Giáo án môn tin học lớp 3 bàn phím

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 13:36

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt máy.3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.II. Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.III. Tiến trình dạy học Bài 3: BÀN PHÍM MÁY TÍNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS làm quen với bàn phím - HS nắm sơ đồ bàn phím Kỹ năng: - Nhận biết bàn phím phận nhập liệu quan trọng máy tính - Nhận biết chuột dùng để điều khiển máy tính 3.Thái độ: - Tạo hứng thú học môn cho HS - Rèn khả phán đoán, phát triển tư II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phấn, bảng - Học sinh: SGK, bút, III TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: DKT G NỘI DUNG 1' 2' ỔN ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ: 32' BÀI MỚI Giới thiệu bàn phím: khu vực : - Khu vực - Các phím mũi tên - Các phím đặc biệt Khu vực bàn phím: + Hàng phím sở: A S D F G H J K L HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Gọi HS cho ví dụ dạng thông tin học -GV nhận xét - HS TL - Gọi HS nhắc lại chức bàn phím - Cho HS quan sát bàn phím - Gửi tín hiệu vào máy tính - Quan sát lắng nghe - Giới thiệu khu vực hàng phím gồm hàng phím nào? - Các hàng phím khu vực + Hàng phím sở: - Gọi học sinh lên bảng viết phím hàng phím - Chú ý lắng nghe - Nhận xét phím hàng phím sở? - Hai phím có gai sở - Chú ý lắng nghe - Lên bảng viết hàng phím sở: A S D F G H J K L ; - Trả lời câu hỏi + Trong hàng phím sở có phím có gai F J + Hàng phím trên: QWERTYU IO P + Hàng phím Z X C V B N M ? / + Hàng phím số: ! @2 #3 $4 %5 ^6 &7 * ( )0 _ + = + Hàng phím cách * Khu vực phím mũi tên: cho việc đặt ngón tay để gõ phím + Hàng phím trên: - Gọi học sinh lên bảng viết phím - Chú ý lắng nghe - Lên bảng viết hàng phím QWERTYUIOP { [ }] - Lên bảng viết hàng + Hàng phím dưới: phím dưới: hàng phím hàng phím Z X C V B N M ? sở / ! @2 #3 $4 %5 ^6 & *8 (9 )0 _ + = + Hàng phím số: - Chú ý lắng nghe + Hàng phím hàng phím có chứa phím dài phím cách * Khu vực phím đặc biệt: Tab, CapsLock, Shift, Ctrl (Control), Alt, Enter, BackSpace 2' CỦNG CỐ, DẶN DÒ(2') - Nhắc lại cấu tạo chức - Lắng nghe ghi bàn phím Giới nhớ thiệu hàng phím khu vực máy tính, ý tới phím có gai F J sở cho việc đặt ngón tay - Về nhà làm tập B1 đến B4(Trang 18, 19 SGK) ... phím + Hàng phím trên: - Gọi học sinh lên bảng viết phím - Chú ý lắng nghe - Lên bảng viết hàng phím QWERTYUIOP { [ }] - Lên bảng viết hàng + Hàng phím dưới: phím dưới: hàng phím hàng phím Z X C...+ Hàng phím trên: QWERTYU IO P + Hàng phím Z X C V B N M ? / + Hàng phím số: ! @2 #3 $4 %5 ^6 &7 * ( )0 _ + = + Hàng phím cách * Khu vực phím mũi tên: cho việc đặt ngón tay để gõ phím +... > ? sở / ! @2 #3 $4 %5 ^6 & *8 (9 )0 _ + = + Hàng phím số: - Chú ý lắng nghe + Hàng phím hàng phím có chứa phím dài phím cách * Khu vực phím đặc biệt: Tab, CapsLock, Shift, Ctrl (Control),
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn tin học lớp 3 bàn phím, Giáo án môn tin học lớp 3 bàn phím

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay