Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 3

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:14

Tiết 2: Đạo đức TIẾT KIỆM TIỀN CỦA (Tiết 2) Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành HS biết tiết kiệm tiền giữ gìn sách Nhận thức được: Cần phải tiết kiệm tiền đồ dùng hàng ngày ,vì phải ,giữ gìn sách vở, đồ dùng , đồ chơi tiết kiệm tiền Biết đồng tình ủng hộ hành vi tiết kiệm tiền I Mục tiêu: - Nhận thức được: - Cần phải tiết kiệm tiền nào? Vì cần tiết kiệm tiền - HS biết tiết kiệm , giữ gìn sách đồ dùng, đồ chơi,…trong sinh hoạt hàng ngày - Biết đồng tình, ủng hộ hành vi việc làm tiết kiệm; khơng đồng tình với hành vi, việc làm lãng phí tiền II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ - HS: đồ dùng sắm vai III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định * Bài cũ: + 1HS nêu phần ghi nhớ, nêu việc làm tiết kiệm? - Nhận xét Phát triển bài: * Hoạt động 1: HS làm việc cá nhân (bài tập 4, Sgk) - GV yêu cầu hS chữa tập giải thích + Trong việc làm việc thể tiết kiệm? + Trong việc làm việc làm thể không tiết kiệm? *GV kết luận: bạn biết tiết kiệm bạn thực hành vi 4, em cần học tập để thực hành tiết kiệm Còn hành vi c,d,đ,e,i chưa thực Hoạt động HS HS làm BT - HS trình bày + Câu a, b, g, h + Câu c, d, đ, e, i - Cả lớp trao đổi, nhận xét - HS tự liên hệ hành tiết kiệm không nên học tập - GV nhận xét, khen HS biết tiết kiệm tiền nhắc nhở HS khác thực việc tiết kiệm tiền sinh hoạt hàng ngày * Hoạt động2: Thảo luận nhóm xử lí tình huống( BT 5, Sgk) - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm thảo luận xử lí tình BT - Các nhóm trình bày + NX, cách xử lí tiết kiệm chưa? + Có cách xử lí khác khơng? Vì sao? + Cần phải tiết kiệm gì? Và tiết kiệm NTN? + Tiết kiệm có lợi gì? - GV kết luận cách ứng sử phù hợp tình * Hoạt động 3: HS làm 6, - HS nối việc tiết kiệm mình, cách giữ gìn sách vở, đồ dùng , đồ chơi - Kể cho bạn nghe câu chuyện người biết tiết kiệm * kết luận chung Kết luận: * Củng cố: - GV gọi HS đọc ghi nhớ - GV nhận xét học - Dặn CB cho sau - Các nhóm hảo luận nêu cách ứng xử - HS nêu ... cách xử lí tiết kiệm chưa? + Có cách xử lí khác khơng? Vì sao? + Cần phải tiết kiệm gì? Và tiết kiệm NTN? + Tiết kiệm có lợi gì? - GV kết luận cách ứng sử phù hợp tình * Hoạt động 3: HS làm 6,...hành tiết kiệm không nên học tập - GV nhận xét, khen HS biết tiết kiệm tiền nhắc nhở HS khác thực việc tiết kiệm tiền sinh hoạt hàng ngày * Hoạt động2:... hợp tình * Hoạt động 3: HS làm 6, - HS nối việc tiết kiệm mình, cách giữ gìn sách vở, đồ dùng , đồ chơi - Kể cho bạn nghe câu chuyện người biết tiết kiệm * kết luận chung Kết luận: * Củng cố:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 3 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay