Giáo án môn tin học lớp 3 học làm CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH với PHẦN mềm TIDY UP

5 47 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 1: HỌC LÀM CƠNG VIỆC GIA ĐÌNH VỚI PHẦN MỀM TIDY UP (Tiết 1) I Mơc tiªu Kiến thức: - HS biết cách khởi động phần mềm Tidy Up - Nắm qui tắc cách thực công việc Kỹ năng: - Biết bắt đầu lượt chơi thoát khỏi phần mềm 3.Thái độ: - Giúp em tập làm cơng việc gia đình, tạo thói quen ngăn nắp, sống II Tµi liƯu, ph¬ng tiƯn - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III Các hoạt động dạy - học Th i gian 1’ 2’ Néi dung Ổn định KiÓm tra bµi cò Hoạt động GV - Em nêu thao tác để bắt đầu luyện tập với phần mềm học toán 3? - GV nx, đánh giá Hoạt động HS - HS TL - HS nx 30’  Cách tiến hành: Bµi míi Hoạt động 1: Khởi GV cho HS quan sát biểu - Học sinh quan sát tượng phần mềm Tidy Up biểu tượng động phần mềm -Em nêu thao tác để - HS TL khởi động phần mềm thông thường? - Màn hình phần mềm hình 107 (GV treo ảnh minh họa)  Cách tiến hành: Hoạt động 2: Qui HS quan sát hình 107 GV tắc chơi giải thích - Để bắt đầu làm việc em nháy chuột vào nút Start A New Game gõ tên em Em làm công việc sau: - GV giới thiệu chữ tiếng Anh phòng + hall: phòng đợi + living Room: phòng khách + dining room: phòng ăn + kitchen: phòng bếp + bathroom: phòng tắm + bedroom: phòng ngủ - Trong phòng, đồ vật lộn xộn GV cho HS quan sát hình 108  Nhiệm vụ: - Dọn dẹp cách di chuyển đồ vật vị trí  Cách tiến hành: Hoạt động 3: Cách Để thực công việc thực công việc việc di chuyển, em cần nháy chuột lên đồ vật cần di chuyển, chuyển - HS quan sát tranh - HS quan sát hình 107 - HS quan sát hình 108 - HS ghi nhớ nhiệm vụ - Nghe ghi nhớ đến vị trí - Khi dọn xong phòng phần mềm yêu cầu em chuyển sang phòng - GV nêu ý: Trong số phòng, đồ vật cần dọn dẹp theo thứ tự định Nếu thực không thứ tự phần mềm thơng báo nhắc nhở - GV làm mẫu - Quan sát - Gọi HS lên thực hành - HS lên thực hành máy  Kết luận: - Nhấn phím F2 để bắt - HS ghi đầu lượt chơi - Để lưu lại kết làm việc em chọn nút Load A Game - Thoát khỏi phần mềm em - Hoạt động 4: Thoát khỏi phần mềm 2’ Củng cố 1’ Dặn dò nháy nút Gọi HS TL thực - HS Tl máy - Em cho biết công dụng - HS TL - HS nx nút lệnh? - Nghe ghi nhớ Về nhà học thuộc - Tiết sau thực hành luyện tập với phần mềm: “Cùng học toán 3” Tuần 30 Tiết 60 Lớp dạy: Ngày dạy: 4,5,6,7,8/4/2016 HỌC LÀM CƠNG VIỆC GIA ĐÌNH VỚI PHẦN MỀM TIDY UP (Tiết 2) I Mơc tiªu Kiến thức: - HS khởi động phần mềm Tidy Up - Biết sử dụng phần mềm để dọn dẹp, làm cơng việc gia đình Kỹ năng: - Biết khỏi phần mềm 3.Thái độ: - Tạo thói quen ngăn nắp, sống II Tµi liƯu, ph¬ng tiƯn - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III Các hoạt động dạy học Thi gian 30’ Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Phân nhóm Kiểm tra - Em nêu cách khởi cũ động thoát khỏi phần mềm dn dẹp gia đình Tidy Up - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt Bài - Yc hs khởi động - Thực hành Hot ng ca HS - 2Hs ngåi nhãm - HSTL - HS nx - Nghe - Hs khëi ®éng Cách tiến hành: Củng dặn dò máy, khởi động phần mềm dọn dẹp gia đình Tidy Up - GV yêu cầu HS bắt đầu làm việc với phần mềm Tidy Up GV quan sát máy xem em luyện tập - Gv theo dâi, chØnh söa, uốn nắn hs - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu - Tuyờn dng HS luyện tập với số điểm đạt tối đa - Sau kết thúc phần luyện tập GV yêu cầu HS tự thoát khỏi phần mềm luyện tập - HS luyện tập theo yêu cầu - 2-3 HS híng dÉn mét sè b¹n TH - HS thực hin theo yờu cu cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tèt ... nhớ Về nhà học thuộc - Tiết sau thực hành luyện tập với phần mềm: “Cùng học toán 3” Tuần 30 Tiết 60 Lớp dạy: Ngày dạy: 4,5,6,7,8/4/2016 HỌC LÀM CƠNG VIỆC GIA ĐÌNH VỚI PHẦN MỀM TIDY UP (Tiết 2)... động phần mềm Tidy Up - Biết sử dụng phần mềm để dọn dẹp, làm cơng việc gia đình Kỹ năng: - Biết khỏi phần mềm 3.Thái độ: - Tạo thói quen ngăn nắp, sống II Tµi liƯu, ph¬ng tiƯn - GV: Giáo án, ... khởi động phần mềm dọn dẹp gia đình Tidy Up - GV yêu cầu HS bắt đầu làm việc với phần mềm Tidy Up GV quan sát máy xem em luyện tập - Gv theo dâi, chØnh söa, uốn nắn hs - Yêu cầu số bạn học tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 học làm CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH với PHẦN mềm TIDY UP, Giáo án môn tin học lớp 3 học làm CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH với PHẦN mềm TIDY UP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay