Giáo án môn tin học lớp 3 ôn tập TIN học

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:37

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học ÔN TẬP (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố lại kiến thức chương Kỹ năng: - Củng cố lại kiến thức chương 3.Thái độ: - Nghiêm túc thực hành, có ý thức bảo vệ cơng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính máy chiếu - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜ I GIA N 1' 2' 30' 2' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Ổn định KiÓm - Em nêu cách chn tra cũ bi ca Mario hµng phÝm sè? 3.Thực hành: - GV nx T1: Dùng phần mềm word gõ thơ: Con Meo Con Meo ma treo cay cau Hoi tham chu chuot di dau vang nha Chu chuot di cho duong xa Mua mam mua muoi gio cha chu meo T2: Ngay nha giao Viet Nam 20-11 Ngay quan doi nhan dan viet nam 22 - 12 - Hướng dẫn học sinh thực hành Củng cố, dặn dò - Quan sát sửa học sinh làm sai - Gv nhận xét trình HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS TL - HS nx - Chú ý lắng nghe - Thực hành hướng dẫn gv - Chú ý lắng nghe rút kinh nghiệm - Nghe ghi nhớ thực hành hs, làm được, chưa làm - Về nhà ôn luyện để tiết sau thực hành thêm phần chương Tuần 17 Tiết 34 Lớp dạy: Ngày dạy: 28,29,30,31/12,1/1/2016 ÔN TẬP (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố lại kiến thức chương Kỹ năng: - Biết sử dụng cơng cụ để có sản phẩm ý 3.Thái độ: - Nghiêm túc thực hành, có ý thức bảo vệ công II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính, máy chiếu - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜ I GIA N 1' 2' 30' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Ổn định KiĨm tra C©u 1: Em h·y nêu cũ bớc thực tô màu? - GV nx Câu 2: Em nêu bớc thực vẽ 3.Thc hnh: đoạn thẳng? Bi T2(SGK- GV nx 61) Mở tệp Tomau5 Tomau6.bmp tô màu Bài T3(SGKtheo mẫu hình 66a 64) 66b - Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng để vẽ đình làng theo mẫu HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS TL - HS nx - Chú ý lắng nghe - HS TL - HS nx - Chú ý lắng nghe - Thực hành hướng dẫn gv 2' Bài T5(SGK64) rhinfh 71d - Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng - Chú ý lắng nghe rút để vẽ thuyền buồm theo mẫu kinh nghiệm rhinfh 73d Củng cố, dặn - Gv nhận xét q trình dò thực hành hs, làm được, chưa làm - Về nhà ôn luyện để tiết sau thực hành thêm phần chương - Nghe ghi nhớ ... hành, có ý thức bảo vệ cơng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính, máy chiếu - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜ I GIA N 1' 2' 30' NỘI DUNG...thực hành hs, làm được, chưa làm - Về nhà ôn luyện để tiết sau thực hành thêm phần chương Tuần 17 Tiết 34 Lớp dạy: Ngày dạy: 28,29,30,31/12,1/1/2016 ÔN TẬP (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng... 71d - Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng - Chú ý lắng nghe rút để vẽ thuyền buồm theo mẫu kinh nghiệm rhinfh 73d Củng cố, dặn - Gv nhận xét q trình dò thực hành hs, làm được, chưa làm - Về nhà ôn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 ôn tập TIN học, Giáo án môn tin học lớp 3 ôn tập TIN học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay