Giáo án môn tin học lớp 3 vẽ đoạn THẲNG

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:38

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 3: VẼ ĐOẠN THẲNG (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Sử dụng công cụ đoạn thẳng cơng cụ di chuyển hình Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, nét vẽ thích hợp biết kéo thả chuột - Vận dụng để vẽ, di chuyển số hình đơn giản 3.Thái độ: - Nghiêm túc học, có tính sáng tạo học thẩm mỹ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN 1' 3' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò 30' Bài 1.Vẽ đoạn thẳng: 35' * Thực hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1.So sánh cách chọn màu vẽ màu ? 2.Nếu tơ nhầm em nhấn giữ phím để lấy lại hỡnh trc ú? -Yêu cầu HS nhận xét - GV nhËn xÐt * Các bước thực hiện: + Chọn công cụ đường thẳng hộp công cụ + Chọn màu vẽ + Chọn nét vẽ phía hộp cơng cụ + Kéo thả chuột từ điểm bắt đầu tới điểm cuối đoạn thẳng * Chú ý: Để vẽ đoạn thẳng nằm ngang hay thẳng đứng, em nhấn giữ phím Shift kéo thả chuột Bài T1 SGK trang 60 Dùng công cụ đường thẳng để vẽ tam giác HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS TL - 1HS nx - HS TL - 1HS nx - Vừa nghe giảng vừa thực hành máy - Quan sát giáo viên làm mẫu - Thực hành vẽ hình tam giác - Hướng dẫn: + Chọn cơng cụ đường thẳng hộp công cụ + Dùng chuột kéo thả để vẽ hình tam giác 2' IV CỦNG CỐ 1' V DẶN DÒ: - Thực theo yêu cầu Hệ thống lại cách dùng cơng cụ - HS trình bày đoạn thẳng - Gọi HS khái quát lại kiến thức học - Các em phải biết cách dùng cơng cụ đoạn thẳng để vẽ hình đơn giản - Ôn lại cách di chuyển - Chú ý nghe ghi hình có sẳn nhớ - Đọc trước "Tẩy xóa hình" Tuần 14 Tiết 28 Lớp dạy: Ngày dạy: 7,8,9,10,11/12/2015 Bài 3: VẼ ĐOẠN THẲNG (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Sử dụng công cụ đoạn thẳng công cụ di chuyển hình Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, nét vẽ thích hợp biết kéo thả chuột - Vận dụng để vẽ, di chuyển số hình đơn giản 3.Thái độ: - Nghiêm túc học, có tính sáng tạo học thẩm mỹ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: DK THỜ I GIA N 1' 3' NỘI DUNG Ổn định KiÓm tra bµi cò 30' Bài * Thực hành: Bµi thùc hµnh sè Bµi thùc hµnh sè HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1.So sánh cách chọn màu vẽ màu ? 2.Nếu tơ nhầm em nhấn giữ phím gỡ ly li hỡnh trc ú? -Yêu cầu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS TL - 1HS nx - HS TL - 1HS nx - HS n x - Hs - Hs lắng nghe - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Gv hớng dẫn + Vẽ hai chân thang - HS quan sát + Vẽ đoạn thẳng - Hs thực hành hai chân thang để tạo bậc thang - Gv làm mẫu - Hs - Yêu cầu HS thực hành - hs - Gv theo dâi chØnh söa 2' 1' uèn nắn hs - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS đọc phần Bài thực hành số hớng dẫn vẽ đình làng 4,5,6 theo mẫu - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thực hành IV CỦNG CỐ Hệ thống lại cách dùng công cụ đoạn thẳng - Gọi HS khái quát lại kiến thức học - Các em phải biết cách dùng công cụ đoạn thẳng để vẽ V DẶN DỊ: hình đơn giản - Đọc trước "Tẩy xóa hình" - Hs quan sát - Hs thực hành - HS trỡnh by - Chú ý nghe - Ghi nhớ ... Bài 3: VẼ ĐOẠN THẲNG (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Sử dụng công cụ đoạn thẳng cơng cụ di chuyển hình Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, nét vẽ thích hợp biết kéo thả chuột - Vận dụng để vẽ, di... 3.Thái độ: - Nghiêm túc học, có tính sáng tạo học thẩm mỹ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: DK THỜ I GIA N... kiến thức học - Các em phải biết cách dùng công cụ đoạn thẳng để vẽ hình đơn giản - Ơn lại cách di chuyển - Chú ý nghe ghi hình có sẳn nhớ - Đọc trước "Tẩy xóa hình" Tuần 14 Tiết 28 Lớp dạy: Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 vẽ đoạn THẲNG, Giáo án môn tin học lớp 3 vẽ đoạn THẲNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay