ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TH THANH MAI BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016 MƠN: TIN HỌC LỚP Thời gian: 40 phút Họ tên học sinh:……………………………………… Lớp: …………… Điểm kiểm tra Nhận xét giáo viên chấm kiểm tra ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Phần I : Lý Thuyết điểm (0,5 điểm/ câu) A.Trắc nghiệm : Hãy khoanh vào đáp án Câu : Máy tính gồm phận ? A Màn hình, thân máy B Màn hình, thân máy, bàn phím C Màn hình, thân máy, chuột D Màn hình, thân máy, bàn phím chuột Câu : Bộ phận máy tính coi não điều khiển hoạt động cùa máy tính: A Chuột B Thân máy C Màn hình D Bàn phím Câu : Các loại máy tính mà em thường thấy A Máy tính xách tay B Máy tính để bàn C Máy tính bảng D Máy tính xách tay máy tính để bàn Câu : Khi nghe nhạc em nhận thông tin dạng ……… thông tin dạng… A Thông tin dạng hình ảnh âm B Thơng tin dạng âm văn C Thông tin dạng văn hình ảnh Câu : Khu vực bàn phím gồm có hàng phím ? A B C D Câu : Hàng phím có phím có gai F J làm mốc cho việc đặt ngón tay gõ ? A Hàng phím B Hàng phím số C Hàng phím sở D Hàng phím Câu : Các thao tác sử dụng chuột gồm : A Di chuyển chuột , nháy chuột B Nháy đúp chuột, kéo thả chuột C Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột D Kéo thả chuột, nháy chuột Câu : Đâu biểu tượng trò chơi Sticks ? A B C D Câu : Các trò chơi Blocks, Dots, Sticks giúp rèn luyện sử dụng phận máy tính ? A Chuột máy tính B Thân máy tính C Màn hình D Bàn phím Câu 10 : Nếu tơ nhầm em nhấn tổ hợp phím để quay trở lại bước thực trước? A Cltr+ A B Cltr+ N C Cltr+ Z D.Cltr+ S Câu 11 : Để xóa vùng hình em dùng cơng cụ chọn để chọn vùng cần xóa nhấn phím? A Alt B Shift C Delete D Ctrl Câu 12 : Phần mềm để tập gõ bàn phím A Mario B Block C Paint D Word Câu 13 : Ngón trỏ tay trái gõ phím hàng phím sở ? A Phím A B Phím L C Phím F, G D Phím S Câu 14 : Ngón tay phải gõ phím bàn phím ? A Phím Z B Phím Q C Phím T D Phím cách Câu 15 : Các phím N, M, V,C thuộc hàng phím ? A Hàng sở B Hàng C Hàng Trên D Hàng số Câu 16 : Muốn thoát máy tính em thực nào? (1 điểm) A Start/ Turn off computer/ Turn off B Start/ Turn off computer/ Restart C Start/ Turn off computer/ Cancel B Tự luân (2 điểm) : Câu 17 (1 điểm ) : Nêu cách đặt tay bàn phím ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Câu 18: Điền Từ thiếu vào chỗ trống ( điểm) A Để chọn màu vẽ em vào ô màu hộp màu B Để chọn màu em vào ô màu hộp màu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC, ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay