Giáo án Điện tử Vật lý 11 Hiện tượng Cảm ứng Điện từ Suất điện động Cảm ứng RẤT HAY

18 68 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 15:19

ÔN LÝ THUYẾTTừ trường tồn tại ở đâu?Xác định từ trường của: Nam châm thẳng. Dòng điện thẳng. Dòng điện tròn. Dòng điện trong ống dây.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNGI.Thí nghiệm. 1. Thí nghiệm 1. a. Dụng cụ thí nghiệm Nam châm thẳng. Vòng dây. Điện kế. Dây nối. b. Bố trí thí nghiệm. Bố trí sao cho có sự ảnh hưởng của nam châm lên dòng điện. Nối vòng dây với điện kế, đặt đầu nam châm hướng vào lòng vòng dây.c. Tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm mô phỏng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ÔN LÝ THUYẾT Từ trường tồn đâu? Xác định từ trường của: - Nam châm thẳng - Dòng điện thẳng - Dòng điện tròn - Dòng điện ống dây Ôn LÝ THUYẾT Từ trường tồn xung quanh nam châm dòng điện Nam châm tạo từ trường Từ trường có sinh - + dòng điện khơng? Dòng điện tạo từ I trường Nếu có trường hợp nào? HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG(Tiết 1) I.Thí nghiệm Thí nghiệm a Dụng cụ thí nghiệm - Nam châm thẳng N S - Vòng dây - Điện kế 0:6 mA mA =1┴ - Dây nối HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết 1) b Bố trí thí nghiệm Bố trí thí nghiệm để khảo sát từ trường có - Bố trí cho có ảnh hưởng nam châm lên dòng điện sinh dòng điện khơng? - Nối vòng dây với điện kế, đặt đầu nam châm hướng vào lòng vòng dây c Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm mơ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết 1) Có thể để nam châm xa nên sức ảnh hưởng chưa nhiều? N S Nam châm đứng yên khơng sinh dòng điện mA 0:6 mA =1┴ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết 1) Kim điện kế quay Do có dòng điện N S 4 Giữchâm cho vật tạo rađộng từ trường đứng yên mà thấy Khi nam chuyển dòng Nam châm gần hay xa không ảnh đổilàcủa số đường sức từ dùng điện tạosự ra.thay Nghĩa có thay Kim điện kế không quay nữa, mà 2 hưởng đến việc tạo dòng điện dụng cụ gì? đổi từ trường không giá trị mA 0:6 mA =1┴ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết 1) Thí nghiệm a Dụng cụ thí nghiệm Thay nam châm thẳng nam châm điện K + - Vậy dòng điện tạo có thay đổi số đường sức từ qua mặt vòng dây 2 10 10 0:12 V 4 0:12 V 12 V 12 V 6 10 POWER mA 10 0:6 mA - DC + - AC + TrườngưđạiưhọcưsưưphạmưtháIưnguyênư Khoaưvậtưlí HIN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết 1) II Hiện tượng cảm ứng điện từ Điều kiện để từ trường sinh dòng điện có biến thiên từ thơng qua vòng dây Khái niệm từ thông Để diễn tả số đường sức từ xun qua diện tích đó, người ta đưa khái niệm từ thông 10 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết 1) •1 Khái   niệm từ thơng Giả sử có mặt phẳng diện tích S đặt từ trường Vẽ vectơ pháp tuyến S (chiều chọn tùy ý).Góc hợp kí hiệu Φ từ thơng Do đó: Φ = BScosα • Đơn vị từ thông vêbe Ký hiệu: Wb 11 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết 1) Ý nghĩa từ thông - Nếu mặt phẳng S vng góc đường sức từ, nghĩa vng góc vật tạo từ trường (nam châm) ta có: α = , Φ = BS: từ thơng có giá trị lớn nhất, nghĩa số đường sức từ xuyên qua vòng dây lớn 12 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết 1) Ý nghĩa từ thông - Nếu mặt S song song trùng đường sức từ, nghĩa song song nam châm thì: α =90 , Φ = 0: Khơng có đường sức từ xun qua vòng dây, khơng có dòng điện tạo trường hợp 13 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết1) Dòng điện cảm ứng - Dòng điện xuất có biến đổi từ thơng qua mạch kín gọi dòng điện cảm ứng Suất điện động cảm ứng - Khi có biến đổi từ thơng qua mặt giới hạn mạch kín mạch xuất suất điện động cảm ứng - Hiện tượng xuất suất điện động cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện từ 14 CỦNG CỐ •1   Điều kiện sinh từ trường phải có biến thiên từ thông qua mặt phẳng I Lý thuyết diện tích S Cơng thức tính từ thơng Φ = BScosα Trong đó: Φ từ thơng B cảm ứng từ S diện tích mặt phẳng α góc hợp 15 CỦNG CỐ Dòng điện xuất có biến đổi từ thơng qua mạch kín gọi dòng điện cảm ứng Khi có biến đổi từ thơng qua mặt giới hạn mạch kín mạch xuất suất điện động cảm ứng Hiện tượng xuất suất điện động cảm ứng người ta gọi tượng cảm ứng điện từ 16 CỦNG CỐ II Bài tập Bài 1.Tìm câu sai nói tượng cảm ứng điện từ A B Từ thông qua mặt S khái niệm toán học liên quan đến số đường sức từ qua mặt S Dòng điện xuất mạch kín có biến đổi từ thơng qua mạch kín dòng điện cảm ứng C D Dòng điện cảm ứng tồn sau từ thông ngừng biến thiên Hiện tượng cảm ứng điện từ Fa-ra-đây phát minh 17 CỦNG CỐ II Bài tập Bài 2: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3cm× 4cm đặt tong từ trường có cảm ứng từ B= 5.10-4 T Vecto cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung góc 300 Tính từ thơng qua khung dây dẫn Gợi ý: Sử dụng cơng thức từ thơng Φ = BScosα Trong B, S từ đề xác định α ( 900 – 300 ) 18 ... trường của: - Nam châm thẳng - Dòng điện thẳng - Dòng điện tròn - Dòng điện ống dây Ôn LÝ THUYẾT Từ trường tồn xung quanh nam châm dòng điện Nam châm tạo từ trường Từ trường có sinh - + dòng điện... nghiệm - Nam châm thẳng N S - Vòng dây - Điện kế 0:6 mA mA =1┴ - Dây nối HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG (Tiết 1) b Bố trí thí nghiệm Bố trí thí nghiệm để khảo sát từ trường có -. .. nam châm thẳng nam châm điện K + - Vậy dòng điện tạo có thay đổi số đường sức từ qua mặt vòng dây 2 10 10 0:12 V 4 0:12 V 12 V 12 V 6 10 POWER mA 10 0:6 mA - DC + - AC + TrườngưđạiưhọcưsưưphạmưtháIưnguyênư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Điện tử Vật lý 11 Hiện tượng Cảm ứng Điện từ Suất điện động Cảm ứng RẤT HAY, Giáo án Điện tử Vật lý 11 Hiện tượng Cảm ứng Điện từ Suất điện động Cảm ứng RẤT HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay