Giáo án môn tin học lớp 3 gõ dẫu

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 5: DẤU HỎI, DẤU NGÃ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gõ từ có dấu hỏi, ngã Kỹ năng: - Luyện gõ văn theo quy tắc gõ mười ngón 3.Thái độ: - Biết cách khởi động phần mềm Vietkey Word II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: D K T H ỜI GI A N 1' 2' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định KiÓm - Em nêu qui - HS TL tắc gõ dấu? tra bµi - GV nx - HS nx cò 30' - Trong tiếng - HS :Dấu Việt, có huyền, dấu sắc, dấu hỏi, dấu Bµi dấu nào? ngã, dấu nặng míi - Để gõ từ có - 1HS nêu quy tắc Quy tắc dấu thanh, em thực gõ theo gõ chữ có quy tắc: dấu: + Gõ hết chữ - Nghe điền từ cách gõ dấu Gõ theo + Gõ dấu kiểu Telex: VD: Quả vải, Thổ cẩm Để Gõ chữ - 2HS lên bảng chữ Dấu hỏi r gõ VD Dấu ngã x - HS cho biết Dũng cảm kiểu Để Gõ số gõ VNi Gõ theo chữ kiểu Vni: Dấu hỏi Dấu ngã - 2HS TL 2' CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - Em cho biết khác gõ kiểu Telex kiểu gõ Vni? VD: Quả vải, Thổ cẩm Dũng cảm - Khái quát lại cách gõ dấu sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã - Về nhà học - 1HS lên gõ - HS khái quát nội dung học - Nghe ghi nhớ Tuần 26 Tiết 52 Lớp dạy: Ngày dạy: 7,8,11/3/2016 BÀI 5: DẤU HỎI, DẤU NGÃ (Tiết 2) I Mơc tiªu Kiến thc: - Biết cách gõ chữ có dấu hỏi, dấu ng· Kỹ năng: - VËn dông lý thuyÕt thùc hành đợc tập 3.Thỏi : - Bit cỏch khởi động phần mềm Vietkey Word II Tµi liệu, phơng tiện - Chuẩn bị thầy: Máy tính - Chuẩn bị trò: SGK, máy tính III Các hoạt động dạy - học Thi gian 2' 3' Nội dung Hoạt động GV Ổn định - Ph©n nhóm Kiểm tra - Em nêu cách cò gâ c¸c dÊu hái, dÊu ng·? - Gäi häc sinh nhËn Hoạt động HS - 2Hs ngåi nhãm -1HS - HS nx - Nghe xÐt GV: NhËn xÐt 30' Bài - Thùc hµnh - Yc hs khởi động máy, khởi động phần mềm Word * Bài T2 - SGK - GV quan sát h- T93 íng dÉn HS thùc * Bµi T3 - SGK hµnh - T93 * Bµi T4 - SGK - T94 * Bµi T5 - SGK - T94 * Bµi T6 - SGK - T94 - Gv theo dâi, chØnh sửa, uốn nắn hs 2' Củng dặn dò - Hs khởi động máy tính - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tËp tèt ... cho biết khác gõ kiểu Telex kiểu gõ Vni? VD: Quả vải, Thổ cẩm Dũng cảm - Khái quát lại cách gõ dấu sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã - Về nhà học - 1HS lên gõ - HS khái quát nội dung học - Nghe ghi... máy tính - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc... Chuẩn bị trò: SGK, máy tính III Các hoạt động dạy - học Thi gian 2' 3' Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Phân nhóm Kiểm tra - Em nêu cách cũ gõ dấu hỏi, dấu ngã? - Gäi häc sinh nhËn Hoạt động HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 gõ dẫu, Giáo án môn tin học lớp 3 gõ dẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay