Giáo án anh văn lớp 4 tiết 2

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:06

Tiết 14: LUYỆN TẬP VIẾT TÊN NGƯỜI TÊN ĐỊA LÝ VIỆT NAM Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - HS biết viết tên người tên địa lý Việt - Biết vận dụng hiểu biết qui Nam tắc viết hoa tên người, tên địa lí VN để viết đúng một số tên riêng VN I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết vận dụng hiểu biết qui tắc viết hoa tên người, tên địa lí VN để viết đúng mợt sớ tên riêng VN Kĩ năng: - Viết đúng tên người tên địa lý Việt Nam Thái đô: - Giáo dục HS ý thức tự học II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ, bút - HS: Vở tập, sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ởn định tở chức * Bài cũ: - 1HS viết DTR: sông Hồng, Phú - HS viết Cường, bạn Hằng, - Nhận xét * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của Phát triển bài: Bài 1.( 63 ) - yêu cầu HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi - HS thảo luận,1 HS lên bảng làm Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai, - Gọi HS đọc lại ca dao hoàn chỉnh Hàng Thiếc, Hàng Hài, Mã Vĩ, + Bài ca dao cho em biết điều gì? Hàng Giấy, Hàng Cót Bài 63 ): - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - Treo BDĐLVN - Hoạt đợng nhóm - u cầu HS hoạt đợng nhóm - nhóm thi - GV kết luận lời giải đúng a) Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hồ Bình, Hà Giang, Lào Cại Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kan, Thái Nguyên b) Vịnh Hạ Long, Hồ Ba Bể, hồ Hoàn Kiếm, núi Ba Vì, núi Tam Kết luận: Đảo, núi Ngự Bình, thành Cổ * Củng cớ: Loa, Văn Miếu, Quốc Tử Giám - Nêu lại cách viết hoa tên người tên địa lí - HS nêu VN? * Dặn dò: - Xem lại BT làm ... Ba Bể, hồ Hoàn Kiếm, núi Ba Vì, núi Tam Kết luận: Đảo, núi Ngự Bình, thành Cổ * Củng cớ: Loa, Văn Miếu, Quốc Tử Giám - Nêu lại cách viết hoa tên người tên địa lí - HS nêu VN? * Dặn dò: - Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án anh văn lớp 4 tiết 2, Giáo án anh văn lớp 4 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay