Giáo án chính tả lớp 4 tiết 1

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:06

Tiết 4: Chính tả(nghe viết) Tiết 1: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy cần quan đến dạy hình thành - Học sinh đọc Dế Mèn - Nghe- viết trình bày đoạn CT từ bênh vự kẻ yếu “Một hơm …đến khóc” Dế - Biết viết nghe, viết đoạn văn Mèn bênh vực kẻ yếu tập đọc - Làm BT phân biệt l/n I Mục tiêu: Kiến thức: Nghe- viết trình bày đoạn CT từ “Một hơm …đến khóc” Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Không mắc lỗi Kĩ năng: Viết tên riêng : Dế Mèn, Nhà Trò - Làm tập tả phân biệt l/n (Bài tập 2a.)HSKG làm ý b 3 Thái độ: Có ý thức giữ gìn sạch,viết chữ đẹp II Đồ dùng dạy học -GV: chép bảng BT2 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động GV Giới thiệu bài: - ổn định- kiểm tra: SGK - Giới thiệu Phát triển bài: a- Hướng dẫn nghe-viết tả + GV đọc đoạn văn - Gọi HS đọc đoạn văn - Đoạn trích cho em biết điều gì? Hoạt động HS + HS đọc - Hoàn cảnh Dế mèn gặp nhà Trò; Hình dáng yếu ớt đáng thương chị Nhà Trò -Yêu cầu HS nêu từ khó, dễ lẫn - HS nối nêu miệng viết? - 1HS lên bảng viết -Yêu cầu HS đọc, viết từ vừa tìm -HS đọc viết từ khó nháp - Nhắc nhở HS tư ngồi viết - HS viết vào + GV đọc cho HS viết - HS đổi soát lỗi + GV đọc tồn HS sốt lỗi -Thu chấm 10 (tổ 1) -Nhận xét viết HS + HS đọc b-Hướng dẫn HS làm tập tả: - Cả lớp làm vào BT Bài 2a GV gọi HS đọc yêu cầu -Yêu cầu HS tự làm vào - Gọi HS nhận xét, chữa - GV nhận xét,chốt lời giải Những chữ điền là: lẫn, nở,lẳn, nịch, lông, loà, làm Bài 3a Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS thảo luận - Nhận xét lời giải đúng, giới thiệu qua la bàn Kết luận: - Củng cố: Gọi HS viết lại từ viết sai - Dặn dò: Nhớ phân biệt phụ âm l/ n - HS lên bảng - HS đọc + HS đọc bài, thảo luận nhóm - HS trình bày - Giải câu đố a/ Cái la bàn b/ Hoa ban - Học sinh tìm nêu từ dễ viết sai CT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chính tả lớp 4 tiết 1 , Giáo án chính tả lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay