BC tong ket DT hoa Lily(BAN IN 25 5)

48 70 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 14:22

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: “Xây dựng mơ hình trồng hoa Lily thương phẩm xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” Mã số: Thuộc chương trình: Đề tài KHCN cấp tỉnh năm 2016 Chủ nhiệm đề tài Họ tên: Bùi Thị Tân Diệu Học hàm/học vị: Cử nhân Sinh học Điện thoại quan: 02333.561.901 Địa quan: Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Địa nhà riêng: Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Đơn vị chủ trì Tên đơn vị: Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN Quảng Trị Điện thoại: 02333.522509; Fax: 02333.553.404 Email: ttudqt12@gmail.com Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Cơ quan quản lý: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị Hợp đồng số: 02/2016/ĐT ký ngày 26 tháng năm 2016 Thời gian thực hiện: Tháng năm 2016 đến tháng năm 2017 Tổng kinh phí: 800.000.000 đồng Trong đó: - Từ ngân sách SNKH tỉnh năm 2016: - Từ nguồn khác: 800.000.000 đồng đồng PHẦN THỨ NHẤT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Phân công nhiệm vụ thực TT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị thực Người chủ trì Xây dựng thuyết minh đề tài trình Hội đồng KH-CN tỉnh phê duyệt Trung tâm Ứng dụng Lê Mậu Bình Khảo sát, chọn địa điểm thực mơ hình Trung tâm Ứng dụng, Trung Đoàn 52; Khu Bảo tồn TN Bắc H.Hóa Lê Mậu Bình Chọn địa điểm thực Trung tâm Ứng dụng Lê Mậu Bình Đầu tư xây dựng sở vật chất phục vụ sản xuất (xây dựng nhà lưới, hệ thống điện, hệ thống tưới, hệ thống chiếu sáng…) Trung tâm Ứng dụng Đào Ngọc Hồng Lê Mậu Bình Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất hoa Lily thương phẩm Trung tâm Ứng dụng; UBND xã Hướng Phùng; Bùi Thị Tân Diệu Trung Đồn 52 Phân cơng cán hướng dẫn, đạo mơ hình Trung tâm Ứng dụng Đào Ngọc Hồng Tổ chức mơ hình sản xuất hoa Lily thương phẩm Trung tâm Ứng dụng, Lê Mậu Bình Trung Đồn 52, Khu Bảo Bùi Thị Tân Diệu tồn TN Bắc H.Hóa Hội thảo đầu bờ Trung tâm Ứng dụng, UBND xã Hướng Phùng, Đào Ngọc Hoàng Trung Đoàn 52, Khu Bảo tồn TN Bắc H.Hóa Viết báo cáo tổng kết đề tài Trung tâm Ứng dụng Lê Mậu Bình Đội ngũ cán thực đề tài STT Họ tên Cơ quan công tác A Chủ nhiệm đề tài Bùi Thị Tân Diệu Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN Q Trị B Cán tham gia Đào Ngọc Hoàng PGĐ phụ trách Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN QTrị Nguyễn Quang Hùng Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN QTrị STT Họ tên Cơ quan công tác Nguyễn Thị Minh Huyền Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN QTrị Lường Tú Nam Trung tâm Ứng dụng KHCN Lâm Đồng Phan Quốc Chính Trung tâm Ứng dụng KHCN Lâm Đồng Lê Mậu Bình Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN QTrị Trần Ngọc Nhân Chủ trang trại trồng hoa huyện Gio Linh Phan Văn Mạnh Cán kỹ thuật Trung Đoàn 52 Nguyễn Ngọc Truyền Cán kỹ thuật Khu bảo tồn TNB Hướng Hóa Tiến độ thực nhiệm vụ TT Nội dung nhiệm vụ Xây dựng thuyết minh đề tài Thời gian Tháng 7/2016 Thuyết minh đề tài hồn chỉnh Khảo sát vị trí chọn địa điểm thực Tháng 8/2016 đề tài Kết Chọn địa điểm phù hợp Đầu tư xây dựng sở vật chất phục vụ xây dựng mơ hình (nhà Xây dựng sở vật chất 02 Tháng 8/2016 lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt, châm mơ hình, quy mơ 300m2 phân…) Hai mơ hình trồng hoa Lily Xây dựng mơ hình trồng hoa Lily Tháng 8/2016 – thương phẩm, quy mô 6000 củ thương phẩm 1/2017 giống/300m2/2 vụ Đào tạo 04 cán kỹ thuật Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán Tháng 10/2016 Đà Lạt – Lâm Đồng 06 kỹ kỹ thuật thuật viên sở Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản Tháng 11/2016 xuất hoa Lily thương phẩm Tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất hoa Tháng 12/2016 Lily thương phẩm Hội thảo đầu bờ Báo cáo kết thực đề tài 01 quy trình kỹ thuật Trang bị kiến thức cho 50 hộ nông dân Tháng 01/2017 Báo cáo kinh nghiệm Tháng 3/2017 Báo cáo tổng hợp Sản phẩm hoàn thành TT Tên sản phẩm Số lượng Quy cách, chất lượng 01 TM Thuyết minh đề tài/dự án Hội đồng khoa học phê duyệt 01 QT Phù hợp điều kiện khu vực Bắc Hướng Hóa Tài liệu ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu dễ áp dụng Thuyết minh đề tài/dự án Quy trình kỹ thuật trồng hoa Lily thương phẩm Nắm vững quy trình kỹ thuật nhân Đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật 04 người giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch Lâm Đồng bảo quản hoa Lily Nắm vững quy trình kỹ thuật Đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật 06 người trồng, chăm sóc, thu hoạch bảo sở quản hoa Lily Tập huấn cho 50 hộ nông dân nắm Tập huấn kỹ thuật cho hộ 01 Lớp vững kỹ thuật sản xuất hoa Lily dân thương phẩm Mơ hình trồng hoa Lily thương 02 MH Hoa Lily thương phẩm đạt yêu cầu phẩm Báo cáo tiến độ thực đề tài 01 BC Tổ chức hội thảo đầu bờ 01 Biên Ghi ý kiến góp ý thảo luận đầy đủ Báo cáo khoa học tổng kết đề tài 01 BC Phản ánh tiến độ thực dự án Đầy đủ, có hàm lượng khoa học cao Tài Tổng kinh phí theo hợp đồng: 800.000.000 đồng Đã sử dụng, đưa vào tốn: 800.000.000 đồng Số kinh phí chưa sử dụng: đồng Tổng kinh phí thu hồi: đồng Tổng kinh phí phải nộp đồng PHẦN THỨ HAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất hoa thương phẩm theo hướng công nghệ tiên tiến hướng sản xuất nông nghiệp xu hướng tất yếu phát triển nông nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn Hoa sản phẩm mang lại giá trị thẩm mỹ tinh thần mà đem lại hiệu kinh tế cao cho người sản xuất Trong sống ngày cao nhu cầu hoa ngày lớn Nắm bắt nhu cầu trên, nhiều bà nông dân tỉnh trọng phát triển nghề sản xuất kinh doanh hoa Đặc biệt, số loại hoa cao cấp Lily, lan Hồ điệp, lam Mokara Hướng Hoá huyện miền núi, vùng cao, biên giới nằm phía Tây tỉnh Quảng Trị Diện tích tự nhiên tồn huyện là:1.150,86 km², dân số đến cuối năm 2013 là: 82 nghìn người, Có 03 dân tộc sinh sống chủ yếu là: Pa Kơ, Vân Kiều dân tộc Kinh Khí hậu mang nét điển hình khí hậu nhiệt đới - gió mùa, quanh năm nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm 22ºC, lượng mưa bình qn 2.262 mm/năm Có thể chia tiểu vùng khí hậu mang sắc thái khác nhau: - Tiểu vùng khí hậu Đơng Trường Sơn: gồm xã nằm phía Bắc huyện (Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Sơn, Hướng Linh), vùng chịu ảnh hưởng rỏ nét nhiệt đới gió mùa Đơng Bắc Nền nhiệt tăng cao vào mùa nóng chịu ảnh hưởng gió mùa Tây - Nam khơ nóng, nhiệt độ bình qn năm 24,90C - Tiểu vùng khí hậu chuyển tiếp (giáp xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Húc, thị trấn Khe Sanh) Là vùng chịu ảnh hưởng chế độ khí hậu giao thoa Đơng Tây Trường Sơn Nền khí hậu tương đối ơn hồ năm, mang sắc thái nhiệt đới, nhiệt độ bình quân năm 22 0C Đặc biệt, có biên độ nhiệt độ giao động ngày đêm lớn (8 - 10 0C), độ ẩm trung bình 83% nên thích hợp cho sinh trưởng, phát triển hoa Lily (Hoa Lily sinh trưởng phát triển nhiệt độ thích hợp 25 – 28 0C, độ ẩm từ 80 – 85% - Đặng Văn Đông, Đinh Thế Lộc (2004), Công nghệ trồng hoa cho thu nhập cao, Quyển 3, Hoa Lily, Nxb Lao động – Xã hội) - Tiểu vùng khí hậu Tây Trường Sơn nằm phía Tây nam huyện Là vùng chịu ảnh hưởng rõ nét chế độ khí hậu nhiệt đới với nhiệt cao quanh năm, nhiệt độ trung bình năm 25,3 0C Các tiểu vùng khí hậu tạo cho huyện Hướng Hố có tài ngun khí hậu đa dạng, thực mạnh để phát triển nội lực thu hút đầu tư vào địa bàn Đất đai chủ yếu có hai loại: cát pha đất đỏ bazan, thuận lợi cho việc phát triển nông - lâm nghiệp nói chung nghề trồng hoa nói riêng Tài ngun rừng khống sản phong phú, có tiềm khai thác lâu dài Nguồn nước dồi từ sông: Sê Păng Hiêng, Sê Pôn, Rào Quán hệ thống ao hồ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sản xuất nhân dân Trong năm gần đây, nhận thấy hoa loại trồng mang lại lợi nhuận cao nên địa phương vùng tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa theo thời vụ Tuy nhiên, bên cạnh ưu hạn chế phát triển nghề trồng hoa nhiều, đặc biệt việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật hệ thống canh tác Thứ nhất: Sản xuất độc canh, tự cung tự cấp ăn sâu vào tiềm thức người nông dân, trồng hoa họ không mạnh dạn áp dụng tiến kỹ thuật nên sinh trưởng kém, sâu bệnh phát triển mạnh, đất trồng không cải tạo cải tạo kém, dẫn đến chất lượng sản phẩm hoa giảm, khó tiêu thụ Thứ hai: Kiến thức hệ thống nơng nghiệp cơng nghệ cao người nơng dân thiếu Người nông dân vùng trồng hoa nhận thức đơn giản rằng: trồng hoa có hiệu kinh tế nên họ đưa giống hoa phổ thông vào sản xuất hoa Cúc, Thược Dược mà không ý đến việc phát triển giống hoa cao cấp hoa Lily, Tuylíp phù hợp với điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng địa phương Thứ ba: Chính sách phát triển cụ thể cho ngành trồng hoa nói chung hoa Lily nói riêng chưa coi trọng Điều cho thấy, vị hoa hệ thống luân canh trồng chưa cấp, ngành đánh giá mức đầu tư phát triển Thứ tư: Chất lượng sản phẩm hoa Lily chưa thỏa mãn nhu cầu thị trường, tính cạnh tranh sản phẩm thấp Do vậy, nhà khoa học cần tập trung giải tốt cấu loại hoa thời vụ trồng thích hợp, giảm tình trạng sản xuất theo phong trào thiếu định hướng phát triển Để ngành sản xuất hoa nói chung hoa Lily nói riêng khu vực Bắc Hướng Hóa phát triển bền vững, mang lại hiệu kinh tế cao, hạn chế rủi ro sản xuất, cần phải có quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch phù hợp với địa phương, lựa chọn loại hoa có giá trị kinh tế cao, sở ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất cách hiệu quả, an toàn cho môi trường sức khỏe người Từ yêu cầu thực tiễn nhu cầu người sản xuất, Trung tâm Ứng dụng tiến Khoa học Công nghệ Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ Lâm Đồng với đơn vị địa bàn xã Hướng Phùng đề xuất thực Đề tài “Xây dựng mơ hình trồng hoa Lily thương phẩm xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” Nhằm khuyến khích phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xác định số giống hoa Lily có khả thích nghi, xây dựng quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch hoa Lily thương phẩm phù hợp điều kiện địa phương khuyến cáo nhân rộng mơ hình trồng hoa Lily thương phẩm, góp phần chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng tiên tiến, đại, tăng thu nhập đơn vị diện tích, góp phần vào q trình xây dựng Nông thôn Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Xây dựng mơ hình trồng hoa Lily thương phẩm ứng dụng cơng nghệ cao nhằm hồn thiện làm chủ quy trình sản xuất hoa Lily thương phẩm vùng Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị Phổ biến kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch hoa Lily, chuyển giao tiến kỹ thuật cho người dân vùng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng thành cơng 02 mơ hình trồng hoa Lily thương phẩm chất lượng cao với quy mô 300m2 (6.000 củ giống hoa Lily/2 vụ) xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Tiếp nhận, hoàn thiện làm chủ quy trình kỹ thuật trồng hoa Lily thương phẩm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao phù hợp vùng Bắc Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị nhằm phổ biến cho người dân vùng, góp phần thúc đẩy nghề sản xuất hoa địa phương, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập, ổn định kinh tế hộ gia đình cho người dân - Đào tạo 04 cán kỹ thuật Lâm Đồng 06 kỹ thuật viên vùng triển khai Đề tài sản xuất hoa Lily thương phẩm chất lượng cao làm nồng cốt xây dựng phát triển mơ hình Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch bảo quan hoa thương phẩm cho 50 lượt nông dân vùng Bắc Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị Địa điểm: Khu vực Bắc Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị Thời gian thực hiện: Tháng 8/2016 đến 02/2017 Đối tượng nghiên cứu 5.1 Giống hoa Lily Việt Nam nhiều nước khác giới chưa sản xuất củ giống hoa Lily đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn giống chủ yếu phải nhập từ Đất nước Hà Lan, Chi Lê Mỗi năm, Việt Nam nhập khoảng 10 triệu củ giống hoa Lily loại để cung ứng cho sản xuất Trong tập đoàn giống hoa lily nhập nội, giống Sorbonne Concador giống chiếm ưu màu sắc, hương thơm, khả chống chịu sâu bệnh, chịu thâm canh cao, hiệu kinh tế lớn Nguồn gốc: Do Công ty TNHH cảnh Phúc Thanh Bình phân phối a Giống hoa Lily Sorbonne + Giống hoa Lily Sorbonne chọn lọc từ tập đoàn giống hoa Lily nhập từ Hà Lan Bộ NN&PTNT công nhận giống tạm thời cho phép sản xuất thử (theo định số 1973 QĐ/BNN-KHCN ngày tháng năm 2006) + Đặc điểm giống: Giống Lily Sorbonne có chiều cao từ 85 – 90 cm, to, dài, nhọn (dài 10 – 12 cm, rộng – cm), có – nụ hướng lên trên, màu hoa hồng đậm, mùi thơm Thời gian sinh trưởng vùng có vụ Đơng lạnh 90 – 95 ngày, vùng có khí hậu ơn đới 108 – 117 ngày, vùng có khí hậu nóng (khu vự miền Trung) 75 – 90 ngày, Quảng Trị nóng nên khoảng 75 - 80 ngày Khả sinh trưởng, phát triển tốt ổn định qua năm, chất lượng hoa tốt, có khả thích ứng rộng với vùng sinh thái khác nhau, đồng thời có hiệu kinh tế cao cho người sản xuất người tiêu dùng ưa chuộng Tuy nhiên giống mẩn cảm với bệnh cháy sinh lý thường xảy thời kỳ phân hóa mầm hoa b Giống hoa Lily Concador + Giống hoa Lily Concador chọn lọc từ tập đoàn giống hoa Lily nhập từ Hà Lan + Đặc điểm giống: Giống Lily Concador có chiều cao 85 - 90 cm, có - hoa cành, hoa màu vàng, hình lưỡi mác rộng -3,5 cm, dài 10 -12cm Thời gian sinh trưởng vùng có vụ Đơng lạnh 83 – 95 ngày, vùng có khí hậu nóng (khu vự miền Trung) 75 – 82 ngày, Quảng Trị nóng nên khoảng 75 - 80 ngày Khả sinh trưởng, phát triển tốt ổn định qua năm, sâu bệnh gây hại, chất lượng hoa tốt, có khả thích ứng rộng với vùng sinh thái khác nhau, đồng thời có hiệu kinh tế cao cho người sản xuất người tiêu dùng ưa chuộng 5.3 Phân bón Đề tài sử dụng loại phân bón sau: - Phân chuồng ủ hoai mục với chế vi sinh (1kg chế phẩm vi sinh/1m phân chuồng) - Phân tổng hợp N:P:K Đầu trâu 13:13:13 + TE; phân đạm urê, phân lân Lâm Thao, phân Kali, phân Canxi Nitrat - Phân nở Melfert để phối trộn giá thể (20 kg phân nở Melfert/1m giá thể) 5.4 Giá thể trồng hoa Lily - Sử dụng đất sạch, phân chuồng, xơ dừa, trấu hun bổ sung phân nở Melfert để làm giá thể trồng hoa lily Mô tả công nghệ ứng dụng * Chuẩn bị giá thể: - Giá thể bao gồm đất sạch, xơ dừa, phân chuồng (hoai mục) trấu hun với tỷ lệ 2:1:1:1 (về thể tích), đảm bảo tơi xốp, nước tốt, khơng chứa mầm bệnh hại Hàm lượng muối: EC = 0,5 - 0,8mS/cm, pH = 5,5 - 6,5 - Trước trồng, giá thể xử lý nấm bệnh Dùng Foocmalin 40% pha theo tỷ lệ 1/80 - 1/100 lần tưới vào giá thể, trộn đều, phủ kín nilon ủ từ - ngày * Nhà trồng: - Nhà trồng sử dụng nhà màng, che lưới giảm nắng đến 75- 90% để che mát cho cây, xung quanh che mát, thơng thống (đảm bảo nhiệt độ 140C - 280C) Che mát khu vực trồng trước trồng củ 5-7 ngày để làm giảm nhiệt độ đất - Sử dụng hệ thống tưới tưới nhỏ giọt, hệ thống phun sương, quạt thơng khí * Chọn giống củ giống: Sử dụng củ bảo quản lạnh kỹ thuật, không sâu bệnh, chu vi củ giống từ 18 – 20cm mầm củ cm * Xử lý củ giống trước trồng: - Sau nhận củ giống, mở túi ny-lon bao bọc bên ngồi ra, đặt nơi thống mát để rả đông 24 Lấy củ giống ra, phân loại xếp củ giống không bị nhiễm bệnh riêng Đối với củ bị nhiễm bệnh, tiến hành xử lý thuốc trừ nấm Sau củ giống đưa vào xử lý phát rễ thời gian – ngày (xử lý phát rễ biện pháp giúp củ giống Lily rễ điều kiện thích hợp, sau mọc rễ tiến hành đem trồng) * Kỹ thuật trồng: - Sử dụng loại chậu nhựa có kích thước đường kính 25cm, chiều cao 30cm, đáy đục lỗ để thoát nước dễ dàng, trồng củ/chậu - Cho giá thể vào chậu (dày tối thiểu cm), đặt củ sau phủ giá thể dày – 10 cm (tính từ đỉnh củ) Khi trồng xong tưới nước đảm bảo độ ẩm cho củ giá thể đạt từ 80 – 85% - Mật độ để chậu: 300 chậu/100m2 - Mật độ trồng luống: 25 củ/m2 * Quản lý sau trồng: - Điều chỉnh nhiệt độ: Khi trời nóng, nhiệt độ bên ngồi 30 0C, sử dụng biện pháp để hạ thấp nhiệt độ nhà, cách làm sau: + Dùng lưới giảm nắng che 02 lớp; + Quạt thơng gió; + Phun sương hạ nhiệt (cứ cách 30 phút đến 60 phút phun – 10 lần) - Kiểm tra sau trồng + Sau trồng 10-12 ngày, bới đất phần gốc số để kiểm tra phát triển rễ Nếu thấy rễ trắng, xung quanh gốc sinh trưởng bình thường; ngược lại cần phải xem xét tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp khắc phục + Đối với trồng chậu, kiểm tra để bổ sung giá thể thấy rễ thân bị nhô lên khỏi mặt giá thể - Kỹ thuật tưới nước: Ln phải giữ ẩm (duy trì độ ẩm 80 – 85%) cho đất suốt trình trồng Tưới phần gốc, tránh làm nụ bị ướt - Che phủ sau trồng: Che lưới đen: dùng lớp lưới đen che cách mặt luống (chậu) từ 2,0m Sau 15-20 ngày bỏ lớp lưới đen Khi bắt đầu xuất nụ kéo lớp lưới đen lại Những ngày nắng nóng che lưới đen lại (thời gian che nắng từ khoảng 9h sáng đến 4h chiều) * Kỹ thuật bón phân: Khoảng tuần đầu sau trồng (củ qua xử lý phát rễ) khơng bón phân, trì độ ẩm 80 – 85% Sau mầm Lily cao 12 - 15 cm, tiến hành bón phân Biện pháp bón phân qua gốc: loại phân bón thúc dùng NPK Đầu trâu 13-13-13 + TE, giai đoạn sinh trưởng có bổ sung thêm phân đạm, lân, kali Canxi Nitrat khác nhau, hòa phân với nước đưa vào châm phân để tưới đến gốc Ngoài ra, sử dụng số loại chế phẩm dinh dưỡng qua như: Atonik 1.8SL, phân bón Đầu trâu NPK 30-12-10 + TE Phun sau trồng 15 - 20 ngày, phun định kỳ - ngày/lần Phương pháp thực 10 ngày, rể thân phát triển chưa đủ mạnh) sau trồng 35 – 37 ngày, sử dụng hết dinh dưỡng có củ rễ thân phát triển kém, không hút đủ chất dinh dưỡng để nuôi nên dẫn đến tỉ lệ bệnh cháy sinh lý cao Mơ hình Trung Đồn 52 – Đoàn KTQP 337 Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tỉ lệ bị bệnh 87,6 % 78,6% Bảng Độ bền hoa cắt độ bền tự nhiên giống Lily (Đơn vị: ngày) Độ bền hoa chậu Chỉ tiêu Giống Độ bền hoa cắt Thời gian Thời gian Thời Thời gian Thời gian Thời từ nụ từ nụ gian từ từ nụ từ nụ gian từ chuyển chuyển nụ hồng chuyển chuyển nụ hồng màu đến màu đến đến nở màu đến màu đến đến nở hoa tàn đầu nở tồn hoa tàn bơng đầu nở tồn hoa cành tiên hoa cành tiên Sorbonne 7,3 10,6 14,6 5,7 7,0 8,6 Concador 8,8 11,6 15,4 5,9 7,2 8,8 So sánh độ bền hoa cắt độ bền để tự nhiên thấy rằng, 02 giống Sorbonne Concador để hoa chậu độ bền hoa lâu so với hoa cắt Độ bền hoa cắt độ bền vườn giống Concador dài so với giống Sorbonne từ 0,2 – 1,5 ngày giống Concador có cánh hoa dày, thân cứng nên từ nụ thứ có màu đến nở kéo dài so với giống Sorbonne 4.7 Tình hình sâu bệnh hại giống Lily Bảng Mức độ nhiễm số bệnh hại Chỉ tiêu Bệnh khơ đầu Tỷ lệ bị bệnh (%) Giống Sorbonne Concador + ++ Bệnh cháy sinh lý Bệnh thui nụ Mức độ Tỷ lệ bị Mức độ Tỷ lệ bị bệnh (%) bệnh (%) Mức độ hại hại hại 4,4 + 77,0 3,5 + 4,0 +++ + Mức độ nhẹ (tỷ lệ bệnh 80cm, có hoa/cành 3-5 hoa/cành, màu sắc hoa + Giống Sorbonne: 88,8 – tươi sáng, đẹp 105,8 cm; có 4,4 - 4,6 - Độ bền hoa cắt vào mùa hoa/cành đông > 10 ngày - Độ bền hoa cắt vào mùa - Chiều dài nụ > 10 cm; đông: 8,6 – 8,8 ngày - Đường kính nụ: > 4cm - Chiều dài nụ: 11,7 – 12,5cm; - Đường kính nụ: 3,3 – 3,4cm Hoa Lily thương phẩm Quy trình cơng Quy trình ngắn gọn, dễ hiễu, Phù hợp với điều kiện khu phù hợp với điều kiện khu nghệ trồng hoa vực Bắc Hướng Hóa lily thương phẩm vực Bắc Hướng Hóa 36 T T Sản phẩm Chỉ tiêu KTKT chất lượng theo hợp đồng thuyết minh Chỉ tiêu KTKT chất lượng đạt Nắm vững kỹ thuật nhân Nắm vững kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu Đào tạo cán kỹ giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch bảo quản hoa Lily thuật hoạch bảo quản hoa Lily thương phẩm áp dụng thương phẩm mơ hình Nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch bảo quản hoa Lily thương phẩm bao gồm: 1) Quy trình cơng nghệ xử lý củ giống Lily trước trồng; 2) Quy trình phòng trừ sâu bệnh hoa Lily; 3) Quy trình trồng chăm sóc hoa Lily; 4) Quy trình công nghệ điều chỉnh nở hoa cho Lily dịp tết Ngun Đán; 5) Quy trình cơng nghệ thu hái, bảo quản hoa Lily Học viên nắm vững quy trình kỹ thuật trồng hoa Lily thương phẩm Nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch bảo quản hoa Lily thương phẩm bao gồm: 1) Quy trình cơng nghệ xử lý củ giống Lily trước trồng; 2) Quy trình phòng trừ sâu bệnh hoa Lily; Đào tạo kỹ thuật viên sở 3) Quy trình trồng chăm sóc hoa Lily; 4) Quy trình cơng nghệ điều chỉnh nở hoa cho Lily dịp tết Nguyên Đán; 5) Quy trình cơng nghệ thu hái, bảo quản hoa Lily Học viên hiễu nắm vững Tập huấn kỹ thuật quy trình kỹ thuật trồng hoa Lily thương phẩm Đảm bảo khách quan, đầy Đảm bảo khách quan, đầy đủ, mang tính khoa học, Hội nghị đầu bờ đủ, mang tính khoa học đánh giá khả thích nghi thực tiễn cao giống hoa Lily Khu vực Bắc Hướng Hóa Báo cáo tổng kết Báo cáo tổng hợp số liệu đầy Rỏ ràng, xác dự án đủ, rỏ ràng, xác HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA ĐỀ TÀI Mục đích cuối trình canh tác người sản xuất tính hiệu Hiệu biểu ba mặt: hiệu kinh tế, hiệu xã hội hiệu môi trường 7.1 Hiệu kinh tế 37 Lily loại hoa cao cấp Hiện nay, Quảng Trị trồng với diện tích nhỏ lẻ, nhu cầu tiêu dùng loại hoa lớn, vào dịp Lễ, Tết nên nhiều lúc cung không đủ cầu năm Quảng Trị phải nhập lượng lớn hoa Lily từ Hà Nội hay Đà Lạt Vì chi phí vận chuyển lớn, hao tổn nhiều nên giá bán Quảng Trị cao Hiệu kinh tế qua 02 vụ gieo trồng 02 giống hoa Sorbonne Concador sau: a Phần chi phí ĐVT: đồng TT Hạng mục đầu tư ĐVT S lượng Đơn giá T tiền Nhà lưới (khấu hao vụ) Giống Phân chuồng + xơ dừa + trấu Phân hóa học + nguyên vật liêu khác Thuốc trừ sâu bệnh + thuốc KTST Công chăm sóc, thu hái Điện, nước m2 củ 300 6.000 440.000 16.500.000 96.000.000 m3 36 400.000 14.560.000 14.450.000 9.860.000 9.000.000 1.000.000 Tổng cộng 161.370.000 b Phần thu Sau trồng khoảng tháng cho thu hoạch hoa Mơ hình đề tài thử nghiệm tỉ lệ hoa hữu hiệu trung bình đạt 65,3% (giống Concador 89,8 Sorbonne đạt 40,7%) giống Sorbonne bị nhiểm bệnh cháy sinh vụ (vụ Đông – Xuân) ĐVT: đồng Chỉ tiêu theo dõi Vụ sản xuất Địa điểm Vụ 2016 Trung Đoàn 52 Vụ Trung Đoàn 52 Giống Tỉ lệ thu hoạch hoa (%) Số thu hoạch (cây) Concador 90,2 451 90 250.000 22.500.000 Sorbonne 91,4 457 91 250.000 22.750.000 Concador 89,2 1.427 285 280.000 79.800.000 38 Số chậu thu Giá bán hoạch (đơn (5cây/chậu) giá/chậu) Thành tiền 2016 Khu Bảo tồn TN Bắc H Hóa Sorbonne 12,4 198 40 280.000 11.200.000 Concador 90,1 811 162 280.000 45.360.000 Sorbonne 18,4 166 33 280.000 9.240.000 Tổng thu 190.850.000 (Theo giá thị trường tỉnh Quảng Trị dịp 20/11 Tết Nguyên đán năm 2016) Như vậy, tổng doanh thu đề tài là: 190.850.000 đồng - Lợi nhuận: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí = 190.850.000 – 161.370.000 = 29.480.000 đồng Như vậy, sau 02 vụ sản xuất thử nghiệm, đề tài thu lợi nhuận 29.480.000 đồng, nhiên thực tế sản xuất lợi nhuận cao nhiều mức độ củ giống tốt, xử lý phát rễ yêu cầu kỹ thuật tỉ lệ hoa hữu hiệu Lily đạt 90% sản xuất với số lượng lớn tiết kiệm chi phí đầu vào khấu hao nhà lưới, thiết bị máy móc, nhân cơng lao động 7.2 Hiệu xã hội - Đề tài thành công mở cho địa phương hướng việc lựa chọn loại trồng thích nghi với điều kiện khí hậu thời tiết, trình độ thâm canh, thị trường tiêu thụ mang lại hiệu kinh tế cao cho người nông dân địa bàn khu vực Bắc Hướng Hóa - Từ mơ hình mở rộng sản xuất đại trà để xây dựng thành vùng sản xuất hoa thương phẩm hàng hóa cho tỉnh Quảng Trị sau 7.2 Hiệu môi trường Việc cấu trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng tận dụng lợi vùng, giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV, sử dụng phân bón hợp lí hiệu quả, giảm nhiễm mơi trường sinh thái an tồn cho sức khỏe người KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 39 - Các giống Lily Sorbonne Concador có khả sinh trưởng phát triển tốt điều kiện sinh thái Khu vực Bắc Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị, có màu sắc đẹp người tiêu dùng ưa chuộng - Giống Sorbonne có thời gian sinh trưởng (thời điểm nụ thứ nở 10%) vụ Thu – Đông (thu hoạch dịp 20/11) 80 ngày; vụ Đông – Xuân (thu hoạch dip Tết Nguyên đán) 85 ngày, có 53,1 chiều cao cao đạt 105,8cm - Giống Concador có thời gian sinh trưởng (thời điểm nụ thứ nở 10%) vụ Thu – Đông (thu hoạch dịp 20/11) 76 ngày; vụ Đông – Xuân (thu hoạch dip Tết Nguyên đán) 80 ngày, có 53,6 chiều cao cao đạt 98,9cm - Số nụ/cây giống Sorbonne cao đạt 4,6 nụ/cây, chiều dài nụ đạt 11,9 cm, độ bền hoa cắt cành 8,6 ngày tự nhiên 14,6 ngày - Số nụ/cây giống Concador cao đạt 3,6 nụ/cây, chiều dài nụ đạt 12,5 cm, độ bền hoa cắt cành 8,8 ngày tự nhiên 15,4 ngày - Đã đào tạo 04 cán kỹ thuật đơn vị chuyển giao 06 cán kỹ thuật sở vùng triển khai đề tài Tập huấn 50 lượt người dân vùng thực đề tài - Kết đạt mơ hình khẳng định đóng góp khoa học cơng nghệ việc đưa tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; nâng cao giá trị sử dụng tài nguyên đất, tạo ngành nghề sản xuất hoa khu vực Bắc Hướng Hóa - Thị trường tiêu thụ sản phẩm hoa Lily tỉnh Quảng Trị thuận lợi vào dịp Lễ, Tết Nguyên đán, ngày thường khả tiêu thụ sản phẩm chậm, giá bán thấp Vì vậy, bố trị thời vụ trồng gắn với thị trường tiêu thụ quan trọng * Tóm lại: Đã tiếp nhận nắm vững quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch hoa Lily thương phẩm từ đơn vị chuyển giao tiếp tục trì, ứng dụng cơng nghệ vào sản xuất đơn vị Tuy số khâu kỹ thuật chưa xác cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hồn thiện quy trình chuẩn để đạo nhân rộng thời gian tới Kiến nghị 40 - Về chế sách: Để ngành hoa nói chung hoa Lily nói riềng khu vực Bắc Hướng Hóa phát triển bền vững, quyền địa phương cần xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề trồng hoa gắn với lồng ghép chương trình khác; xây dựng chế sách đất đai; sách tín dụng; hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ thuật; quảng bá thương hiệu sản phẩm tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ - Về tổ chức quản lý: Trên sở mơ hình ứng dụng, đội ngũ cán kỹ thuật viên, doanh nghiệp trồng hoa, quan đoàn thể quyền sở phối hợp với quan chủ trì, quan chuyển giao tiếp tục trì, nhân rộng mơ hình đề tài Cơ quan chuyển giao, quan chủ trì tiếp tục phối hợp với địa phương triển khai thực việc chuyển giao kỹ thuật gắn với đào tạo, tập huấn cho nông dân triển khai thực đề tài - Về ứng dụng khoa học công nghệ: Tiếp tục đầu tư sản xuất thử nghiệm nhân rộng mơ hình nhiều địa bàn khác để hoàn thiện quy trình phù hợp cho giống, vùng sinh thái Tăng cường công tác chuyển giao khoa học công nghệ, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, gắn với công tác tập huấn cho đội ngũ kỹ thuật viên sở, người dân vùng đề tài nhằm nâng cao trình độ sản xuất, ứng dụng cơng nghệ sản xuất hoa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao - Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Hiện nay, sản phẩm đề tài tiêu thụ chỗ tỉnh thống qua bán lẻ Tuy nhiên, lâu dài mở rộng phát triển sản xuất, sản lượng khai thác nhiều, đòi hỏi có hỗ trợ cấp, ngành việc quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm doanh nghiệp tiêu thụ; tạo điều kiện cho người sản xuất giải sản phẩm đầu ra./ Quảng Trị, ngày 20 tháng 03 năm 2017 41 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI P.GĐ Phụ trách Bùi Thị Tân Diệu Đào Ngọc Hồng 42 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI Giống Concador sau trồng ngày – Trung đoàn 52 Giống Sorbonne sau trồng 15 ngày – Trung đoàn 52 Giống Concador sau trồng 40 ngày – Đèo Sa mù 43 Giống Concador sau trồng 30 ngày – Trung đồn 52 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI Lãnh đạo sở kiểm tra Mơ hình Theo dõi chi tiêu phát triển nụ MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI Theo dõi tiêu chiều cao Giống Concador sau trồng 48 ngày – Khu Bảo tồn TNB H Hóa MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI Sản phẩm hoa Lily thương phẩm (giống Sorbonne) Sản phẩm hoa Lily thương phẩm (giống Concador) MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI .1 PHẦN THỨ NHẤT - TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHẦN THỨ HAI - KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Địa điểm Thời gian thực Đối tượng nghiên cứu Mô tả công nghệ ứng dụng Phương pháp thực 11 Nội dung thực 11 B CÁC KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 13 CHƯƠNG I - TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 13 Đặc điểm chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hôi .13 1.1 Đặc điểm tự nhiên 13 1.2 Khí hậu thời tiết 13 1.3 Thổ nhưỡng 14 1.4 Kinh tế - xã hội 14 Thực trạng tình hình sản xuất hoa khu vực Bắc Hướng Hóa .15 CHƯƠNG II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .17 Khảo sát chọ địa điểm, đầu tư sở vật chất .17 1.1 Khảo sát chọn địa điểm thực 17 1.2 Chọn đơn vị thực 17 1.3 Đầu tư xây dựng sở vật chất xây dựng mô hình 17 Cơng tác chuyển giao tiến Khoa học Kỹ thuật .18 2.1 Công tác chuyển giao quy trình sản xuất hoa Lily thương phẩm .18 2.2 Công tác đào tạo cán kỹ thuật 21 2.3 Công tác tập huấn .22 2.4 Công tác đạo kỹ thuật 23 2.5 Hội thảo đầu bờ 23 2.6 Công tác kiểm tra, đánh giá mô hình 24 Triển khai mơ hình sản xuất hoa Lily thương phẩm 24 3.1 Nội dung quy mô thực 24 3.2 Giống hoa Lily .25 3.3 Thời vụ gieo trồng .25 3.4 Kỹ thuật áp dụng xây dựng mơ hình 26 Kết sản xuất 26 4.1 Tỷ lệ mọc mầm giống Lily .26 4.2 Số động thái giống Lily 27 4.3 Chiều cao động thái tăng trưởng chiều cao giống Lily 28 4.4 Một số đặc điểm hình thái giống Lily Sorbonne Concador 30 4.5 Thời gian sinh trưởng giống Lily 30 4.6 Đặc điểm hình thái chất lượng hoa 02 giống hoa Lily 31 4.7 Tình hình sâu bệnh hại giống Lily .33 Quản lý sử dụng kinh phí 34 Tổng hợp kết đạt theo nội dung 34 6.1 Về quy mô số lượng 34 6.2 Về tiêu kinh tế kỹ thuật chất lượng 35 Hiệu kinh tế - xã hội đề tài 36 7.1 Hiệu kinh tế 37 7.2 Hiệu xã hội 38 7.2 Hiệu môi trường 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 Kết luận 39 Kiến nghị 40 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI 42 ... thích hợp cho sinh trưởng, phát triển hoa Lily (Hoa Lily sinh trưởng phát triển nhiệt độ thích hợp 25 – 28 0C, độ ẩm từ 80 – 85% - Đặng Văn Đông, Đinh Thế Lộc (2004), Công nghệ trồng hoa cho thu... thích hợp cho sinh trưởng, phát triển hoa Lily (Hoa Lily sinh trưởng phát triển nhiệt độ thích hợp 25 – 28 0C, độ ẩm từ 80 – 85% - Đặng Văn Đông, Đinh Thế Lộc (2004), Công nghệ trồng hoa cho thu... nhập từ nghề trồng hoa giúp nhiều hộ nơng dân nghèo, vươn lên giả Diện tích trồng hoa loại khoảng 5,5 ha, gồm hoa vườn hoa chậu loại với 210 hộ tham gia Hoa vườn chủ yếu hoa cúc; hoa chậu với chủng
- Xem thêm -

Xem thêm: BC tong ket DT hoa Lily(BAN IN 25 5), BC tong ket DT hoa Lily(BAN IN 25 5), KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, + Giống hoa Lily Concador được chọn lọc từ tập đoàn giống hoa Lily nhập từ Hà Lan., TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI, - Đã xây dựng nhà lưới quy mô 300m2/02 mô hình (Trung đoàn 52 – Đoàn KTQP 337: 200m2 và Khu BTTN Bắc Hướng Hóa: 100m2) phù hợp với điều kiện trồng hoa Lily thương phẩm tại vùng Bắc Hướng Hóa., CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT, Bảng 5. Một số đặc điểm hình thái của các giống Lily, Hoa thứ nhất nở hoàn toàn, tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng, HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA ĐỀ TÀI, MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay