Giáo án môn tin học lớp 3 học TOÁN với PHẦN mềm CÙNG học TOÁN

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy. 3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3(Tiết 1) I Mơc tiªu Kiến thức: - Sử dụng phần mềm để học ôn luyện phép toán cộng, trừ, nhân, chia số nguyên Kỹ năng: - Sử dụng phần mềm để tự làm kiểm tra máy tính có đánh giá 3.Thái độ: - Sử dụng thao tác với bàn phím chuột để giao tiếp với máy tính II Tµi liƯu, ph¬ng tiƯn - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III Các hoạt động dạy - học DK Ni dung TG 1' Ổn định KiĨm tra 3' bµi cò 30' Hoạt động GV Hoạt động học HS - HS hát C1: Hãy cho biết câu tục ngữ “Có - HS TL: c chí nên” viết theo kiểu - HS nx Telex là: C2: C1: Hãy cho biết câu tục ngữ - HS TL: d “Có chí nên” viết theo - HS nx kiểu Vni: - GV nx, đánh giá - Nghe - Gäi häc sinh nhËn xÐt - GV: NhËn xÐt  Mục tiêu: Bµi míi - Biết cách để khởi động phần Hoạt động 1: mềm Khởi động - Biết cách bắt đầu luyện tập phần mềm thực theo học kỳ  Cách tiến hành: - HS quan sát biểu tượng phần - Học sinh quan sát biểu tượng trả lời câu hỏi mềm - Em nêu thao tác để khởi - HS nêu khởi động - HS nx - Hoạt động 2: Cách luyện tập động phần mềm trên? - Để bắt đầu luyện tập em nháy chuột vào chữ: bắt đầu GV cho HS quan sát hình 99 Màn hình: “Cầu vồng” xuất (hình 100) -Mỗi biểu tượng nhỏ ứng với nội dung khác Khi em di chuyển trỏ vào biểu tượng nội dung kiến thức biểu tượng lên khu chữ nhật phía - Gọi HS lên bảng thực hành theo yêu cầu? - Gv nx  GV nhấn mạnh ý: Tám biểu tượng cầu vồng nội dung học kì I Tám biểu tượng lại nội dung học kì II  Mục tiêu: - Biết cách để thực dạng toán: điền số, dấu phép toán, chữ - Biết kiểm tra kết quả, tiếp tục ngừng luyện tập  Cách tiến hành: - Để luyện tập em nháy chuột vào biểu tượng hình cầu vồng  Điền số: - Quan sát hình 101(SGK - tr 101) cho biết có cách điền số vào phép toán ? (phần mềm minh họa) Khi gõ xong số phần mềm chuyển sang vị trí - Gọi HS lên bảng thực hành theo yêu cầu? - HS quan sát tranh - Hs lên làm máy tính thực - Nghe - Nghe ghi nhớ - Nghe - HS quan sát hình - HS quan sát TL: cách C1: Dùng chuột để nháy vào số hình C2: Gõ số trực tiếp từ bàn phím - HS nx - HS lên thực hành - Gv nx  Điền dấu phép tính: Quan sát hình 102 (SGK – tr 102) - Tương tự điền số bạn cho biết có cách điền dấu? - Yêu cầu HS lên thực hành máy? Em nháy chuột lên dấu tương ứng gõ phím dấu bàn phím  Điền chữ vào ơ: Quan sát hình 103 (SGK – tr 102) - HS: có cách điền dấu - HS nx - Hs lên làm máy tính thực - Nghe - HS: cách - HS lên thực hành - HS nx - Có cách điền chữ vào ô? - GV mở phần mềm minh họa yêu cầu HS lên thực hành điền - Nghe ghi nhớ chữ? Em gõ chữ tiếng việt theo kiểu Telex Vni * Một số nút lệnh : Thoát khỏi dạng toán quay - HS TL nx hình cầu vồng - HS TL nx : Làm toán lại từ đầu : Kiểm tra kết - Hoạt động 3: Thoát khỏi phần mềm - HS TL nx - HS TL nx - HS TL nx : Trợ giúp phần mềm : Làm tập - Mỗi dạng toán sau làm câu phần mềm lên bảng thông báo (GV mở phần mềm minh họa) - GV làm mẫu thực hành - Gọi HS lên bảng thực hành theo - HS quan sát (hình 104) yêu cầu? - Gv nx  Mục tiêu: - HS biết cách thoát khỏi phần mềm  Cách tiến hành: - Để thoát khỏi phần mềm em - HS quan sát hình ghi 4’ Củng cố 1’ Dặn dò Tuần 29 Tiết 58 nháy chuột vào nút - Gọi HS lên bảng thực hành theo yêu cầu? - Trò chơi: Cánh hoa may mắn - Về nhà học thuộc - Tiết sau thực hành luyện tập với phần mềm: “Cùng học toán 3” nhớ nút - HS lên thực hành đóng phần mềm - HS quan sát nghe - HS tham gia trò chơi TL câu hỏi - Nghe ghi nhớ Lớp dạy: Ngày dạy: 28,29/3,1/4/4/2016 BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3(Tiết 2) I Mơc tiªu Kiến thức: - HS sử dụng phần mềm vào việc học toán - Biết cách luyện tập với dạng toán khác nhau: điền số, điền dấu phép tốn, điền chữ vào Kỹ năng: - Biết thoát khỏi phần mềm 3.Thái độ: - Rèn luyện khả tư duy, sáng tạo sử dng chut, bn phớm nhanh nhn II Tài liệu, phơng tiƯn - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III C¸c hoạt động dạy học Thi gian Nội dung Hot động GV Hoạt động HS 2' 3' 30' 2' Ổn định - Ph©n nhãm KiĨm tra - Em nêu cách khởi cũ động thoát khỏi phần mềm học toán 3? - Gọi học sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt Bài - Yc hs khởi động - Thực hành máy, khởi động phần mềm Cùng học toán Cỏch tin hnh: - GV yêu cầu HS luyện tập với nội dung HK II để ơn lại dạng tốn học lớp GV quan sát máy xem em luyện tập - Gv theo dâi, chØnh sửa, uốn nắn hs - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu - Tuyờn dương HS luyện tập với số điểm đạt tối đa - Sau kết thúc phần luyện tập GV yêu cầu HS tự thoát khỏi phần mềm luyn Củng dặn dò - 2Hs ngồi nhãm - HSTL - HS nx - Nghe - Hs khëi ®éng - HS luyện tập theo yêu cầu - 2-3 HS híng dÉn mét sè b¹n TH - HS thực theo yêu cầu cè, - Nh¾c lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thÇn häc tËp tèt ... 28,29/3,1/4/4/2016 BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3(Tiết 2) I Mơc tiªu Kiến thức: - HS sử dụng phần mềm vào việc học toán - Biết cách luyện tập với dạng toán khác nhau: điền số, điền... với phần mềm: Cùng học toán 3” nhớ nút - HS lên thực hành đóng phần mềm - HS quan sát nghe - HS tham gia trò chơi TL câu hỏi - Nghe ghi nhớ Lớp dạy: Ngày dạy: 28,29/3,1/4/4/2016 BÀI 1: HỌC TOÁN... TL nx : Làm toán lại từ đầu : Kiểm tra kết - Hoạt động 3: Thoát khỏi phần mềm - HS TL nx - HS TL nx - HS TL nx : Trợ giúp phần mềm : Làm tập - Mỗi dạng toán sau làm câu phần mềm lên bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 học TOÁN với PHẦN mềm CÙNG học TOÁN, Giáo án môn tin học lớp 3 học TOÁN với PHẦN mềm CÙNG học TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay