Giáo án môn tin học lớp 3 ôn tập vẽ TRÊN máy TÍNH

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:37

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học ÔN TẬP VẼ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhớ lại kiến thức chương Kỹ năng: - Làm tốt thực hành chương 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GIAN 1' 2' 30' 2' Ổn định KiÓm tra cũ Bài C Củng cố, dặn dò: - Em nêu bớc chộp mu? - Yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét - Mở phần mềm Paint để T1: Vẽ hình vẽ nhà theo tưởng tượng em - Quan sát hướng dẫn em thực hành - Nhận xét hình vẽ hs T2: Vận dụng cơng cụ paint để vẽ hình tự - Quan sát học sinh - Nhận xét - Gv nhËn xÐt tiÕt häc - 2Hs - 1Hs - Hs nghe - Thực - Thực hành hướng dẫn GV - Nghe + Vẽ hình theo ý muốn - Tiến hành vẽ hình - Rút kinh nghiệm - Nghe ghi nhớ Tuần 21 Tiết 42 Lớp dạy: Ngày dạy: 25,26,27,28,29/1/2016 ÔN TẬP VẼ (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhớ lại kiến thức chương Kỹ năng: - Làm tốt thực hành chương 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN 1' 2' 30' 2' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò Bµi C Củng cố, dặn dò: HOT NG CA GV - Em nêu bớc chộp mu? - Yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét - Mở phần mềm Paint để Vẽ hình T3 (SGK – tr74) sau chép thêm hình nữa, dùng cơng cụ chép màu cho hình - Quan sát hướng dẫn em thực hành - Nhận xét hình vẽ hs T2: Vận dụng cơng cụ paint để vẽ hình tự - Quan sát học sinh - Nhận xét - Gv nhËn xÐt tiÕt häc HOẠT ĐỘNG CỦA HS - 2Hs - 1Hs - Hs nghe - Thực - Thực hành hướng dẫn GV - Tiến hành vẽ hình - Rút kinh nghiệm - Nghe ghi nhớ ... động sáng tạo trình thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN 1' 2' 30' 2' NỘI DUNG Ổn định... 42 Lớp dạy: Ngày dạy: 25,26,27,28,29/1/2016 ÔN TẬP VẼ (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhớ lại kiến thức chương Kỹ năng: - Làm tốt thực hành chương 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng... để Vẽ hình T3 (SGK – tr74) sau chép thêm hình nữa, dùng cơng cụ chép màu cho hình - Quan sát hướng dẫn em thực hành - Nhận xét hình vẽ hs T2: Vận dụng cơng cụ paint để vẽ hình tự - Quan sát học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 ôn tập vẽ TRÊN máy TÍNH, Giáo án môn tin học lớp 3 ôn tập vẽ TRÊN máy TÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay