GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:38

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 1: TRÒ CHƠI BLOCKS I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Di chuột đến vị trí Kỹ năng: - Nháy chuột nhanh vị trí luyện trí nhớ hình lật 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình học tập II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: SGK, vở, bút III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN 2' 4' 30' NỘI DUNG ỔN ĐỊNH BÀI CŨ BÀI MỚI Trò chơi Blocks: Khởi động trò chơi: HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Trong trường học máy tính giúp gì? - Gọi HS nx - Gv nx, đánh giá - HS TL - Nháy đúp chuột vào biểu - Nghe quan sát tượng để khởi động trò chơi Các màu vàng mặt sau hình vẽ Đây hình trò chơi Quy tắc chơi: -Khi nháy chuột lên vng, hình vẽ lật lên Nếu lật liên tiếp hai có hình vẽ giống nhau, ô biến Nhiệm vụ em làm biến HOẠT ĐỘNG CỦA HS - GV gọi HS đọc quy tắc chơi -Kết thúc lượt chơi, thời gian em chơi(Time) - HS nx - Lắng nghe - Thực mở trò chơi Blocks - HS đọc - Nghe ghi tất ô nhanh tốt 2' IV CỦNG CỐ – DẶN DÒ: tổng số cặp ô em lật (Total Paris Fliped) nhấp nháy phía cửa sổ Các số nhỏ em chơi giỏi - GV chơi làm mẫu - Gọi HS chơi thử - Gọi HS khái quát - Khái quát lại trò chơi, nhấn mạnh vai trò trò chơi việc luyện sử dụng chuột - HS quan sát - Chơi thử - HS nhắc lại nội dung học ... sổ Các số nhỏ em chơi giỏi - GV chơi làm mẫu - Gọi HS chơi thử - Gọi HS khái quát - Khái quát lại trò chơi, nhấn mạnh vai trò trò chơi việc luyện sử dụng chuột - HS quan sát - Chơi thử - HS nhắc... mạnh vai trò trò chơi việc luyện sử dụng chuột - HS quan sát - Chơi thử - HS nhắc lại nội dung học
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay