Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 5

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:14

Tiết 2: Đạo đức Tiết 10: TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (Tiết 2) Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Nêu ví dụ tiết kiệm thời - Hiểu được: + Thời quý - Biết lợi ích tiết kiệm thời nhất, cần phải tiết kiệm Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, + Cách tiết kiệm thời sinh hoạt,… ngày cách hợp lí - Biết quý trọng sử dụng thời cách tiết kiệm I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu được: + Thời quý nhất, cần phải tiết kiệm + Cách tiết kiệm thời Kỹ năng: - Biết quý trọng sử dụng thời cách tiết kiệm Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Các truyện, gương tiết kiệm thời - HS: giấy vẽ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ: + 1HS trả lời : Em biết tiết kiệm thời nào? - Nhận xét Phát triển bài: * Hoạt động 1: Làm việc cá nhân ( BT 1, Sgk) - Bày tỏ ý kiến qua thẻ - GV nêu ý kiến, HS suy nghĩ giơ thẻ - HS làm cá nhân, suy nghĩ + Tình tiết kiệm thời thẻ đỏ chọn thẻ + Lãng phí thời thẻ xanh - Giơ thẻ bày tỏ ý kiến, giải - GV kết luận: thích Các việc làm a,c,d tiết kiệm thới Các việc làm b,đ, e tiết kiệm thời * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đơi( BT 4, Sgk) - HS thảo luận nhóm đơi việc thân sử - Thảo luận nhóm đơi việc dụng tiết kiệm thời NTN? Và dự kiến thời sử dụng thời cá nhân gian biểu thời gian tới - GV mời vài HS trình bày trước lớp - GV nhận xét, khen ngợi HS biết sử dụng tiết kiệm thời nhắc nhở HS sử dụng thời lãng phí * Hoạt động 3: Làm việc cá nhân BT6(16) - HS viết TGB giấy - 3HS đọc TGB - Cả lớp NX, xem TGB bạn hợp lí chưa? - GV khen HS chuẩn bị tốt giới thiệu hay * GV kết luận chung: - Thời thứ quý nhất, cần phải sử dụng tiết kiệm, HS phải tiết kiệm thời để học tập tốt - Tiết kiệm thời sử dụng thời vào việc có ích cách hợp lí, có hiệu Kết luận: - 1HS nêu ghi nhớ - Nhận xét tiết học - Thực tiết kiệm thời - HS Viết TGB giấy - HS trình bày - Lớp trao đổi, thảo luận ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ... phải sử dụng tiết kiệm, HS phải tiết kiệm thời để học tập tốt - Tiết kiệm thời sử dụng thời vào việc có ích cách hợp lí, có hiệu Kết luận: - 1HS nêu ghi nhớ - Nhận xét tiết học - Thực tiết kiệm... bày trước lớp - GV nhận xét, khen ngợi HS biết sử dụng tiết kiệm thời nhắc nhở HS sử dụng thời lãng phí * Hoạt động 3: Làm việc cá nhân BT6(16) - HS viết TGB giấy - 3HS đọc TGB - Cả lớp NX, xem... - 1HS nêu ghi nhớ - Nhận xét tiết học - Thực tiết kiệm thời - HS Viết TGB giấy - HS trình bày - Lớp trao đổi, thảo luận ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 5 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay