GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:38

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 4: TẨY, XỐ HÌNH (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Sử dụng công cụ tẩy xố hình Kỹ năng: - Biết sử dụng cơng cụ tẩy để xố vùng nhỏ hình vẽ biết cách sử dụng công cụ chọn chọn tự để xoá vùng lớn 3.Thái độ: - Thể tính tích cực chủ động sáng tạo trình học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG 1' 2' Ổn định KiĨm tra bµi cò 30' Bài Tẩy vùng hình: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS TL - Em cho biết bước để vẽ on thng - 1HS nx -Yêu cầu HS nhận - Nghe xÐt - GV nhËn xÐt - Các bước thực hiện: + Chọn công cụ tẩy hộp công cụ + Chọn kích thước tẩy phía hộp công cụ + Nháy kéo thả chuột phần hình cần - Thực máy tẩy Ví dụ1: Kết kéo thả chuột Chọn phần hình vẽ: a, Cơng cụ chọn vùng hình chữ nhật: - Các bước thực hiện: - Vừa nghe vừa thực b, Công cụ chọn tự do: + Chọn công cụ hộp công cụ + Kéo thả chuột từ góc vùng cần chọn đến góc đối diện vùng theo GV Vùng chọn Vùng chọn đánh dấu hình đánh dấu hình chữ nhật có cạnh chữ nhật nét đứt - Các bước thực hiện: + Chọn công cụ chọn tự có hộp cơng cụ + Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn, sát biên vùng cần chọn tốt Khi thả nút chuột, vùng chọn đánh dấu hình chữ nhật có cạnh đường nét đứt, thực chất vùng chọn có dạng ta kéo thả chuột - Quan sát gv làm mẫu - Tiến hành thực hành - Chú ý lắng nghe rút kinh nghiệm 2' IV CỦNG CỐ - Nhận xét trình thực hành hs - Ghi nhớ - Khái quát cách tẩy vùng hình, cách 1' V DẶN DỊ: chọn phần hình vẽ để xố vùng hình - Về nhà học đọc trước "Vẽ đừng cong Sao chép màu từ màu có sẵn" Tuần 15 Tiết 30 Lớp dạy: Ngày dạy: : 14,15,16,17,18/12/2015 Bài 4: TẨY, XỐ HÌNH (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Sử dụng công cụ tẩy xố hình Kỹ năng: - Biết sử dụng cơng cụ tẩy để xố vùng nhỏ hình vẽ biết cách sử dụng cơng cụ chọn chọn tự để xoá vùng lớn 3.Thái độ: - Thể tính tích cực chủ động sáng tạo trình học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG 1' 2' Ổn định KiĨm tra bµi cò 30' Bài Xố vùng hình: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS TL - Em cho biết bước để vẽ mt on thng - 1HS nx Yêu cầu HS nhận - Nghe xÐt - GV nhËn xÐt - Thực máy - Các bước thực hiện: + Dùng công cụ chọn tự công cụ chọn vùng hình chữ nhật * Thực hành: để chọn vùng cần Delete xố +Nhấn phím - Cho học sinh mở tệp có sẵn hình ảnh u cầu học sinh sử dụng cơng cụ tẩy để xố theo u cầu gv - Vừa nghe vừa thực theo GV Vùng chọn đánh dấu hình chữ nhật có cạnh nét đứt - Quan sát gv làm mẫu - Tiến hành thực hành IV CỦNG CỐ 2' - Chú ý lắng nghe rút kinh nghiệm V DẶN DÒ: 1' - Giáo viên làm mẫu - Quan sát học sinh thực hành - Nhận xét trình thực hành hs - Khái quát cách tẩy vùng hình, cách chọn phần hình vẽ để xố vùng hình - Về nhà học đọc trước "Vẽ đừng - Ghi nhớ cong Sao chép màu từ màu có sẵn" ... Thể tính tích cực chủ động sáng tạo trình học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG... : 14,15,16,17,18/12/2015 Bài 4: TẨY, XỐ HÌNH (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Sử dụng công cụ tẩy xố hình Kỹ năng: - Biết sử dụng cơng cụ tẩy để xố vùng nhỏ hình vẽ biết cách sử dụng công cụ... nhớ - Khái quát cách tẩy vùng hình, cách 1' V DẶN DỊ: chọn phần hình vẽ để xố vùng hình - Về nhà học đọc trước "Vẽ đừng cong Sao chép màu từ màu có sẵn" Tuần 15 Tiết 30 Lớp dạy: Ngày dạy: :
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay