ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: TRẮC ĐỊA I

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 14:02

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản về trắc địa, các phương pháp đo góc, đo khoảng cách, đo cao. Hướng dẫn sử dụng và đo các yếu tố cơ bản ngoài thực địa. Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản về trắc địa, các phương pháp đo góc, đo khoảng cách, đo cao. Hướng dẫn sử dụng và đo các yếu tố cơ bản ngoài thực địa. Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản về trắc địa, các phương pháp đo góc, đo khoảng cách, đo cao. Hướng dẫn sử dụng và đo các yếu tố cơ bản ngoài thực địa. Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản về trắc địa, các phương pháp đo góc, đo khoảng cách, đo cao. Hướng dẫn sử dụng và đo các yếu tố cơ bản ngoài thực địa. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ VĂN THƠ, NGUYỄN NGỌC ANH, VŨ THANH THỦY ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: TRẮC ĐỊA I Số tín chỉ: 03 Mã số: LME 231 Thái Nguyên, 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN: TRẮC ĐỊA – GIS - VT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Trắc địa I - Mã số học phần: LME 221 - Số tín chỉ: 03 - Tính chất: Bắt buộc - Trình độ: cho sinh viên năm thứ - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý đất đai Địa mơi trường Phân bổ thời gian học kỳ: - Số tiết học lý thuyết lớp: 24 - Số tiết làm tập, thảo luận lớp: 06 - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 18 - Số tiết sinh viên tự học: 12 tiết tiết tiết tiết Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần Điều kiện học - Học phần học trước: Bản đồ học - Học phần song hành: Mục tiêu học phần: - Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về trắc địa, phương pháp đo góc, đo khoảng cách, đo cao - Hướng dẫn sử dụng đo yếu tố thực địa Nội dung kiến thức học phần: 6.1 Lý thuyết: Mục Nội dung Số tiết MỞ ĐẦU Phương pháp giảng Thuyết trình Thuyết 1.1 Đối tượng nghiên cứu trắc địa 1.2 Vai trò trắc địa kinh tế quốc dân quốc phòng 1.3 Lịch sử phát triển trắc địa C I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN TRẮC ĐỊA trình, pháp vấn, tập ví dụ 1.1 Các đơn vị đo dùng trắc địa 1.1.1 Đơn vị đo dài 1.1.2 Đơn vị đo góc 1.2 Định hướng đường thẳng 1.2.1 Góc phương vị 1.2.2 Góc định hướng 1.2.3 Góc phương 1.2.4 Mối quan hệ góc định hướng góc phương 1.3 Hai tốn trắc địa thuận nghịch 1.3.1 Bài toán thuận 1.3.2 Bài toán nghịch C II LÝ THUYẾT SAI SỐ Thuyết trình, pháp vấn, tập ví dụ 2.1 Khái niệm đo đạc sai số đo 2.1.1 Khái niệm công tác đo đạc 2.1.2 Sai số đo 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá độ xác đại lượng đo trực tiếp 2.3 Phương pháp tính sai số trung phương hàm đại lượng đo gián tiếp 2.4 Xử lý kết đo độ xác 2.5 Sai số trung phương trị trung bình cộng 2.6 Sai số trung phương lần đo SSTP trị trung bình cộng xác định theo số hiệu xác suất 2.7 Đo khơng độ xác, trọng số tính chất 2.8 Sai số trung phương trọng số đơn vị 2.9 Đánh giá độ xác kết đo khơng độ xác theo số hiệu chỉnh xác suất C.III: MÁY KINH VĨ VÀ ĐO GĨC Thuyết trình, pháp vấn, tập ví dụ 3.1 Ngun lý đo góc góc đứng 3.1.1 Nguyên lý đo góc 3.1.2 Nguyên lý đo góc đứng 3.2 Cấu tạo máy kinh vĩ 3.2.1 Phân loại 3.2.2 Cấu tạo 3.3 Thao tác máy kinh vĩ 3.4 Kiểm nghiệm hiệu chỉnh máy kinh vĩ 3.5 Phương pháp đo góc 3.5.1 Phương pháp đo góc đơn giản (đo cung) 3.5.2 Phương pháp đo tồn vòng 3.5.3 Những sai số gặp phải đo góc 3.6 Phương pháp đo góc đứng 3.7 Giới thiệu số máy kinh vĩ kỹ thuật C IV: ĐO KHOẢNG CÁCH Thuyết trình, pháp vấn, tập ví dụ 4.1 Khái niệm dụng cụ đo khoảng cách 4.1.1 Khái niệm 4.2.2 Dụng cụ đo 4.2 Đo khoảng cách trực tiếp 4.2.1 Dụng cụ đo 4.2.2 Định hướng đường thẳng 4.2.3 Phương pháp đo chiều dài thước thép với độ xác trung bình 4.2.4 Những sai số gặp phải đo chiều dài thước thép 4.3 Đo khoảng cách gián tiếp 4.3.1 Nguyên lý phương pháp quang hình 4.3.2 Đo dài sóng điện từ C V: ĐO ĐỘ CAO Thuyết trình, pháp vấn, tập ví dụ 5.1 Khái niệm phương pháp đo cao 5.2 Đo cao hình học 5.2.1 Máy mia thuỷ bình 5.2.2 Kiểm nghiệm hiệu chỉnh máy thuỷ bình tự động 5.2.3 Đo cao hình học 5.3 Đo cao thuỷ chuẩn hạng IV 5.4 Phương pháp đo cao hình học hạng V 5.5 Những sai số gặp phải đo cao hình học 5.6 Đo cao lượng giác C.VI: MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỦ Thuyết vấn 6.1 Khái niệm chung máy toàn đạc điện tử 6.2 Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử TC 610, TC-805 6.2.1 Cấu tạo 6.2.2 Bàn phím hình 6.2.3 Cây menu 6.2.4 Sử dụng máy TC – 605 6.2.5 Ghi trút số liệu sang máy tính 6.3 Máy tồn đạc SET – 610 6.3.1 Cấu tạo 6.3.2 Sử dụng máy SET-610 6.3.3 Truyền, trút số liệu 6.3.4 Các thông báo lỗi CHƯƠ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS NG VII: 7.1 Vài nét lịch sử hệ thống định vị toàn cầu GPS 7.2 Nguyên lý làm việc hệ GPS trình, pháp 7.2.1 Các hợp phần hệ GPS 7.2.2 Nguyên lý xác định vị trí điểm hệ GPS 7.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới độ xác GPS 7.3 Ứng dụng GPS đo đạc đồ 7.3.1 Những ưu điểm việc ứng dụng GPS đo đạc đồ 7.3.2 Các phương pháp đo GPS 7.4 Một số đề kỹ thuật đo GPS 7.5 Giới thiệu cách sử dụng máy GPS GAMIN V 6.2: Thực hành Tên nội dung thực hành Bài Sử dụng máy kinh vĩ quang học Hướng dẫn sử dụng Đo góc Đo góc đứng Bài Sử dụng máy thuỷ chuẩn Hướng dẫn sử dụng Đo cao hình học từ trước Đo cao hình học từ Bài Đo khoảng cách đo cao Đo khoảng cách trực tiếp Đo khoảng cách gián tiếp Đo cao lượng giác Bài Sử dụng máy toàn đạc điện tử Hướng dẫn sử dụng Đo yếu tố Bài 5: Sử dụng máy đo GPS cầm tay Số tiết học 5 5 Tài liệu học tập : Vũ Thanh Thủy, Lê Văn Thơ, Nguyễn Ngọc Anh ( 2009), Giáo trình Trắc địa sở, NXB Nơng nghiệp Ti liu tham kho: Tài liệu tham khảo Ng Phan Văn Hiến, Trắc địa cơng trình, NXB Giao thơng vận tải Ngun Träng San, Đào Quang Hiến, Đinh Công Hoà (2002) Giáo trình Trắc địa sở, NXB xây dựng, Hà Nội Ngc ng (2001) Trc a cao cp Nhà xuất GTVT, Hµ Néi Lê Văn Thơ, Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thanh Thủy, (2010), Hướng dẫn sử dụng số loại máy trắc địa – NXB Đại học QG Hà Nội NguyÔn Thế Thận, Nguyễn Thạc Dũng (2000) Trắc địa đồ kỹ thuật số Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Trọng Tuyển (1999) Giáo trình trắc địa Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Hoàng Ngọc Hà (1999) Cơ sở xử lý số liệu trắc địa Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Cỏn giảng dạy: STT Họ tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm TS ThS tháng Lê Văn Thơ Vũ Thị Thanh Thủy Khoa QLTN Khoa QLTN Nguyễn Ngọc Anh Khoa QLTN Thái Nguyên, ngày TS năm 2014 Trưởng khoa Trưởng Bộ mơn Giảng viên TS Phan Đình Binh TS Lê Văn Thơ ...TRƯỜNG Đ I HỌC NÔNG LÂM KHOA T I NGUYÊN & M I TRƯỜNG BỘ MÔN: TRẮC ĐỊA – GIS - VT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Trắc địa I - Mã số học phần: LME 221 - Số tín chỉ:... 06 - Số tiết thí nghiệm, thực hành: 18 - Số tiết sinh viên tự học: 12 tiết tiết tiết tiết Đánh giá - i m thứ 1: 20% (0,2) i m chuyên cần - i m thứ 2: 30% (0,3) i m kiểm tra kỳ - i m thứ... 3: 50% (0,5) i m thi kết thúc học phần i u kiện học - Học phần học trước: Bản đồ học - Học phần song hành: Mục tiêu học phần: - Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về trắc địa, phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: TRẮC ĐỊA I, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: TRẮC ĐỊA I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay