Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 1

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:14

Tiết 2: Đạo đức Bài 3: BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN (Tiết 2) Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến thân - Nhận thức trẻ em cần phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến thân lắng nghe, tôn trọng ý kiến I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận thức trẻ em cần phải bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em Kỹ năng: - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến thân lắng nghe, tôn trọng ý kiến Thái độ: - Biết bày tỏ ý kiến, tôn trọng ý kiến II Đồ dùng dạy học: - GV: HS: thẻ - GV: số tranh III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định: * Bài cũ: + Em cần bày tỏ ý kiến nào? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Hoạt động 1: Tiểu phẩm Một buổi tối gia đình bạn Hoa - HS đóng tiểu phẩm - HS thảo luận: + Nhận xét ý kiến mẹ bạn Hoa, bố bạn Hoa + Hoa có ý kiến giúp đỡ gia đình nào? ý kiến bạn Hoa có phù hợp Hoạt động HS - HS nêu - HS xem tiểu phẩm bạn lớp đóng - HS thảo luận: + Mẹ Hoa muốn Hoa nghỉ học Bố Hoa phản đối phân tích cuối mẹ Hoa nghe theo + Đi học buổi, buổi giúp mẹ làm bánh ý kiến bạn Hoa không? + Nếu Hoa em giải thích nào? * GV: Mỗi GĐ có vấn đề , khó khăn riêng, cái, em nên bố mẹ tìm cách giải quyết, tháo gỡ, vấn đề có liên quan tới em ý kiến em bố mẹ lắng nghe tôn trọng Đồng thời em cần phải biết bày tỏ cách rõ ràng lễ độ * Hoạt động 2: Trò chơi Phóng viên - GV hướng dẫn cách chơi GV hỏi thêm: + Giới thiệu hát thơ bạn ưa thích? + Kể câu chuyện bạn thích? + Người bạn yêu quý ai? +Sở thích cẩu bạn gì? + Đi bạn quan tâm gì? * GV kết luận: Mỗi người có quyền có suy nghĩ riêng có quyền bày tỏ ý kiến vấn đề u thích, quan tâm * Hoạt động 3: HS trình bày viết tranh vẽ BT 4) - GV tổ chức cho HS trình bày sản phẩm theo nhóm - GV hướng dẫn nhận xét * GV kết luận chung: Trẻ em có quyền định ý kến trình bày ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em ý kiến em tôn trọng Trẻ em cần biết lắng nghe tôn trọng ý kiến của người khác Kết luận: * Củng cố: + Khi có vấn đề có liên quan đến em cần làm gì? * Dặn dò: CB cho sau phù hợp + HS tự nêu - HS hoạt động nhóm để tham gia trò chơi - HS trình bày sản phẩm - HS nghe - HS nêu ... riêng có quyền bày tỏ ý kiến vấn đề u thích, quan tâm * Hoạt động 3: HS trình bày viết tranh vẽ BT 4) - GV tổ chức cho HS trình bày sản phẩm theo nhóm - GV hướng dẫn nhận xét * GV kết luận chung:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 1 , Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay