Giáo án môn tin học lớp 3 Chuột máy tính

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 4: CHUỘT MÁY TÍNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nắm cấu tạo chuột: nút phải, nút trái chuột - Nắm cách cầm chuột thao tác di chuyển, nhắp chuột Kỹ năng: - Nhận biết chuột dùng để điều khiển máy tính thuận tiện nhanh chóng 3.Thái độ: - Tạo hứng thú học môn cho HS - Rèn khả phán đoán, phát triển tư II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy, chuột - Học sinh: SGK, vở, bút III TIEÁN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN NỘI DUNG 1' 2' ỔN ĐỊNH KIỂM TRA BÀI CŨ 32' BÀI MỚI Giới thiệu chuột máy tính: Sử dụng chuột: a Cách cầm chuột: b Con trỏ chuột: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Đọc tên phím chữ hàng phím sở? -GV nx - HS trả lời câu hỏi - Nhắc lại chức chuột máy tính - Nhận xét + Chức năng: Điều khiển máy tính nhanh chóng xác - Nghe rút kinh nghiệm - Cho hs quan sát chuột thuyết trình: +Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái chuột, ngón đặt vào nút phải chuột +Ngón ngón lại cầm giữ hai bên chuột - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Trên hình em thấy - Quan sát lắng nghe - Nhắc lại cách cầm chuột - Chú ý lắng nghe ghi chép - Nghe quan sát - TL: c Các thao tác sử dụng chuột: - Di chuyển chuột: - Nháy chuột: -Nháy phải chuột: - Nháy đúp chuột: - Kéo thả chuột: 2' hình mũi tên Mũi tên trỏ chuột Khi thay đổi vị trí chuột trỏ có hình dạng: Có thao tác sử dụng chuột? - Nhận xét câu trả lời cho học sinh ghi IV CỦNG CỐ, DẶN - Gọi HS nhắc lại cấu tạo DÒ chức chuột, cách sử dụng chuột gồm: cách cầm chuột, thao tác di chuyển, nháy chuột, nháy đúp, kéo thả chuột - Về nhà làm tập trang 22, chuẩn bị thực hành - Trả lời câu hỏi + Có thao tác sử dụng chuột: - Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí chuột mặt phẳng - Nháy chuột: nhấn nút trái chuột thả -Nháy phải chuột: nhấn nút phải chuột thả - Nháy đúp chuột: nháy nhanh lần liên tiếp - Kéo thả chuột: nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển đến vị trí cần thiết thả ngón tay nhấn giữ chuột - Nghe ghi chép vào - HS TL - Ghi nhớ ... Các thao tác sử dụng chuột: - Di chuyển chuột: - Nháy chuột: -Nháy phải chuột: - Nháy đúp chuột: - Kéo thả chuột: 2' hình mũi tên Mũi tên trỏ chuột Khi thay đổi vị trí chuột trỏ có hình dạng:... tác sử dụng chuột? - Nhận xét câu trả lời cho học sinh ghi IV CỦNG CỐ, DẶN - Gọi HS nhắc lại cấu tạo DÒ chức chuột, cách sử dụng chuột gồm: cách cầm chuột, thao tác di chuyển, nháy chuột, nháy... kéo thả chuột - Về nhà làm tập trang 22, chuẩn bị thực hành - Trả lời câu hỏi + Có thao tác sử dụng chuột: - Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí chuột mặt phẳng - Nháy chuột: nhấn nút trái chuột thả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 Chuột máy tính, Giáo án môn tin học lớp 3 Chuột máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay