Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 2

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:14

Tiết 2: Đạo đức Bài 4:TIẾT KIỆM TIỀN CỦA (Tiết 1) Những kiến thức HS biết liên quan đên học - Biết lợi ích tiết kiệm tiền Những kiến thức hình thành - Biết lợi ích tiết kiệm tiền - Có ý thức sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước, … sống ngày I Mục tiêu: - Nêu ví dụ tiết kiệm tiền - Biết lợi ích tiết kiệm tiền - Có ý thức sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước, … sống ngày * Biết cần phải tiết kiệm tiền (HSG) * Nhắc nhở bạn bè, anh chị em thực tiết kiệm tiền (HSG) *GDBVMT- THSDNLTK: Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước, … sống ngày tiết kiệm tiền cho thân, gia đình, đất nước góp phần bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên II Đồ dùng dạy học: - SGK, VBT III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: *Ổn định: * Bài cũ: Biết bày tỏ ý kiến (tiết 2) - Vì trẻ em cần bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em? - Em cần thực quyền nào? - Nêu vấn đề mà em trao đổi ý kiến với cha, mẹ? - Nhận xét *Giới thiệu bài: Phát triển bài: Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (các thơng tin T11) - Chia nhóm, yêu cầu nhóm đọc thảo - Các nhóm thảo luận luận câu 1, (sau phần thơng tin) - Mời nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày Kết luận: Tiết kiệm thói quen tốt, - Cả lớp trao đổi, nhận xét biểu người văn minh, xã hội văn minh Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ (BT1 SGK) - Lần lượt nêu ý kiến tập 1, yêu cầu HS bày tỏ thái độ đánh giá cách giơ tay - Yêu cầu HS giải thích lí lựa chọn (HSG) -> Kết luận: + Các ý kiến (c), (d) + Ý kiến (a), sai Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (BT2, SGK) - GV nêu yêu cầu BT - Tổ chức cho HS thảo luận - GV KL việc nên làm không nên làm * Chúng ta cần tiết kiệm nhiên liệu nước tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên BVMT * HSG: + Vì cần phải tiết kiệm tiền của? Kết luận: - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Sưu tầm truyện, gương tiết kiệm tiền * KT lớp - HS tự lựa chọn theo quy ước: + Giơ tay: tán thành + Không giơ tay: không tán thành - HS giải thích lí lựa chọn - Cảc nhóm trao đổi, nhận xét * KT lớp - HS thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung - Đọc ghi nhớ SGK ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... cần tiết kiệm nhiên liệu nước tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên BVMT * HSG: + Vì cần phải tiết kiệm tiền của? Kết luận: - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Sưu tầm truyện, gương tiết kiệm tiền * KT lớp. .. ước: + Giơ tay: tán thành + Khơng giơ tay: khơng tán thành - HS giải thích lí lựa chọn - Cảc nhóm trao đổi, nhận xét * KT lớp - HS thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày - Lớp nhận xét,... trình bày - Đại diện nhóm trình bày Kết luận: Tiết kiệm thói quen tốt, - Cả lớp trao đổi, nhận xét biểu người văn minh, xã hội văn minh Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ (BT1 SGK) - Lần lượt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 2 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay