Giáo án môn tin học lớp 3 Người bạn mới của em

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:37

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI : NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (Tiết 2) I Mục tiêu : Kiến thức: + HS nắm cấu tạo máy tính, chức phận Kỹ năng: + Biết ngồi tư sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng hào hứng với học II Tài liệu phương tiện: - Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính vài hình ảnh minh họa - Học sinh : Sách giáo khoa, ghi bài, bút III Tiến trình dạy - học TG NỘI DUNG 1' 2’ A ỔN ĐỊNH B KIỂM TRA BÀI CŨ: 32' C BÀI MỚI Làm việc với máy tính a Bật máy B1: Bật cơng tắc hình B2: Bật cơng tắc thân máy tính HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Hãy nêu phần - HS TL máy tính - HS nx - Gv nx, đánh giá Để làm việc hiệu với máy tính em cần biết cách làm việc với máy tính Bắt đầu từ thao tác : Bật máy, ngồi tư ngồi trước máy tính và tắt máy - Ghi bảng Sau bật máy em đợi lát để máy tính sẵn sang nhận lệnh Khi bắt đầu làm việc em tiếp xúc với hình biểu tượng Tương ứng với biểu tượng công việc Chú ý: Một số máy tính - Nghe giảng - Ghi - Nghe giảng b Tư ngồi : Ngồi thẳng, tư thoải mái, tay đặt bàn phím, chuột để bên tay phải Khơng nên nhìn q lâu vào hình c Ánh sáng Cần đặt máy tính vị trí khơng để ánh sáng chiếu thẳng vào hình hay mắt em d Tắt máy B1 : Vào Start/ chọn Turn off Computer/ chọn Turn off B2: Tắt công tắc hình 2' Củng cố 1' 4.Dặn dò có cơng tắc chung cho hình thân máy Khi em cần bật cơng tắc chung ? Em cho cô biết, theo em tư ngồi làm việc với máy tính đúng? - Nhận xét, ghi bảng - Học sinh trả ,ời: Ngồi thẳng, tư thoải mái, tay đặt bàn phím, chuột để bên tay phải - Ghi - Nghe giảng, ghi Để tránh mỏi mắt ngồi trước máy tính em cần đặt máy tính vị trí khơng để ánh sáng chiếu thắng vào hình hay mặt em - Nghe giảng, ghi Khi làm việc xong với máy tính em cần tắt máy Các thao tác sau: -Các em hướng dẫn cách sử dụng máy tính trò vào thực hành - Tham gia thực hành em - Cho HS thực hành - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe học - Nhắc nhở HS nhà ôn lại học chuẩn bị cho học sau ... giảng, ghi Để tránh mỏi mắt ngồi trước máy tính em cần đặt máy tính vị trí khơng để ánh sáng chiếu thắng vào hình hay mặt em - Nghe giảng, ghi Khi làm việc xong với máy tính em cần tắt máy Các... sau: -Các em hướng dẫn cách sử dụng máy tính trò vào thực hành - Tham gia thực hành em - Cho HS thực hành - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe học - Nhắc nhở HS nhà ôn lại học chuẩn bị cho học sau... phím, chuột để bên tay phải Khơng nên nhìn q lâu vào hình c Ánh sáng Cần đặt máy tính vị trí khơng để ánh sáng chiếu thẳng vào hình hay mắt em d Tắt máy B1 : Vào Start/ chọn Turn off Computer/ chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 Người bạn mới của em, Giáo án môn tin học lớp 3 Người bạn mới của em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay