Giáo án anh văn lớp 4 tiết 1

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:06

Tiết 4: Anh văn (GV chuyên dạy) Ngày soạn: 01/ 09/ 2014 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 03 tháng 10 năm 2014 Tiết 1: Toán Tiết 20: GIÂY, THẾ KI Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Đã biết xem đồng hồ - Làm quen với đơn vị đo thời gian: - Đã biết mối quan hệ phút giây, kỉ - Nắm mối quan hệ giây phút, năm kỉ - Biết xác định năm cho trước thuộc kỉ I Mục tiêu: Kiến thức: - Làm quen với đơn vị đo thời gian: giây, kỉ - Nắm mối quan hệ giây phút, năm kỉ Kĩ năng: - Biết xác định năm cho trước thuộc kỉ Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: đồng hồ thật, vẽ sẵn trục thời gian lên bảng III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ: + Nêu đơn vị đo khối lượng - HS trả lời học? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu của Phát triển bài: *Giới thiệu giây, kỉ: a) Giới thiệu giây - GV cho HS quan sát đồng hồ thật, yêu cầu - HS quan sát, lên HS kim giờ, kim phút + Khoảng thời gian kim từ số + đến số liền sau giờ? + Khoảng thời gian kim phút từ vạch đến vạch liền sau phút? + phút? - GV giới thiệu kim giây thời gian kim giây từ vạch đến vạch liền sau giây - GV yêu cầu HS quan sát đồng hồ : + Khi kim phút chạy từ vạch sang vạch kim giây chạy từ đâu đến đâu? + Vậy phút = ? giây, GV viết bảng b) Giới thiệu kỉ - GV treo hình vẽ trục thời gian giới thiệu cách tính mốc kỉ + Em sinh vào năm nào? Năm kỉ thứ bao nhiêu? + Năm 2007 thuộc kỉ nào? Thế kỉ tính từ năm đến năm nào? - GV giới thiệu cách ghi kỉ - Yêu cầu HS ghi kỉ 19, 20, 21 chữ số La Mã * Luyện tập: Bài 1( 25): - Gọi HS đọc yêu cầu của tự làm - Gọi HS nêu miệng, HS lên bảng - GV hướng dẫn Nhận xét , giải thích cách làm + Em làm để biết 1/3 phút = 20 giây?, phút giây = 68 giây? Bài 2(25): - GV hướng dẫn HS làm miệng Bài 3(25): - Gọi HS đọc yêu cầu, - Yêu cầu HS làm + phút + 60 phút + vòng - HS quan sát - HSTL - HS nghe - HS viết bảng * HS đọc làm - HS làm bảng lớp - HS nhận xét, giải thích cách làm * HS nêu yêu cầu - Bác Hồ sinh năm 1890 Bác sinh kỉ XIX - Bác tìm đường cứu nước vào năm 1911 Năm thuộc kỉ XX - Cách nạng tháng tám thành công vào năm 1945 Măm thuộc kỉ XX - Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248 Năm thuộc kỉ III * HS đọc yêu cầu - Cả lớp làm - GV chấm chữa - Học sinh nêu cách làm Tính đến số năm là: 2013 - 1010 = 1003 (năm ) Kết luận: * Củng cố: - Một kỉ năm? * Dặn dò: - Học thuộc ác đơn vị đo thời gian học - Chuẩn bị sau Tính đến số năm là: 2013 - 938 = 1075 ( năm) - HS nêu ... lớp - HS nhận xét, giải thích cách làm * HS nêu yêu cầu - Bác Hồ sinh năm 18 90 Bác sinh kỉ XIX - Bác tìm đường cứu nước vào năm 19 11 Năm thuộc kỉ XX - Cách nạng tháng tám thành công vào năm 1 945 ... đến số năm là: 2 013 - 10 10 = 10 03 (năm ) Kết luận: * Củng cố: - Một kỉ năm? * Dặn dò: - Học thuộc ác đơn vị đo thời gian học - Chuẩn bị sau Tính đến số năm là: 2 013 - 938 = 10 75 ( năm) - HS nêu... 1 945 Măm thuộc kỉ XX - Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248 Năm thuộc kỉ III * HS đọc yêu cầu - Cả lớp làm - GV chấm chữa - Học sinh nêu cách làm Tính đến số năm là: 2 013
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án anh văn lớp 4 tiết 1, Giáo án anh văn lớp 4 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay