TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC ĐẦY ĐỦ

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gõ từ có dấu huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã Kỹ năng: - Luyện gõ văn theo quy tắc gõ mười ngón 3.Thái độ: - Biết cách khởi động phần mềm Vietkey Word II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN 1' 2' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò 30' Bµi míi Quy tắc gõ chữ có dấu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Em nêu qui tắc gõ chữ có mũ cách gõ chữ đó? - GV nx - Trong tiếng Việt, có dấu nào? - Để gõ từ có dấu thanh, em thực gõ theo quy tắc: + Gõ hết chữ từ + Gõ dấu HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS TL - HS nx - Dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng - HS lên điền Gõ theo kiểu Telex: Để Dấu huyền Dấu sắc Dấu nặng Gõ chữ f s j VD: Quả vải, Thổ cẩm Dũng cảm Gõ theo kiểu Vni: Để Dấu huyền Dấu sắc Gõ chữ - HS gõ vài từ có dấu theo yêu cầu GV - HS lên điền vào bảng cách gõ Dấu nặng 2' CỦNG CỐ, DẶN DÒ: Tuần 25 Tiết 50 VD: Quả vải, Thổ cẩm Dũng cảm - HS lên bảng gõ - Khái quát lại cách gõ dấu sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã - Về nhà học - HS TL - Nghe ghi nhớ Lớp dạy: Ngày dạy: 29/2,1,4/3/2016 BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG (Tiết 2) I Môc tiªu Kiến thức: - Biết cách gõ từ có dấu huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã Kỹ năng: - Vận dụng lý thuyết thực hành đợc tËp 3.Thái độ: - Biết cách khởi động phần mm Vietkey v Word II Tài liệu, phơng tiện - Chuẩn bị thầy: Máy tính - Chuẩn bị trò: SGK, máy tính III Các hoạt động dạy - häc Thời gian 2' 3' Néi dung Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định - Ph©n nhãm - 2Hs ngåi nhãm KiÓm tra - Em nêu cách -1HS cũ gõ dấu hun, - HS nx 30' 2' dÊu s¾c, dÊu nỈng? - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt - Gv ph©n nhãm Bài - Yc hs khởi động - Thực hành máy, khởi động phần mềm Word * Bài T1 - SGK - GV quan sát vµ h- T89 íng dÉn HS thùc * Bµi T2 - SGK hµnh - T89 * Bµi T3 - SGK - T90 * Bµi T4 - SGK - T90 * Bµi T5 - SGK - T90 - Gv theo dâi, chỉnh sửa, uốn nắn hs Củng dặn dò - Nghe - Hs ngåi theo nhãm - B¹n nhãm - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tốt .. .Dấu nặng 2' CỦNG CỐ, DẶN DÒ: Tuần 25 Tiết 50 VD: Quả vải, Thổ cẩm Dũng cảm - HS lên bảng gõ - Khái quát lại cách gõ dấu sắc, huyền, nặng, hỏi, ngã - Về nhà học - HS TL - Nghe ghi nhớ Lớp. .. Nghe ghi nhớ Lớp dạy: Ngày dạy: 29/2,1,4/3/2016 BÀI 4: DẤU HUYỀN, DẤU SẮC, DẤU NẶNG (Tiết 2) I Môc tiªu Kiến thức: - Biết cách gõ từ có dấu huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã Kỹ năng: - Vận dụng lý thuyết... nhãm - B¹n nhãm - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC ĐẦY ĐỦ, TÀI LIỆU MÔN TIN HỌC ĐẦY ĐỦ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay