Giáo án môn tin học lớp 3 trò chơi STICKS

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:38

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 3: TRÒ CHƠI STICKS I MỤC TIÊU: Giúp HS : Kiến thức: - Di chuột đến vị trí Kỹ năng: - Nháy chuột nhanh vị trí luyện trí nhớ hình lật 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình học tập II.TÀI LIỆU PHƯƠNG TIÊN: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: SGK, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN NỘI DUNG 2' 4' ỔN ĐỊNH BÀI CŨ 30' BÀI MỚI Trò chơi Sticks: Khởi động trò chơi: HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Cách khởi động trò chơi Blocks? -GVnx - Cách khởi động trò chơi Sticks? - Nháy đúp chuột vào biểu tượng Quy tắc chơi: - Các que có màu sắc khác hình với tốc độ nhanh dần Que xuất sau đè lên que đă có - Nếu đưa chuột vào que khơng bị đè trỏ chuột từ hình mũi tên biến thành dấu + Kết thúc lượt chơi, hình xuất hộp thoại - Các que có màu sắc khác hình với tốc độ nhanh dần Que xuất sau đè lên que đă có - Nếu đưa chuột vào que khơng bị đè trỏ chuột từ hình mũi tên biến thành dấu + - Nhiệm vụ em nháy chuột nhanh xác để làm biến que HOẠT ĐỘNG CỦA HS -HSTL - Nháy đúp chuột vào biểu tượng - Quan sát GV làm mẫu - Thực hành hướng dẫn GV + Chọn Yes để chơi tiếp + Chọn No để khỏi trò chơi + Để bắt đầu lượt chơi em nhấn phím nào? + Để khỏi trò chơi? - Phím F2 + Để chơi với mức độ khó hơn? - Làm mẫu cho học sinh quan sát - Theo dõi trình thực hành học sinh 2' IV CỦNG CỐ – DẶN DÒ: -Gọi HS nhắc lại nội dung học - Khái quát lại trò chơi, nhấn mạnh vai trò trò chơi việc luyện sử dụng chuột - Nhấn vào nút góc bên phải hình trò chơi Nháy chuột vào mục Skill Chọn mức độ - Thực hành theo trò chơi - HS TL - Nghe ghi nhớ THỰC HÀNH TRÒ CHƠI STICKS I Mục tiêu Kin thc: - Nhận biết biểu tợng trò chơi sticks, biết cách chơi K nng: - HS biết cách khởi động, thoát chơi đợc trò chơi 3.Thỏi : - Tinh thần tự giác học tập, giữ gìn bảo quản máy tính II Ti liu, phng tin - GV chuẩn bị phòng máy phần mềm để HS thực hành III Các hoạt động dạy häc chñ yÕu THỜ I GIA N 2' 2' 30' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS: Ngåi theo nhãm Ổn định - Ph©n nhãm (2-3HS) Kiểm tra - Nêu lại quy tắc chơi cũ trò chơi Sticks - Các que đoạn thẳng có màu khác xuất nhanh dần hình Que xuất sau đè lên que ®· cã NÕu em ®a trá chuét - Gọi hs nhận xét lên que không bị BI MI - Nhận xét, đánh giá que khác đè lên - Thực hành - yc hs khởi động trỏ chuột chuyển từ phần mềm -> chơi hình mũi tên sang mÉu dÊu + NÕu em nh¸y - Gv nhËn xét chuột que - Gv làm mẫu biến mÊt - Yc hs c¸c nhãm khëi - Hs nhËn xét động máy, sau khởi động phần mềm - Quan sát HS thực - nhóm hành -> chỉnh sửa lỗi - Hs quan sát HS mắc phải - Tỉ chøc cho b¹n - Hs thùc hiƯn theo VI Củng cố nhóm thi với yêu cầu 2' dặn dò: Mỗi HS chơi1 lợt -> - Kiểm tra , đánh giá đổi chỗ - Nhắc lại số lỗi - HS: Thực theo HS mắc phải yêu cầu thầy thực hành - Hs l¾ng nghe - KÕt thóc tiÕt häc ... theo trò chơi - HS TL - Nghe ghi nhớ THỰC HÀNH TRỊ CHƠI STICKS I Mơc tiªu Kiến thức: - Nhận biết biểu tợng trò chơi sticks, biết cách chơi K nng: - HS biết cách khởi động, thoát chơi đợc trò chơi. .. thực hành học sinh 2' IV CỦNG CỐ – DẶN DÒ: -Gọi HS nhắc lại nội dung học - Khái quát lại trò chơi, nhấn mạnh vai trò trò chơi việc luyện sử dụng chuột - Nhấn vào nút góc bên phải hình trò chơi Nháy...+ Chọn Yes để chơi tiếp + Chọn No để khỏi trò chơi + Để bắt đầu lượt chơi em nhấn phím nào? + Để khỏi trò chơi? - Phím F2 + Để chơi với mức độ khó hơn? - Làm mẫu cho học sinh quan sát -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 trò chơi STICKS, Giáo án môn tin học lớp 3 trò chơi STICKS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay