GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHI TIẾT

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:38

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 1: TẬP TÔ MÀU (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đóng/mở phần mềm đồ họa Paint - Nhận biết công cụ hộp màu, tô màu, trang vẽ - Biết chọn màu vẽ, màu - Biết cách tô màu theo mẫu Kỹ năng: Vận dụng để tơ màu số hình đơn giản 3.Thái độ: Nghiêm túc học, có tính thẩm mỹ tô màu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: TH ỜI GIAN 1' 2' 30' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò Bài mới: Tập tô màu Khởi động phần mềm: - Cách 1: Nháy đúp vào HOẠT ĐỘNG CỦA GV C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint có hình C2: Vào Start/ programs/ Accessories/ Paint biểu tượng - Giới thiệu đơi nét Desktop hình paint : - Cách 2: Nháy vào + Giới thiệu tiêu đề Start/ + Thanh menu Programs/Accessories/ + Hộp công cụ Paint + Trang vẽ Làm quen với hộp màu: - Nằm phía hình Paint Hai bên trái hộp màu cho em biết màu vẽ màu + Để chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột vào ô màu HOẠT ĐỘNG HS - Thực máy để mở Paint - Ghi lại để tham khảo - Quan sát hình nghe giáo viên giảng - Thực máy tính + Để chọn màu em nháy nút phải chuột vào ô màu Tô màu: Thực hành: - Để tô màu ta thực hiện: + Nháy chuột để chọn công cụ hộp công cụ + Nháy chuột chọn màu tô + Nháy chuột vào vùng muốn tô màu * Chú ý : Nếu tô nhầm ta nhấn giữ phím Ctrl + Z để quay lại hình trước tơ lại VD: Để tơ màu cho hình tròn - Hướng dẫn: * Tơ màu cho hình tròn : + Chọn công cụ tô màu + Nháy chuột lên ô màu muốn tô + Nháy chuột vào bên hình tròn VÍ DỤ: - Thực hành: tơ màu phần bên hình tròn - Chú ý lắng nghe - Thực theo hướng dẫn - Thực hành tô màu - Thực hành tô màu màu - Thực hành máy - Quan sát học sinh làm nhắc nhở - Nhận xét chung - Cho học sinh hộp màu công cụ tô màu 2' - Học sinh nhắc lại cách - HS TL Củng cố, dặn dò tơ màu - Về nhà học thuộc đọc trước "Tô màu màu nền" - Lắng nghe ghi nhớ Tuần 12 Tiết 24 Lớp dạy: Ngày dạy: 23,24,25,26,27/11/2015 TẬP TÔ MÀU (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đóng/mở phần mềm đồ họa Paint - Nhận biết công cụ hộp màu, tô màu, trang vẽ Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, màu - Biết cách tô màu theo mẫu 3.Thái độ: - Vận dụng để tơ màu số hình đơn giản - Nghiêm túc học, có tính thẩm mỹ tơ màu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: TH ỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS 1' 2' Ổn định KiĨm tra bµi C1: Nêu bước thực tơ màu? cò -GV nx 30' - Hs - Yêu cầu HS nêu yêu - Hs quan sát Bi mi: - Hs thực hành Bài thực hành số cầu - Gv thùc hµnh mÉu chän mµu vÏ, mµu nỊn - Hs lắng nghe - Yêu cầu HS thực hành - Gv theo dâi, chØnh - Hs quan s¸t -> sưa lµm theo Bµi thùc hµnh sè - Gv híng dẫn hs - Hs lắng nghe cách mở tệp tô màu + Nháy chuột lên mục Open + Chọn Tomau1.bmp - Hs quan sát - Hs thực hành tô - Gv lµm mÉu - HSTL - HS nx 2' - Gv hd hs tô màu + Chọn công cụ tô màu + Nháy chuột chọn màu đỏ hộp màu + Nháy chuột vào bên hình tròn - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thực Bài thực hµnh sè hµnh 3, 4, - Gv theo dâi hs thực hành - Yêu cầu HS số bạn học tốt hớng dẫn thực hành cho số bạn học yếu - Yêu cầu HS mở tệp Cng cố, dặn dò Tomau2.bmp, Tomau3.bmp, Tomau4.bmp C¸ch tỉ chøc gièng nh BT2 - Học sinh nhắc lại cách tô màu - Về nhà học thuộc đọc trước "Tơ màu màu nền" mµu - 2-3 Hs - 2HS TL - Lắng nghe ghi nhớ ... Để chọn màu em nháy nút phải chuột vào ô màu Tô màu: Thực hành: - Để tô màu ta thực hiện: + Nháy chuột để chọn công cụ hộp công cụ + Nháy chuột chọn màu tô + Nháy chuột vào vùng muốn tô màu * Chú... tô màu 2' - Học sinh nhắc lại cách - HS TL Củng cố, dặn dò tơ màu - Về nhà học thuộc đọc trước "Tô màu màu nền" - Lắng nghe ghi nhớ Tuần 12 Tiết 24 Lớp dạy: Ngày dạy: 23,24,25,26,27/11/2015 TẬP... màu phần bên hình tròn - Chú ý lắng nghe - Thực theo hướng dẫn - Thực hành tô màu - Thực hành tô màu màu - Thực hành máy - Quan sát học sinh làm nhắc nhở - Nhận xét chung - Cho học sinh hộp màu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHI TIẾT, GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay