Giáo án môn tin học lớp 3 đề KIỂM TRA CUỐI kỳ

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Trường TH Thanh Mai Lớp ĐỀ KIỂM TRA HKII Năm học: 2015 - 2016 Môn: Tin Học - Thời Gian: 40 Phút Đề Câu 1: Em viết phận quan trọng máy tính để bàn Câu 2: Điền Đ vào ô vuông cuối câu nghĩa S vào ô vuông cuối câu sai nghĩa đây: a Máy tính giúp em học làm tốn, học vẽ b Em khơng thể chơi trò chơi máy tính c Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè d Có nhiều loại máy tính khác Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để câu hồn chỉnh a Màn hình máy tính có cấu tạo hình dạng giống như………………………… b Kết làm việc máy tính trên……………………………………… c Em điều khiển máy tính bằng…………………………………………………… Câu 4: Em thay từ gạch chân từ nghĩa a Máy tính làm việc chậm chạm b Máy tính ln cho kết khơng xác Đề Câu 1: Lên lớp em có thêm người bạn là: A Chiếc máy tính B Chiếc cặp sách D Cây bút Câu 2: Máy tính để bàn gồm phận ? A C B D Câu 3: Kết hoạt động máy tính ở: A Màn hình C Chuột B Bàn phím D Phần thân máy Câu 4: Nếu thường nhìn gần hình em dễ bị: A Ho C Sổ mũi B Cận thị D Đau cổ tay Câu 5: Quyển truyện cho em thông tin dạng: A Văn C Hình ảnh B Âm D Văn bản, hình ảnh Câu 6: Hàng phím để làm mốc cho việc đặt ngón tay: A Hàng phím số C Hàng phím B Hàng phím sở D Hàng phím Câu 7: Hai phím có gai hàng phím sở: A S, H C D, L B D, K D F, J Trang Câu 8: Khởi động trò chơi Sticks nháy đúp chuột vào biểu tượng: A B C Câu 9: Để bắt đầu lượt chơi em nhấn phím: A F1 B F2 C F3 Câu 10: Hàng phím sở gồm phím: A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C Z, X, C, V, B, N, M, ,< , >, /? B Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P D A, S, D, F, G, H, J, K, L, ; Câu 11: Biểu tượng để mở chương trình soạn thảo văn Word: A C B D Câu 12: Phần mềm luyện gõ MARIO đọc là: A Ma – rí - C Mà - ri – o B Ma – ri – o D Ma – ri - ô Câu 13: Nút NEXT phần mềm MARIO có tác dụng: A Quay hình C Thốt khỏi phần mềm B Để luyện tập tiếp Câu 14: Biểu tượng để mở phần mềm Paint (vẽ) là: A B Câu 15: Để tô màu em dùng công cụ: C A B C Câu 16: Để chọn màu vẽ hộp màu em cần: A Nháy nút chuột phải C Nháy nút trái chuột B Nháy đúp nút trái chuột D Nháy đúp nút trái chuột Câu 17: Để chọn màu hộp màu em cần: A Nháy nút chuột phải C Nháy nút trái chuột B Nháy đúp nút trái chuột D Nháy đúp nút trái chuột Câu 18: Muốn vẽ đoạn thẳng nằm ngang đoạn thẳng đứng, em nhấn giữ phím: A Ctrl C Shift B Alt D Delete Câu 19: Công cụ để tẩy vùng hình: A B C Câu 20: Nút lệnh đóng chương trình kết thúc công việc: A B C Trang ... 19: Cơng cụ để tẩy vùng hình: A B C Câu 20: Nút lệnh đóng chương trình kết thúc công việc: A B C Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 đề KIỂM TRA CUỐI kỳ, Giáo án môn tin học lớp 3 đề KIỂM TRA CUỐI kỳ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay