Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM dưới

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:37

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 3: TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG PHÍM DƯỚI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách đặt tay lên phím hàng - Gõ phím hàng theo nguyên tắc Kỹ năng: - Sử dụng 10 ngón tay để gõ - Dùng phần mềm Mario để luyện gõ bàn phím mức đơn giản 3.Thái độ: - Nghiêm túc học, có tính bảo vệ cơng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Vở, SGK, bút III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN NỘI DUNG 1' 2' I ỔN ĐỊNH LỚP II KIỂM TRA BÀI CŨ: 30' III BÀI MỚI Cách đặt tay bàn phím: Cách gõ phím hàng dưới: *Luyện tập: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Trình bày cách gõ phím hàng phím trên? - HS,GV nx - HSTL -Trình bày phím hàng dưới? *Cách đặt tay: Các ngón tay đặt lên phím xuất phát hàng sở *Cách gõ: Mỗi ngón tay gõ phím theo quy định: - Các phím hàng dưới: Z X C V B N M,./ Tay trái Tay phải Ngón trỏ V (B) N - Đặt tay theo quy định (M) Ngòn C , Ngón áp út X Ngón út Z / Chó ý: Sau gâ xong mét phÝm ph¶i ®a ngãn tay vỊ phÝm - Luyện gõ xt ph¸t tơng ứng hàng phím sở *Luyn gừ cỏc phím sau 2' phần mềm soạn thảo Word: Tập gõ với phần Gõ “ZXCVBNM,./ mềm MARIO /.,MNBVCXZ” lần Khởi động trò chơi a) Chọn tập: - Quan sát HS để sửa lỗi HD lại HS chưa rõ - Em khởi động trò chơi? b) Tập gõ -Lessons → Add Bottom Row c) Kết quả: - Nháy chuột vào khung hình số để bắt đầu -Gõ theo ngón tay tơ d) Tiếp tục kết màu thúc - Keys Typed: số phím gõ gõ e Kết thúc MARIO: -Errors: số phím gõ sai - Next: Tiếp tục gõ Menu: Quay hình - Esc→MENU→File→Quit IV.CỦNG CỐ, DẶN DỊ: - HSTL - Nghe giảng ghi -Nghe giảng ghi nhớ - 1HS nêu - HS TL - Khái quát cách đặt tay hàng phím - Nhắc lại cách gõ phím - Nghe ghi nhớ hàng - Đọc trước "Tập gõ phím hàng phím số" Thùc hµnh TËp gâ phím hàng dới I Mục tiêu Kin thc: - Biết cách đặt tay bàn phím để gâ Kỹ năng: - Sư dơng phÇn mỊm Mario ®Ĩ lun tËp gâ phÝm ë hµng díi 3.Thái độ: - Có tinh thần học tập tốt, biết giữ gìn bảo quản máy tính II DNG DY HC - GV: Máy tính, phần mềm Mario - HS: SGK, mỏy tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN 2' 2' 30' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Ổn định - Phân nhóm Kiểm tra - Em nêu cách cũ gõ phím hàng dới? Bài -Thùc hµnh HOẠT ĐỘNG CỦA HS - 2Hs ngồi nhóm - Các ngón tay đa xuống để gõ phím hàng dới Sau gõ xong phím phải đa ngón tay trở phím xuất phát hàng - Gọi học sinh nhận së xÐt -1HS GV: NhËn xÐt - Nghe - Gv phân nhóm - Yc hs khởi động - Hs ngồi theo nhóm máy, khởi động - Bạn nhóm phần mỊm vÏ Paint - Gäi häc sinh lªn - học sinh, lớp quan thực hành khởi sát động phần mềm chọn tập gõ - hs phÝm ë hµng díi - Gäi hs nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, híng dÉn häc sinh c¸ch gâ 1' Củng dặn dò - Gọi hs lên thực hành gõ vài phím hàng dới Sau yêu cầu thoát khỏi phần mềm - Gọi hs nhận xét - GV nhận xét sau hớng dẫn lại - Yêu cầu học sinh thực hành - Gv theo dõi, chỉnh sửa, uốn nắn hs - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách đặt tay, cách gõ cố, - Nhắc lại số lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tốt - hs - hs - Hs quan sát, lắng nghe - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ ... quát cách đặt tay hàng phím - Nhắc lại cách gõ phím - Nghe ghi nhớ hàng - Đọc trước "Tập gõ phím hng phớm s" Thực hành Tập gõ phím hàng dới I Mục tiêu Kin thc: - Biết cách đặt tay bàn phím để gõ. .. nêu cách cũ gõ phím hàng dới? Bi mi -Thực hµnh HOẠT ĐỘNG CỦA HS - 2Hs ngåi nhãm - Các ngón tay đa xuống để gõ phÝm ë hµng díi Sau gâ xong phÝm phải đa ngón tay trở phím xuất phát hàng - Gọi học. .. khởi sát động phần mềm chọn tập gõ - hs phím hàng díi - Gäi hs nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, hớng dẫn học sinh cách gõ 1' Củng dặn dò - Gọi hs lên thực hành gõ vài phím hàng dới Sau yêu cầu thoát khỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM dưới, Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM dưới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay