Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM dưới

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:37

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bµi 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CĨ SẴN (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - NhËn biÕt đợc công cụ chép màu K nng: - Biết cách chép màu để tô màu 3.Thỏi : - Vận dụng kiến thức để làm thực hµnh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Que chØ, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng, giáo án, SGK - HS: SGK, bót, vë ghi III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜ I GIA N NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' Ổn nh Kiểm tra -Em nêu bớc vẽ - 2Hs cũ đờng cong? - Yêu cầu HS nhËn xÐt - 1Hs - GV nhËn xÐt - Hs nghe 30' Bµi míi * Hoạt động 1: + Yêu cầu HS ch cụng Lm quen vi c chép màu? công cụ - YC HS thảo luận nhóm chép màu đơi để cơng cụ chép màu - GV nx chốt ý * Hoạt động 2: - YC HS thảo luận nhóm để Các bước thực đưa bước thực hiện Chọn công cụ Sao chép màu hộp công cụ Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần chép - HS: Thảo luận nhóm đơi - HS nối tiếp trả lời nx - HS thảo luận HS TL HS nx HS đọc lại bước Hs lớp l¾ng nghe Chọn công cụ Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa chép - GV minh họa chép màu qua T1 (SGK- tr 73) - YC Hs lên thực hành chép màu - GV nx, đánh giỏ 2' Củng cố, dặn dò: Tun 20 Tit 40 - HS quan sát hình - HS lên máy thực hành - HS nx - Yêu cầu HS nhắc lại - HS nhc li bớc chép màu + Gv nhận xét, nhắc - HS lắng nghe l¹i - Gv nhËn xÐt tiÕt häc Lớp dạy: Ngày dạy: 18,19,20,21,22/1/2016 Bµi 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN (Tiết 2) I MỤC TIấU: Kin thc: - Nhận biết đợc công cụ chép màu K nng: - Biết cách chép màu để tô màu 3.Thỏi : - Vận dụng kiến thức để làm thực hành II DÙNG DẠY HỌC: - GV: Que chØ, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng, giáo án, SGK - HS: SGK, bót, vë ghi III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜ I GIA N 1' NỘI DUNG Ổn định HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 2' KiÓm tra bµi cò 30' Bµi míi Thực hành Bµi thùc hµnh sè 1(SGKtr 73) Bµi thùc hµnh sè 2(SGKtr 74) Bµi thùc hµnh sè 3(SGK- tr 74 2' -Em nêu bớc - HS TL chộp mu? - Yêu cầu HS nhận xét - 1Hs - Hs nghe - GV nhận xét - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Gv hớng dẫn hs cách mở thực hành Từ hình Paint/vào menu Open/Saomau1.bmp - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thùc hµnh - Gv theo dâi, chØnh sưa cho häc sinh - Yêu cầu HS số bạn học giỏi hớng dẫn thực hành cho số bạn chậm - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Gv làm mẫu - Yêu cầu HS thực hành - Gv theo dõi chỉnh sửa uốn nắn hs - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS thực hành - Gv theo dõi chỉnh sửa uốn nắn hs - Yêu cầu HS số bạn học giỏi hớng dẫn thực hành cho số bạn chậm - Yêu cầu HS nhắc lại bớc chép màu - 1HS đọc - Hs quan s¸t - Hs thùc hµnh - hs - Hs đọc - HS quan sát - Hs thùc hµnh - Hs - HS thực hành - HS - HS nhắc lại - Chú ý lắng nghe IV Cñng cố, dặn dò: + Gv nhận xét, nhắc lại - Gv nhËn xÐt tiÕt häc ... nhắc lại - HS nhc li bớc chép màu + Gv nhận xét, nhắc - HS lng nghe lại - Gv nhận xÐt tiÕt häc Lớp dạy: Ngày dạy: 18,19,20,21,22/1/2016 Bµi 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN (Tiết 2) I MC TIấU: Kin... đợc công cụ chép màu K nng: - Biết cách chép màu để tô màu 3.Thỏi : - Vận dụng kiến thức để làm thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Que chØ, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng, giáo án, SGK - HS:...3 Chọn công cụ Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa chép - GV minh họa chép màu qua T1 (SGK- tr 73) - YC Hs lên thực hành chép màu - GV nx, ỏnh giỏ 2' Củng cố, dặn dò: Tun 20 Tiết 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM dưới, Giáo án môn tin học lớp 3 tập gõ các PHÍM ở HÀNG PHÍM dưới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay