học tập - Lên đóng vai Nhóm 3: Tiết kiệm tiền - Nhận xét đánh giá - Giáo viên nhận xét Kết luận: * Củng cố: - Vì em phải bày tỏ ý kiến ? * Dặn dò:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 6 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 6

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay