GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:38

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài : TRÒ CHƠI DOTS I.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Rèn luyện cho học sinh thao tác sử dụng chuột Kỹ năng: - Rèn luyện cho học sinh trí thơng minh 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo q trình học tập II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - GV: SGK, giáo án, tài liệu dạy học, tập - HS: SGK, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN 1' 4' 32' NỘI DUNG ỔN ĐỊNH BÀI CŨ BÀI MỚI Khởi động trò chơi: - Nháy đúp chuột vào biểu tượng Quy tắc chơi: - Máy tính người chơi thay phiên tô đậm đoạn thẳng, cách nháy chuột đoạn - Ai tơ kín vng điểm tô thêm lần - Để quy định chơi HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Nêu quy tắc trò chơi Blocks trò chơi Dots -HS TL -Cách khởi động trò chơi Dots? - Nháy đúp chuột vào biểu tượng - Gọi HS đọc SGK - GV tóm tắt quy tắc chơi - Khi điểm đen đă tô hết trò chơi kết thúc Phía hình điểm máy (My Store) điểm em (Your Store) - Điểm người chơi máy ln ln hiển thị dòng phía hình: My Score, Your Score - HS đọc - Nghe giảng - Ghi - Gõ phím F2 trước: + Nháy mục Game + Chọn Computer Start (nếu quy định máy chơi trước), Your Start (nếu quy định em chơi trước) - Các em chơi với bảng có nhiều ô hơn, cách: Nháy chuột lên mục Skill/Board Size Thốt khỏi trò chơi Dots: Nháy chuột vào nút bên góc phải hình - Làm để chọn lượt chơi mới? - Nghe ghi -Nháy chuột vào - Làm để tăng mục Skill, chọn số ô vuông? Board Size tiếp tục chọn kích thước - Nháy chuột vào - Làm để tăng, mục Skill, chọn giảm mức độ khó? mức độ sau: Beginner, Intermediate, Advanced, Master - Làm để thoát Grand Master khỏi trò chơi? - Nháy chuột vào nút Close IV CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 2' - HSTL - Gọi HS khái quát lại trò chơi, - GV nhấn mạnh vai trò trò chơi việc luyện sử dụng chuột - Lắng nghe ... Master - Làm để Grand Master khỏi trò chơi? - Nháy chuột vào nút Close IV CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 2' - HSTL - Gọi HS khái quát lại trò chơi, - GV nhấn mạnh vai trò trò chơi việc luyện sử dụng chuột -... Start (nếu quy định máy chơi trước), Your Start (nếu quy định em chơi trước) - Các em chơi với bảng có nhiều hơn, cách: Nháy chuột lên mục Skill/Board Size Thốt khỏi trò chơi Dots: Nháy chuột vào... Skill/Board Size Thốt khỏi trò chơi Dots: Nháy chuột vào nút bên góc phải hình - Làm để chọn lượt chơi mới? - Nghe ghi -Nháy chuột vào - Làm để tăng mục Skill, chọn số ô vuông? Board Size tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay