De thi violympic vong 16 lop 2 2011

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 15:16

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2018 SƯU TẦM ĐỀ THI VIOLYMPIC LỚP VÒNG 16 BÀI LÀM 1: CHỌN CÁC Ô BẰNG NHAU BÀI LÀM 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU CÂU 10 CÂU 11 CÂU 12 CÂU 13 BÀI THI SỐ 3 Hãy điền số thích hợp vào chỗ   nhé ! Câu 1:      32 : 4 +  = 31 Câu 2:        20 : 4 +  = 41 Câu 3:        24 : 4 –  = 3 Câu 4:        16 : 4 +  = 21 Câu 5: Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu  đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi? Trả lời:         Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được  túi Câu 6: Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó  nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi? Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được  túi Câu 7: Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 9 tuổi.Tính tổng số tuổi của ba bạn  sau 3 năm nữa Trả lời:      Tổng số tuổi của ba bạn đó sau 3 năm nữa là  tuổi Câu 8: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số  Câu 9: Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số  Câu 10: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số  ... CÂU 11 CÂU 12 CÂU 13 BÀI THI SỐ 3 Hãy điền số thích hợp vào chỗ   nhé ! Câu 1:       32 : 4 +  = 31 Câu 2:         20  : 4 +  = 41 Câu 3:        24  : 4 –  = 3 Câu 4:        16 : 4 +  = 21 Câu 5: Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu ... Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số  Câu 10: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25  là số 
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi violympic vong 16 lop 2 2011, De thi violympic vong 16 lop 2 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay