Giáo án môn tin học lớp 3 CHỮ HOA

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 2: CHỮ HOA (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách sử dụng phím Shift, phím CapsLock gõ chữ hoa Kỹ năng: - Biết cách sử dụng phím xố Backspace Delete gõ sai kết hợp phím mũi tên để sửa chỗ sai - Biết cách khôi phục xoá nhầm nút lệnh Undo nhấn tổ hợp phím ctrl+Z 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜ I GIA N 1' 2' NỘI DUNG Ổn định KiĨm tra bµi cò 30' Bµi míi 1.Gõ chữ hoa: a) Cách dùng phím Shift: b) Cách sử dụng phím Caps Lock: HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Nêu cỏch m phn mm son tho? - Yêu cầu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt - GV giới thiệu có cách để gõ chữ hoa dùng phím Shift đèn Caps Lock - GV giới thiệu cho hs có phím shift bàn phím + Dùng phím Shift bên trái gõ tay phải sử dụng phím shift bên phải gõ tay trái theo quy tắc gõ mười ngón học - GV giới thiệu Caps Lock đèn nhỏ nằm phía trên, bên phải bàn phím HOẠT ĐỘNG CỦA HS - 2Hs - 1Hs - Hs nghe - Thực - Quan sát bàn phím - Bật thử quan sát 2 Gõ kí hiệu phím: Dùng phím Caps Lock để bật đèn caps lock - Bật đèn Caps lock có tác dụng giống nhấn giữ phím Shift(nhưng phím chữ) * Chú ý: Khi cần gõ nhiều chữ hoa liên tiếp nên bật đèn Caps Lock, trường hợp lại nên sử dụng phím shift - Các phím có hai kí hiệu nằm hàng phím nào? - Nhận xét câu trả lời + HS: Các phím có kí hiệu nằm hàng phím số phím góc bên phải khu vực -Thực gõ vài kí hiệu Sửa lỗi gõ sai: + Nếu ta gõ bình thường kí hiệu + Nếu nhấn giữ phím Shift gõ phím ta kí hiệu Kết luận: Phím Shift - Nghe quan sát dùng để gõ phím phím - Khi gõ sai đoạn văn gõ lại nhiều thời gian Vậy để tiết kiệm thời gian phải biết cách sửa lỗi + Phím Back Space dùng để xoá chữ bên trái trỏ soạn thảo + Phím Delete dùng để xố chữ bên phải trỏ soạn thảo * Chú ý: Nếu xoá nhầm chữ ta nhấn chuột lên nút Undo nhấn tổ - HS TL - HS TL - Thực máy để thấy thay đổi - Nghe ghi nhớ - HS TL hợp phím Ctrl + Z 2' CỦNG CỐ, DẶN DỊ: - Gọi HS khái quát lại kiến thức - Về nhà học đọc trước "Gõ chữ ă â ê ô đ" - Nghe ghi nhớ Tuần 23 Tiết 46 Lớp dạy: Ngày dạy15,16,19/2/2016 Bài 2: CHỮ HOA (Tiết 2) I Mục tiêu: Kin thc: - Biết cách gõ chữ hoa Kỹ năng: - VËn dông lý thuyÕt thùc hành đợc tập 3.Thỏi : - Th hin tính tích cực, chủ động sáng tạo q trình thc hnh II Tài liệu, phơng tiện - Chuẩn bị thầy: Máy tính - Chuẩn bị trò: SGK, máy tính III Các hoạt động dạy - học Thi gian 2' 3' 30' Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Ph©n nhãm KiĨm tra - Em nêu cách cũ gõ ch hoa? - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt - Gv phân nhóm Bi mi - Yc hs khởi động - Thực hành máy, khởi động phần mềm Word * Bài T3 - SGK - GV quan sát h- T81 íng dÉn HS thùc * Bµi T5 - SGK hµnh - T81 * Bµi T6 - SGK - T82 * Bµi T7 - SGK - T82 * Bµi T8 - SGK - T82 Hoạt động HS - 2Hs ngåi nhãm -1HS - HS nx - Nghe - Hs ngåi theo nhãm - B¹n nhãm - Học sinh thực hành theo yêu cầu - Gv theo dõi, chỉnh sửa, uốn nắn hs 2' Củng dặn dò - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tốt ... kiến thức - Về nhà học đọc trước "Gõ chữ ă â ê ô đ" - Nghe ghi nhớ Tuần 23 Tiết 46 Lớp dạy: Ngày dạy15,16,19/2/2016 Bài 2: CHỮ HOA (Tiết 2) I Mơc tiªu: Kin thc: - Biết cách gõ chữ hoa K nng: - Vận... dặn dò - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh... caps lock - Bật đèn Caps lock có tác dụng giống nhấn giữ phím Shift(nhưng phím chữ) * Chú ý: Khi cần gõ nhiều chữ hoa liên tiếp nên bật đèn Caps Lock, trường hợp lại nên sử dụng phím shift - Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 CHỮ HOA, Giáo án môn tin học lớp 3 CHỮ HOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay