Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 4

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:14

Tiết 2: Đạo đức Tiết 9: TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (Tiết 1) Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Nêu ví dụ tiết kiệm tiền - Nêu ví dụ tiết kiệm thời - Biết lợi ích tiết kiệm thời - Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt,… ngày cách hợp lí I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu ví dụ tiết kiệm thời Kỹ năng: - Biết lợi ích tiết kiệm thời Thái độ: - Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt ngày cách hợp lí II Đồ dùng dạy học: - GV: Các truyện, gương tiết kiệm thời - HS: Thẻ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: *ổn định: Kiểm tra sĩ số * Bài cũ: + 1HS nêu số việc làm để tiết kiệm tiền của? - HS lên bảng - Nhận xét Phát triển bài: * Hoạt động 1: Kể chuyện Một phút Sgk - GV kể chuyện - Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi Sgk - Thảo luận nhóm bàn + Mi-chi-a có thói quen sử dụng thời giờ? + Chậm chễ người + Chuyện xảy với Mi-chi-a? + Mi-chi-a bị thua thi trượt tuyết + Sau Mi-chi-a hiểu điều gì? + Sau Mi-chi-a hiểu phút làm nên chuyện quan trọng + Em rút học từ câu chuyện Mi+ Em phải q trọng tiết chi-a? kiệm thời * HĐ nhóm: nhóm thảo luận đóng vai kể lại HS đóng vai: Mi-chi-a, mẹ, câu chuyện Mi-chi-a sau rút học bố Mi-chi-a * GV kết luận: Mỗi phút đáng quý Chúng ta cần phải tiết kiệm thời Hoạt động 2: Thảo luận nhóm ( BT 2, Sgk) - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm thảo luận mmột tình - Các nhóm thảo luận + Theo em tiết kiệm thời điều - Đại diện nhóm trình đáng tiếc có xảy khơng? bày HS khơng vào phòng thi + Tiết kiệm thời có t/d gì? Khách bị nhỡ tàu thời + Thời q giá có thời làm gian cơng việc nhiều việc em có biết câu thành Có thể nguy hiểm đến tính ngữ nói thời giờ? mạng người bệnh + Tại thời quí giá? + Nếu biết tiết kiệm thời - GV kết luận: Thời quí giá , để HS, hành khách, đến sớm thời trơi khơng quay trở lại không bị lỡ, người câu tục ngữ " thời vàng ngọc" bệnh cứu sống + Giúp ta làm nhều việc có ích Thời vàng ngọc + Thời trôi không quay trở lại * Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ - GV phổ biến cho HS cách bày tỏ thái độ thông qua thẻ màu - GV nêu ý kiến BT - GV yêu cầu HS giải thích lí + Thế tiết kiệm thời giờ? + Thế tiết kiệm thời giờ? - GV kết luận - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Kết luận: * Củng cố: + lớp bạn biết tiết kiệm thời giờ? Và tiết kiệm ? - GV nhận xét học * Dặn dò: - Tự liên hệ việc tiết kiệm thời giờ, lập thời - HS bày tỏ thái độ ý kiến a, b, c, sai ý kiến d + HS nêu ý d + HS nêu ý a, b, c - HS đọc gian biểu - CB cho sau ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... HS giải thích lí + Thế tiết kiệm thời giờ? + Thế tiết kiệm thời giờ? - GV kết luận - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ Kết luận: * Củng cố: + lớp bạn biết tiết kiệm thời giờ? Và tiết kiệm ? - GV nhận xét... Mỗi phút đáng quý Chúng ta cần phải tiết kiệm thời Hoạt động 2: Thảo luận nhóm ( BT 2, Sgk) - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm thảo luận mmột tình - Các nhóm thảo luận + Theo em tiết kiệm... Các nhóm thảo luận + Theo em tiết kiệm thời điều - Đại diện nhóm trình đáng tiếc có xảy khơng? bày HS khơng vào phòng thi + Tiết kiệm thời có t/d gì? Khách bị nhỡ tàu thời + Thời q giá có thời làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 4 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay