TẬP GÕ TRÊN BÀN PHÍM MÁY TÍNH

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:37

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 5: ƠN TẬP GÕ PHÍM I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố lại kiến thức chương Kỹ năng: Làm tốt thực hành chương 3.Thái độ: Nghiêm túc thực hành, có ý thức bảo vệ cơng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - Hs: Sách giáo khoa, III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: THỜ I GIA N 1' 2' 30' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV Ổn định KiÓm tra - Em nêu cách khởi động phần mềm Word? bµi cò - Gọi Hs nxGVnx - Nhắc lại: * Cách đặt tay: Nội dung ôn + Khi gõ phím đặt tay lên tập: hàng phím xuất phát hàng phím sở * Quy tắc gõ: Nêu quy tắc gõ hàng sở? Nêu quy tắc gõ hàng phím trên? Nêu quy tắc gõ hàng phím dưới? HOẠT ĐỘNG HS - HS TL - HS nx Chú ý lắng nghe nhớ lại - Trả lời câu hỏi N Tay trái Tay phải Ngón trỏ F(G) J(H) Ngòn D K Ngón áp út S L Ngón út A ; - Trả lời câu hỏi Tay trái Tay phải Ngón trỏ R(T) U(Y) Ngòn E I Ngón áp út W O Ngón út Q P - Trả lời câu hỏi Tay trái Tay phải Ngón trỏ V(B) N(M) 2' Ngòn C , Ngón áp út X Ngón út Z / Nêu quy tắc gõ hàng - Trả lời câu hỏi phím số? Tay trái Tay phải Ngón trỏ 4(5) 6(7) Ngòn Ngón áp út Ngón út Ngón dùng để gõ phím - Phím cách nào? Muốn gõ chữ hoa ta gõ - Nhấn giữ phím Shift + nào? chữ cần viết hoa bật đèn Caps lock - Dùng phần mềm Word - Học sinh thực hành * Thực hành: tập gõ tập sau: hướng dẫn giáo Bài T1 (trang 55) Tac dat tac vang viên gõ tập On troi mua nang phai thi Noi thi bua can, noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nuoc bac, sau com vang - Yêu cầu HS lên làm - 1- Hs -> quan s¸t Bài T2 (trang 56) mẫu - hs - Yêu cầu HS nhận xét - Hs thùc hµnh - Gv nhËn xÐt, chØnh sưa - 2-3 hs - Yêu cầu HS thực hành - Yêu cầu số hsg h- Lng nghe v ghi nhớ Củng cố, dặn íng dÉn thùc hµnh dò cho c¸c häc u - Gv nhận xét q trình thực hành hs, làm được, chưa làm - Nắm vững cách đặt tay quy tắc gõ phím - Ơn luyện tập thêm ... Nêu quy tắc gõ hàng - Trả lời câu hỏi phím số? Tay trái Tay phải Ngón trỏ 4(5) 6(7) Ngòn Ngón áp út Ngón út Ngón dùng để gõ phím - Phím cách nào? Muốn gõ chữ hoa ta gõ - Nhấn giữ phím Shift +... hoa bật đèn Caps lock - Dùng phần mềm Word - Học sinh thực hành * Thực hành: tập gõ tập sau: hướng dẫn giáo Bài T1 (trang 55) Tac dat tac vang viên gõ tập On troi mua nang phai thi Noi thi bua can,... nhớ Củng cố, dặn ớng dẫn thực hành dũ cho học yếu - Gv nhận xét trình thực hành hs, làm được, chưa làm - Nắm vững cách đặt tay quy tắc gõ phím - Ơn luyện tập thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP GÕ TRÊN BÀN PHÍM MÁY TÍNH, TẬP GÕ TRÊN BÀN PHÍM MÁY TÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay