Giáo án môn tin học lớp 3 học TIẾNG ANH với PHẦN mềm ALPHABET BLOCKS học TIẾNG ANH với PHẦN mềm ALPHABET BLOCKS

6 41 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 1: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS (Tiết 1) I Mơc tiªu Kiến thức: - HS nhớ biểu tượng phần mềm Alphabet Blocks - HS hiểu cách học phần mềm này: thay đổi kiểu học, để bắt đầu học Kỹ năng: - HS biết sử dụng phần mềm 3.Thái độ: - Rèn luyện u thích mơn tiếng Anh II Tài liệu, phơng tiện - GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tớnh III Các hoạt động dạy - học Th i gian 1’ 2’ Néi dung Ổn định KiÓm tra bµi cò Hoạt động GV - Em nêu qui tắc chơi cách thực công việc chơi trò chơi Tidy Up? - GV nx, đánh giá Hoạt động HS - HS TL - HS nx 30’ Bµi míi Hoạt động 1: Khởi động phần mềm  Mục tiêu: - Biết cách để khởi động phần mềm  Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS nhắc lại thao tác để khởi động phần mềm thông thường - GV nhận xét treo biểu tượng phần mềm Alphabet Blocks  Mục tiêu: - Học sinh phát biểu - Học sinh quan sát biểu tượng Hoạt động 2: Giới thiệu phần mềm Hoạt động 3:Bài học bảng chữ - HS biết cách để chọn kiểu học  Cách tiến hành: - GV giới thiệu: em nhìn vào bảng (hình 110) có ghi dòng chữ Alphabet Blocks đọc an- pha- bét- blốc - Đây người dẫn chương trình vui tính: khỉ bé lò xo - bảng đen nhỏ treo tường nơi để chọn kiểu học người dẫn chương trình GV nêu cách chọn kiểu học: + Nháy chuột lên bảng đen nhỏ + Để bắt đầu học, em nháy chuột lên khỉ bé lò xo  Kết luận: Chọn kiểu học + Nháy chuột lên bảng đen nhỏ + Để bắt đầu học, em nháy chuột lên khỉ bé lò xo  Mục tiêu: - HS biết trình tự người dẫn chương trình nhiệm vụ người chơi - Biết kết thúc học  Cách tiến hành: - Trong em học nhận biết chữ nghe cách phát âm chữ tiếng Anh GV treo ảnh giải thích - Đầu tiên em nghe - Học sinh lắng nghe - Học sinh ghi vào - Học sinh quan sát hình 111 2’ 1’ người dẫn chương trình đọc trước Sau em nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi em nháy chuột lên chữ tương ứng để trả lời - Nếu em trả lời em - HS quan sát ảnh trò chơi thưởng phần quà - Em nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi tiếp - Kết thúc học: em nháy chuột công tắc điện tường nhà  Mục tiêu: - HS biết cách để học Hoạt động 4: Học nhóm chữ nhóm chữ - Biết cách thoát khỏi phần mềm  Cách tiến hành: GV treo ảnh minh họa giới thiệu Các em nghe câu hỏi người dẫn chương trình Em nháy chuột lên bảng hộp chứa bảng chữ - Để thoát khỏi phần mềm em nháy chuột lên nút Stop hình - Em nêu cách để chọn kiểu học? Củng cố - Về nhà học thuộc - Tiết sau thực hành luyện tập với phần mềm: Dặn dò “Alphabet Blocks” Tuần 32 Tiết 62 Lớp dạy: Ngày dạy: 11,12,13,14,15/4/2016 HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS (Tiết 2) I Mơc tiªu Kiến thức: - HS khởi động phần mềm Alphabet Blocks - Biết sử dụng phần mềm để học tiếng anh Kỹ năng: - Biết thoát khỏi phần mềm 3.Thái độ: - Tạo thói quen học tiếng Anh II Tµi liƯu, ph¬ng tiƯn - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III Các hoạt động dạy học Thi gian 30’ Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Phân nhóm Kiểm tra - Em nêu cách khởi cũ động thoát khỏi phần mềm dn dẹp gia đình Tidy Up - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt Bài - Yc hs khởi động - Thực hành máy, khởi động Hot ng HS - 2Hs ngåi nhãm - HSTL - HS nx - Nghe - Hs khëi ®éng Cỏch tin hnh: Củng dặn dò phần mềm dọn dẹp gia đình Tidy Up - GV yêu cầu HS bắt đầu làm việc với phần mềm Tidy Up GV quan sát máy xem em luyện tập - Gv theo dâi, chØnh söa, uốn nắn hs - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu - Tuyờn dng HS luyện tập với số điểm đạt tối đa - Sau kết thúc phần luyện tập GV yêu cầu HS tự thoát khỏi phần mềm luyện tập - HS luyện tập theo yêu cầu - 2-3 HS híng dÉn mét sè b¹n TH - HS thực hin theo yờu cu cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tèt ... kiểu học? Củng cố - Về nhà học thuộc - Tiết sau thực hành luyện tập với phần mềm: Dặn dò Alphabet Blocks Tuần 32 Tiết 62 Lớp dạy: Ngày dạy: 11,12,13,14,15/4/2016 HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET. .. BLOCKS (Tiết 2) I Mơc tiªu Kiến thức: - HS khởi động phần mềm Alphabet Blocks - Biết sử dụng phần mềm để học tiếng anh Kỹ năng: - Biết thoát khỏi phần mềm 3.Thái độ: - Tạo thúi quen hc ting Anh. .. động 2: Giới thiệu phần mềm Hoạt động 3:Bài học bảng chữ - HS biết cách để chọn kiểu học  Cách tiến hành: - GV giới thiệu: em nhìn vào bảng (hình 110) có ghi dòng chữ Alphabet Blocks đọc an- pha-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 học TIẾNG ANH với PHẦN mềm ALPHABET BLOCKS học TIẾNG ANH với PHẦN mềm ALPHABET BLOCKS, Giáo án môn tin học lớp 3 học TIẾNG ANH với PHẦN mềm ALPHABET BLOCKS học TIẾNG ANH với PHẦN mềm ALPHABET BLOCKS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay