GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:38

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 2: TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đóng/mở phần mềm đồ họa Paint - Nhận biết công cụ hộp màu, tô màu, trang vẽ Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, màu - Biết cách tô màu theo mẫu 3.Thái độ: - Vận dụng để tô màu số hình đơn giản - Nghiêm túc học, có tính thẩm mỹ tô màu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN 1' 2' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò 30' HOẠT ĐỘNG CỦA GV Em nêu bớc tô - HS TL màu - Yêu cầu HS nhận - 1HS nx xÐt - GV nhËn xÐt, Bài mới: Tập tô màu màu 1-C¸c bíc thùc Có bước thực Tơ hiƯn màu màu : Bước 1:Nháy chuột để chọn công cụ hộp công cụ Bước 2:Nháy nút phải chuột để chọn màu tô Bước 3:Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu Thực hành: Bµi thùc hµnh sè HOẠT ĐỘNG HS - Quan sát hình nghe giảng - Thực hin trờn mỏy tớnh - hs - Yêu cầu HS nêu yêu - Hs lắng nghe cầu - Gv hd: Em lần lợt mở tomau1, … 2' Củng cố, dặn dò tomau4.bmp thùc tô màu màu + Nháy chuột chọn open/tomau1.bmp + Nháy chuột chọn công cụ tô màu + Nháy chuột phải lên màu đỏ hộp màu + Nháy chuột phải vào bên hình tròn - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thực hành - Gv theo dõi, chỉnh sửa - Yêu cầu HS số bạn học giỏi hớng dẫn thực hành cho số b¹n chËm - Học sinh nhắc lại cách tơ màu - Về nhà học đọc trước thực hành T2, T3 - Hs quan s¸t - Hs thùc hµnh - hs - HS TL - Lắng nghe ghi nhớ Bài 2: TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đóng/mở phần mềm đồ họa Paint - Nhận biết công cụ hộp màu, tô màu, trang vẽ Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, màu - Biết cách tô màu theo mẫu 3.Thái độ: - Vận dụng để tơ màu số hình đơn giản - Nghiêm túc học, có tính thẩm mỹ tơ màu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN 1' 2' NỘI DUNG Ổn định KiÓm tra bµi cò 30' Bài mới: *Thực hành: Bµi thùc hµnh sè HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS Em nêu bớc tô - HS TL màu - Yêu cầu HS nhận - 1HS nx xét - GV nhËn xÐt, - Quan sát hình - Yêu cầu HS nêu yêu v nghe ging - HS thc hin trờn cầu - Gv hd: Em lần mỏy tớnh lợt mở tomau5, tomau6.bmp thực tô màu màu + Nháy chuột chọn open/tomau5.bmp + Nháy chuột chọn công cụ tô màu + Nháy chuột phải - Hs lắng nghe lên màu đỏ - Hs thực hành hộp màu + Nháy chuột phải - hs hng dn 2' Bài thực hành số Cng c, dn dũ vào bên hình tròn - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thùc - Hs thùc hµnh - Lắng nghe ghi hµnh - Gv theo dâi, chØnh nhớ sưa - Yêu cầu HS số bạn học giỏi hớng dẫn thực hành cho số bạn chậm Cách tổ chức nh BT1 - Về nhà học thuộc đọc trước "Vẽ đo ạn th ẳng ... TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đóng/mở phần mềm đồ họa Paint - Nhận biết công cụ hộp màu, tô màu, trang vẽ Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, màu - Biết cách tô màu theo... để tơ màu số hình đơn giản - Nghiêm túc học, có tính thẩm mỹ tơ màu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI... bạn học giỏi hớng dẫn thực hành cho số bạn chậm - Học sinh nhắc lại cách tô màu - Về nhà học đọc trước thực hành T2, T3 - Hs quan sát - Hs thực hành - hs - HS TL - Lắng nghe ghi nhớ Bài 2: TÔ MÀU
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay