HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy. 3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 1: BƯỚC ĐẦU SOẠN THẢO (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu khái niệm "soạn thảo văn bản", nắm tính ưu việt máy tính việc soạn thảo Kỹ năng: - Biết khởi động phần mềm soạn thảo Word, nhận diện giao diện làm việc Word 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo trình thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN 1' 2' NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định KiĨm tra bµi cò 30' Bµi míi Phần mềm soạn thảo: - Giáo viên lấy ví dụ cho hs hiểu để hình thành khái niệm soạn thảo, soạn thảo văn - Soạn thảo là: việc tạo ra, sửa đổi trình bày trang chứa chữ đội tượng khác Soạn thảo văn chủ yếu tạo trang chữ - Đem lại hiệu kinh tế tiết kiệm giấy, mực - Tách rời việc gõ văn trình bày văn - Khả chỉnh sửa cao hẳn so với việc viết giấy - Khả lưu trữ lâu - Chú ý lắng nghe - Chú ý lắng nghe + ghi vào - Chú ý lắng nghe Soạn thảo: Sau ta dùng lại - Khởi động phần mềm +C1:Nháy đúp chuột vào biểu tượng Word có hình +C2: Vào Start/ programs/ Microsoft office/ microsoft Word - Giới thiệu qua giao diện Word: + Thanh tiêu đề + Thanh thực đơn + Thanh công cụ + Màn hình soạn thảo + Thanh vẽ + Thước kẻ - Chú ý lắng nghe + ghi vào - HS lên bảng mở thực - Con trỏ soạn thảo xuất vạch đứng nhấp nháy Khi gõ phím, chữ kí hiệu xuất vị trí trỏ soạn thảo - Phím Enter: Dùng để xuống dòng bắt đầu đoạn văn Con trỏ tự động xuống dòng gõ chữ sát vào lề phải khơng phải nhấn phím Enter - Chú ý lắng nghe + ghi chép - Chú ý lắng nghe - Chú ý lắng nghe - Các phím mũi tên: 2' Dùng để di chuyển trỏ soạn thảo văn sang trái, phải, lên - HS lên thực hành mở máy xuống - Mở phần mềm Word tập gõ T1,T2 (SGK Trang - HS 73,74) - HS Củng cố, dặn dò: Tun 22 Tit 44 - Gọi HS lên khái quát nội - Chú ý lắng nghe dung học - Lên thực máy - Nhắc nhở học sinh nhà học - Về nhà đọc trước "Chữ Hoa" Lớp dy: Ngy dy: 1,2,3,4,5/2/2016 BC U soạn thảo văn b¶n (Tiết 2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cách soạn thảo văn K nng: - Vận dụng lý thuyết thực hành đợc tập 3.Thái độ: - Thể tính tích cực, chủ động sáng tạo q trình thực hành II Tµi liƯu, phơng tiện - Chuẩn bị thầy: Máy tính - Chuẩn bị trò: SGK, máy tính III Các hoạt ®éng d¹y - häc Thời gian 2' 3' 30' Néi dung Hoạt động GV Ổn định - Ph©n nhóm Kiểm tra - Em nêu cách cũ gõ dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng? - Gäi häc sinh nhËn xÐt GV: NhËn xÐt - Yc hs khởi động Bi mi máy, khởi động - Thực hành phần mềm Word * Bài T3 - SGK - GV quan sát h- T77 ớng dẫn HS thùc * Bµi T4 - SGK hµnh - T77 Hoạt động HS - 2Hs ngåi nhãm -1HS - HS nx - Nghe - HS khởi động máy - Học sinh thực hành theo yêu cầu * Bài T5 - SGK - T78 - Gv theo dâi, chØnh sửa, uốn nắn hs 2' Củng dặn dò - Học sinh thực hành theo nhóm Mỗi bạn gõ lợt sau đổi chỗ - 2-3 HS hớng dẫn số bạn TH - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thần học tập tốt ... nghe dung học - Lên thực máy - Nhắc nhở học sinh nhà học - Về nhà đọc trước "Chữ Hoa" Lớp dạy: Ngày dạy: 1,2,3,4,5/2/2016 BC U soạn thảo văn (Tit 2) I Mc tiờu: Kin thc: - Biết cách soạn thảo văn... Màn hình soạn thảo + Thanh vẽ + Thước kẻ - Chú ý lắng nghe + ghi vào - HS lên bảng mở thực - Con trỏ soạn thảo xuất vạch đứng nhấp nháy Khi gõ phím, chữ kí hiệu xuất vị trí trỏ soạn thảo - Phím... HS hớng dẫn số bạn TH - Yêu cầu số bạn học tốt hớng dẫn bạn học yếu cách gõ cố, - Nhắc lại số - Nghe ghi nhớ lỗi học sinh thờng mắc - Biểu dơng bạn có tinh thÇn häc tËp tèt
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay