GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHI TIẾT

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:38

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 2: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM TRÊN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách đặt tay lên phím hàng - Gõ phím hàng theo nguyên tắc Kỹ năng: - Sử dụng 10 ngón tay để gõ phím - Dùng phần mềm Mario để luyện gõ bàn phím mức đơn giản 3.Thái độ: - Thể tính tích cực sáng tạo q trình học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Vở, SGK, bút III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: TG 1' 3' 30' NỘI DUNG ỔN ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ: BÀI MỚI Cách đặt tay bàn phím: Cách gõ phím hàng trên: *Luyện tập: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS - Hãy cho biết tên phím có gai hàng phím sở ? - Gọi HS nx - NX - Cho biết ngón út tay trái gõ phím hàng sở? - NX, đánh giá - HSTL -Trình bày phím hàng trên? *Cách đặt tay: Các ngón tay đặt lên phím xuất phát hàng sở *Cách gõ: Mỗi ngón tay gõ phím theo quy định Tay trái Tay phải Ngón trỏ R(T) U(Y) Ngón E I Ngón áp út W O Ngón út Q P Chó ý: Sau gõ xong - Các phím hàng phím là: Q W E RTYUIOP - HS nx - HS TL - Lắng nghe - Đặt tay theo quy định phím phải đưa ngón tay phím xuất phát tương ứng hàng phím sở Luyện gõ phím sau phần mềm soạn thảo Word: Gõ “QWERTYUIOP POIUYTREWQ” lần Tập gõ với phần mềm MARIO Khởi động trò chơi - Làm mẫu cho học sinh quan sát - Quan sát sửa lỗi Chọn tập: - Lessons → Add Top Row - Nháy chuột vào khung hình số để bắt đầu * Gõ theo ngón tay tơ màu 2' IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - Khái quát cách đặt tay hàng phím - Nhắc lại cách gõ phím hàng - Đọc trước "Tập gõ phím hàng hàng số" - Thực hành máy - Nghe giảng ghi - HS TL - HS TL - Nghe v ghi nh Thực hành Tập gõ phím hàng I Mục tiêu Kin thc: - Biết cách đặt tay bàn phím để gõ K nng: - Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím hàng 3.Thỏi : - Có tinh thần học tập tốt, biết giữ gìn bảo quản máy tính II DNG DY HC - GV: Máy tính, phần mềm Mario, SGK - HS: SGK III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THỜI GIAN 1' 3' 30' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ỏn định lớp - Phân nhóm KiĨm tra - Em nêu cách gõ - Các ngón tay vbài cũ phím hàng trên? ơn để gõ phím hàng Sau gõ xong phím phải đa ngón - Gọi học sinh nhận xÐt tay trë vỊ phÝm GV: NhËn xÐt xt ph¸t hàng sở - HS Thực hành - Gv ph©n nhãm - Hs ngåi theo nhãm - Yc hs khởi động máy, - Bạn nhóm khởi động phần mềm vẽ Paint - Gọi học sinh lên thực - học sinh, lớp quan hành khởi động phần sát mềm chọn tập gõ - hs phím hàng - Gọi hs nhận xÐt - GV nhËn xÐt, híng dÉn häc sinh c¸ch gõ 1 Củng cố, dặn dò - Gọi hs lên thực hành gõ vài phím hàng Sau yêu cầu thoát khỏi phần mềm - Gọi hs nhËn xÐt - GV nhËn xÐt sau ®ã híng dẫn lại - Yêu cầu học sinh thực hành - Gv theo dõi, chỉnh sửa, uốn nắn hs - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách đặt tay, cách gõ - GV tổ chức cho bạn nhóm thi với Ai gõ đợc nhiều từ, lỗi ngời chiến thắng - Gv nhận xét tiết thực hành - hs - hs - Hs quan sát, lắng nghe - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - Hs thực hành theo yêu cầu - Nghe v ghi nh ... phím - Nhắc lại cách gõ phím hàng - Đọc trước "Tập gõ phím hàng hàng số" - Thực hành máy - Nghe giảng ghi - HS TL - HS TL - Nghe ghi nh Thực hành Tập gõ phím hàng I Mục tiêu Kin thc: - Biết cách... DẠY HỌC THỜI GIAN 1' 3' 30' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ỏn định lớp - Phõn nhúm Kiểm tra - Em nêu cách gõ - Các ngón tay vbài cũ phím hàng trên? ơn để gõ phím hàng Sau gõ xong phím. ..một phím phải đưa ngón tay phím xuất phát tương ứng hàng phím sở Luyện gõ phím sau phần mềm soạn thảo Word: Gõ “QWERTYUIOP POIUYTREWQ” lần Tập gõ với phần mềm MARIO Khởi động trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHI TIẾT, GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay