Tài liệu HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Nam Định (có lời giải chi tiết)

15 130 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 12:24

SỞ GD ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018Câu 1: Cho các nhận định về tính chất, ứng dụng của tia tử ngoại như sau(1)Dùng để chữa bệnh còi xương.(2)Dùng để chiếu, chụp điện.(3)Bị nước, thủy tinh hấp thụ rất mạnh.(4)Dùng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.(5)Có khả năng biến điệu như sóng điện từ cao tần. Số nhận định đúng làA. 1.B. 4.C. 3.D. 2.Câu 2: Hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 2q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện trường tác dụng lên q1 và q2 lần lượt là F1, và F2 (với F1 = 5F2). Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2. Khi đóA. E2 = 0,2E1.B. E2 = 2E1.C. E2 = 2,5E1.D. E2 = 0,4E1.Câu 3: Sóng ngang là sóngA.trong đó các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.B.trong đó các phần tử sóng dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.C.trong đó các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang.D.luôn lan truyền theo phương nằm ngang.Câu 4: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử là điện trở hoặc tụ điện hoặc cuộn dây. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp ở hai đầu mạch thì đoạn mạch đó chứaA. cuộn dây thuần cảm .B. điện trở.C. tụ điện .D. cuộn dây không thuần cảm. Câu 5: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i  t    A. Giá trị cực đại của dòng điện này bằng 6cos1003 A. 3 A.B. 6 A.C. 2 A.D. 3 2 A.Câu 6: Cho mạch dao động điện từ lí tưởng. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện là q  q cos t    . Biểu thức06 cường độ dòng điện trong mạch làA. i  q0 cos t    .B. i  q0 cos t    .C. i  q cos t    .D. i  q cos t    . 3  6  03  06  Câu 7: Từ thông qua một vòng dây dẫn có biểu thức    cos t    , khi đó biểu thức của suất điện động cảm06 ứng xuất hiện trong vòng dây này là e   cos t      . Giá trị của  là012 A.  rad.B.   rad.C.  7 rad.D. 5 rad.3121212Câu 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 2R điện áp u = U0cosωt V . Công suất ti u thụ của đoạn mạch làU2U2U22 A. P = 0 . B. P= 0 .C. P= 0 .D. P = RU0 . 4RR2RCâu 9: Chiếu xiên một tia sáng đơn sắc từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang hơn, khi góc tới nhỏ hơn góc giới hạn thìA. tia sáng luôn truyền thẳng.B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.C. xảy ra phản xạ toàn phần.D. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới.Câu 10: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Cho dòng điện chạy qua đoạn dây có cường độ 1 A, thì lực từ tác dụng l n đoạn dây có độ lớn 4.10 2 N. Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn làA. 0,2 T.B. 2.103 T.C. 0,8 T.D. 0,4 T.Câu 11: Hai điện tích điểm có độ lớn đều bằng q đặt cách nhau 6 cm trong không khí. Trong môi trường đó, một điện tích được thay bằng –q, để lực tương tác giữa chúng có độ lớn không đổi, thì khoảng cách giữa chúng làA. 3 cm.B. 20 cm.C. 12 cm.D. 6 cm.Câu 12: Một máy biến áp lý tưởng, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này A. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.B. là máy tăng áp.C. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.D. là máy hạ áp.Câu 13: Chiếu xiên từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, cam, đỏ, lục, chàm. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màuA. chàm, tím.B. tím, cam, đỏ.C. đỏ, cam.D. đỏ, cam, chàm.Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về máy quang phổ lăng kính?A.Bộ phận của máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính.B.Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.C.Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau.D.Dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.Câu 15: Hồ quang điện được ứng dụng trongA. quá trình mạ điện.B. quá trình hàn điện.C. hệ thống đánh lửa của động cơ.D. lắp mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn.Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hoà cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi bi n độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tr n mặt nước, trong vùng giao thoa, phần tử tại M dao động với bi n độ cực tiểu khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới M bằngA. số nửa nguyên lần bước sóng.B. số lẻ lần bước sóng.C. số lẻ lần một phần tư bước sóng.D. số chẵn lần bước sóng.Câu 17: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm vào hai khe. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liền kề bằngA. 0,45 mm.B. 0,8 mm.C. 0,4 mm.D. 1,6 mm.Câu 18: Một con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động của con lắcA. phụ thuộc khối lượng của con lắc.B. chỉ phụ thuộc vào chiều dài l.C. chỉ phụ thuộc gia tốc trọng trường g.D. phụ thuộc tỉ số l .gCâu 19: Phương của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt trong từ trường đều không có đặc điểmA.song song với các đường sức từ.B.vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.C.vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.D.vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện. 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật – Lần Thời gian làm bài: 50 phút SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH THPT NAM TRỰC Câu 1: Cho nhận định tính chất, ứng dụng tia tử ngoại sau (1) Dùng để chữa bệnh còi xương (2) Dùng để chiếu, chụp điện (3) Bị nước, thủy tinh hấp thụ mạnh (4) Dùng để kiểm tra hành lí hành khách máy bay (5) Có khả biến điệu sóng điện từ cao tần Số nhận định A B C D Câu 2: Hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 2q2) theo thứ tự đặt vào điểm A B điện trường Độ lớn lực điện trường tác dụng lên q1 q2 F1, F2 (với F1 = 5F2) Độ lớn cường độ điện trường A B E1 E2 Khi A E2 = 0,2E1 B E2 = 2E1 C E2 = 2,5E1 D E2 = 0,4E1 Câu 3: Sóng ngang sóng A phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng B phần tử sóng dao động theo phương trùng với phương truyền sóng C phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang D ln lan truyền theo phương nằm ngang Câu 4: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chứa phần tử điện trở tụ điện cuộn dây Cường độ dòng điện tức thời mạch pha với điện áp hai đầu mạch đoạn mạch chứa A cuộn dây cảm B điện trở C tụ điện D   không cảm  cuộn dây t  A Giá trị cực đại dòng điện Câu 5: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i  6cos100    A A B A C A D A    Câu 6: Cho mạch dao động điện từ lí tưởng Biểu thức điện tích tụ điện q  q cos t  Biểu thức     cường độ qdòng điện   mạch q        A i  cos t  B i  cos t  C i  q cos t  D i  q cos t  0           6            Câu 7: Từ thơng qua vòng dây dẫn có biểu thức    cos t  , biểu thức suất điện động cảm       ứng xuất vòng dây e   cos t    Giá trị   12      7 5 A rad B  rad C  rad D rad 12 12 12 Câu 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở 2R điện áp u = U0cosωt V Công suất ti u thụ đoạn mạch 2 A P = 0U B P = U C P = U0 D P = RU02 4R R 2R Câu 9: Chiếu xiên tia sáng đơn sắc từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang hơn, góc tới nhỏ góc giới hạn A tia sáng ln truyền thẳng B góc khúc xạ ln lớn góc tới Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định C xảy phản xạ tồn phần D góc khúc xạ ln nhỏ góc tới Câu 10: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm đặt từ trường vng góc với vectơ cảm ứng từ Cho dòng điện chạy qua đoạn dây có cường độ A, lực từ tác dụng l n đoạn dây có độ lớn 4.10 - N Cảm ứng từ từ trường có độ lớn A 0,2 T B 2.10-3 T C 0,8 T D 0,4 T Câu 11: Hai điện tích điểm có độ lớn q đặt cách cm khơng khí Trong mơi trường đó, điện tích thay –q, để lực tương tác chúng có độ lớn khơng đổi, khoảng cách chúng A cm B 20 cm C 12 cm D cm Câu 12: Một máy biến áp tưởng, có số vòng dây cuộn cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định A làm tăng tần số dòng điện cuộn cấp 10 lần B máy tăng áp C làm giảm tần số dòng điện cuộn cấp 10 lần D máy hạ áp Câu 13: Chiếu xiên từ nước không khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, cam, đỏ, lục, chàm Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu A chàm, tím B tím, cam, đỏ C đỏ, cam D đỏ, cam, chàm Câu 14: Phát biểu sau không nói máy quang phổ lăng kính? A Bộ phận máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng thấu kính B Nguyên tắc hoạt động dựa tượng tán sắc ánh sáng C Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành thành phần đơn sắc khác D Dùng để nhận biết thành phần cấu tạo chùm sáng phức tạp nguồn sáng phát Câu 15: Hồ quang điện ứng dụng A trình mạ điện B trình hàn điện C hệ thống đánh lửa động D lắp mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hồ pha theo phương thẳng đứng Coi bi n độ sóng khơng đổi sóng truyền Tr n mặt nước, vùng giao thoa, phần tử M dao động với bi n độ cực tiểu hiệu đường hai sóng từ hai nguồn truyền tới M A số nửa nguyên lần bước sóng B số lẻ lần bước sóng C số lẻ lần phần tư bước sóng D số chẵn lần bước sóng Câu 17: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến m Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm vào hai khe Khoảng cách vân sáng vân tối liền kề A 0,45 mm B 0,8 mm C 0,4 mm D 1,6 mm Câu 18: Một lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động lắc A phụ thuộc khối lượng lắc B phụ thuộc vào chiều dài l l C phụ thuộc gia tốc trọng trường g D phụ thuộc tỉ số g Câu 19: Phương lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt từ trường khơng có đặc điểm A song song với đường sức từ B vng góc với véc tơ cảm ứng từ C vng góc với dây dẫn mang dòng điện D vng góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ dòng điện Câu 20: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa Tần số góc lắc lò xo k m m B A C k D k 2 m 2 k m Câu 21: Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số A lực cưỡng tần số riêng hệ B dao động tần số ngoại lực C lực cưỡng lớn tần số riêng hệ D lực cưỡng nhỏ tần số riêng hệ Câu 22: Hai véc tơ OM1 OM  quay 2 2 biểu diễn hai dao động điều hòa có phương trình   x  t  cm ; x  t  cm hai véc tơ quay 6cos 6cos   3    A có tốc độ dài M1 M2 B độ dài C ngược chiều D ln tốc  độ góc  Câu 23: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x  5cos t  cm Biểu thức vận tốc tức thời chất     điểm Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định  2    A v  5sin t  cm/s B v  5cos t  cm/s       2      C v  5sin t  cm/s D v  5cos t  cm/s         Câu 24: Một mạch dao động LC tưởng Nếu giữ L không đổi, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kỳ dao động riêng mạch A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Câu 25: Chiếu tia sáng trắng hẹp từ khơng khí vào bể nước rộng góc tới i = 60 Chiều sâu nước bể h = m Biết chiết suất nước tia đỏ nđ = 1,33 với tia tím nt = 1,34 Khoảng cách từ vị trí tia tím đến vị trí tia đỏ đáy bể gần giá trị sau đây? A 11,23 mm B 11,12 mm C 11,02 mm D 11,15 mm Câu 26: Một khung dây dẫn kín, phẳng diện tích 25 cm2 gồm 10 vòng dây đặt từ trường đều, mặt phẳng khung vng góc với đường cảm ứng từ Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian đồ thị hình vẽ Biết điện trở khung dây Ω Cường độ dòng điện chạy qua khung dây khoảng thời gian từ đến 0,4 s A 0,75.10-4 A B 3.10-4 A -4 C 1,5.10 A D 0,65.10-4 A Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa, với li độ x cm vận tốc v cm/s liên hệ với biểu thức x  v2  Bi n độ dao động chất điểm 36 A cm B cm C cm D 36 cm Câu 28: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có cường độ biến đổi điều hồ theo thời gian mơ tả đồ thị hình bên Biểu thức cường độdòng  điện tức thời đoạn mạch   A i  B   C i   4cos100t   A    i  4cos120t   A     D  4cos100t   A   i  4cos120t   A    Câu 29: Một vật sáng đặt song song với E cách khoảng m Giữa E vật đặt thấu kính hội tụ có tiêu cự 24 cm song song với vật sáng Khoảng cách từ hai vị trí đặt thấu kính đến E cho ảnh rõ nét có giá trị A 60 cm 90 cm B 40 cm 60 cm C 30 cm 60 cm D 15 cm 30 cm Câu 30: Cho mạch điện hình vẽ Biết suất điện động nguồn ξ = 12 V, điện trở r = Ω, mạch gồm điện trở R1 = Ω, R2 = Ω, R3 = Ω Hiệu điện hai đầu điện trở R2 A 3,5 V B 4,8 V C 2,5 V D 4.5 V Câu 31: Tại O có nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng với công suất không đổi Một người từ A đến C theo đường thẳng nghe âm từ nguồn O, người thấy cường độ âm tăng từ I đến 2I lại giảm xuống I Khoảng cách AO AC AC A AC B C AC D 2 Câu 32: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt có tần số 2,5 Hz cách 30 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 0,1 m/s Gọi O trung điểm AB, M trung điểm OB Xét tia My nằm mặt nước vuông góc với AB Hai điểm P, Q tr n My dao động với bi n độ cực đại gần M xa M cách khoảng Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định A 44,34 cm B 40,28 cm C 41,12 cm D 43,32 cm Câu 33: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 λ2 Trên miền giao thoa bề rộng L, đếm 12 vân sáng đơn sắc có màu ứng với xạ λ 1, vân sáng đơn sắc có màu ứng với xạ λ2 đếm tổng cộng 25 vân sáng, số vân sáng trùng miền  giao thoa có hai vân sáng trùng hai đầu Tỉ số 2 A B C D 2 Câu 34: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở R1 = 40 Ω mắc 103 F , đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc với cuộn cảm Đặt vào nối tiếp với tụ điện có điện dung C  4 Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định A, B điện áp xoay chiều có giá trị5hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB   u  50 cos 100t  V; uMB = 150cos100πt V Hệ số công suất đoạn mạch AB   12   A 0,952 B 0,756 C 0,863 D 0,990 Câu 35: Hai lắc đơn có chiều dài dây treo, vật nặng có khối mang điện tích q1, q2 Chúng dao động điều hòa điện trường E hướng thẳng đứng xuống, nơi xác định, chu kì 0,5 s; 0,3 s Khi tắt điện trường hai lắc dao động với chu kì 0,4 s Tỉ số q1/q2 81 175 A  B  C D 175 81 Câu 36: Một sóng hình sin lan truyền sợi dây đàn hồi theo chiều dương trục ox Hình vẽ bên mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 Cho tốc độ truyền sóng dây 64 cm/s Vận tốc điểm M thời điểm t2 = t1 + 1,5 s gần giá trị sau đây? A 26,65 cm/s B –26,65 cm/s C 32,64 cm/s D –32,64cm/s            Câu 37: Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, có sóng dừng Khoảng cách xa hai phần tử dây dao động bi n độ mm 95 cm, khoảng cách xa hai phần tử tr n dây dao động pha với bi n độ mm 85 cm Khi sợi dây duỗi thẳng, N trung điểm vị trí nút vị trí bụng liền kề Tỉ số tốc độ truyền sóng dây tốc độ cực đại phần tử N xấp xỉ A 3,98 B 0,25 C 0,18 D 5,63 Câu 38: Đặt điện áp u 150 2cos100t V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây tụ điện có điện 62,5 C dung C nối tiếp, với C thay đổi Khi μF mạch tiêu thụ công suất cực đại 93,75 W Khi  C  mF điện áp hai đầu đoạn mạch RC cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 9 A 90 V B 75 V C 120 V D 75 V Câu 39: Một máy phát điện xoay chiều pha, rơ to có hai cặp cực Nối hai cực máy phát với đoạn mạch AB 104 gồm R, cuộn cảm tụ điện nối tiếp Cho R = 69,1 Ω điện dung F Khi rô to máy phát C 0,18 quay với tốc độ 1200 vòng/phút 2268 vòng/phút công suất tiêu thụ đoạn mạch AB Độ tự cảm cuộn dây có giá trị gần với giá trị A 0,6 H B 0,8 H C 0,2 H D 0,4 H Câu 40: Một lắc lò xo thẳng đứng đầu cố định, đầu treo vật có khối lượng 100 g Chọn trục Ox có gốc O vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thu đồ thị theo thời gian đàn hồi hình vẽ Lấy g = π2 m/s2 = 10 m/s2 Vật dao động điều hòa với phương trình     B x  12,5cos t  cm A x 6, 25cos 2t  cm           D x  6, 25cos t  cm C x  12,5cos 2t  cm       Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định  Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định  Câu D Câu 11 D Câu 21 A Câu 31 C Câu D Câu 12 D Câu 22 B Câu 32 D Câu A Câu 13 C Câu 23 B Câu 33 C Câu B Câu 14 A Câu 24 C Câu 34 D BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu B C Câu 15 Câu 16 B A Câu 25 Câu 26 C A Câu 35 Câu 36 A A Câu C Câu 17 C Câu 27 C Câu 37 D Câu A Câu 18 D Câu 28 C Câu 38 C Câu B Câu 19 A Câu 29 B Câu 39 A Câu 10 A Câu 20 B Câu 30 B Câu 40 B    ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Các phát biểu đúng, tia tử ngoại: → dùng để chữa bệnh còi xương → bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh  Đáp án D Câu 2: F E Fq + Ta có E  →    0, q E1 F1q2  Đáp án D Câu 3: + Sóng ngang sóng phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng  Đáp án A Câu 4: + Cường độ dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch → mạch chứa điện trở  Đáp án B Câu 5: + Giá trị cực đại dòng điện mạch I0 = A  Đáp án B Câu 6: + Cường độ dòng điện   mạch LC sớm pha điện tích tụ góc 0,5π  → i  q cos t  A      Đáp án C Câu 7: + Suất điện động xuất mạch trễ pha từ thông qua mạch góc 0,5π    7 →  →       12 12  Đáp án C Câu 8: U2 U02 + Công suất tiêu thụ đoạn mạch P   2R 4R  Đáp án A Câu 9: + Khi chiếu xiên góc tia sáng từ mơi trường quang sang môi trường chiết quang (chưa xảy tượng phản xạ tồn phần) góc khúc xạ ln lớn góc tới  Đáp án B Câu 10: + Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn xác định biểu thức: F = IBlsinα, dòng diện vng góc với từ trường → sinα = F 4.102 → B   0, T Il 1.0,  Đáp án A Câu 11: + Ta thấy việc thay đổi điện tích +q thành điện tích – q tích độ lớn hai điện tích khơng đổi → Để lực tương tác có độ lớn khơng đổi khoảng cách hai điện tích cm  Đáp án D Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Câu 12: + Máy biến áp có số vòng thứ cấp số vòng cấp → máy hạ áp  Đáp án D Câu 13: + Góc giới hạn cho phản xạ toàn phần sin igh  , với n chiết suất nước ánh sáng đơn sắc n → Tia màu lục là với mặt nước → tia lục bắt đầu xảy phản xạ tồn phần + Vì nt > nc > nl → tia lục bắt đầu xảy phản xạ tồn phần tia tím chàm xảy phản xạ tồn phần → đỏ cam khúc xạ ngồi khơng khí  Đáp án C Câu 14: + Trong máy quang phổ, phận có tác dụng làm tán sắc ánh sáng tới lăng kính → A sai  Đáp án A Câu 15: + Hồ quang điện ứng dụng trình hành điện  Đáp án B Câu 16: + Với hai nguồn kết hợp pha, điểm dao động với bi n độ cực tiểu có hiệu đường số bán nguyên lần bước sóng  Đáp án A Câu 17: + Khoảng cách vân sáng vân tối liên tiếp nửa khoảng vân 6 D x  0,5i  0,5   0,5 2.0,6.10  0, mm 1,5.103 a  Đáp án C Câu 18: l + Chu kì dao động lắc đơn có chiều dài l, nơi có gia tốc trọng trường g phụ thuộc vào tỉ số g  Đáp án D Câu 19: + Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện có phương vng góc với mặt phẳng tạo dòng điện vecto cảm ứng từ → khơng song song với dòng điện  Đáp án A Câu 20: k + Tần số góc lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m lò xo có độ cứng k:  m  Đáp án B Câu 21: + Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực tần số dao động riêng hệ  Đáp án A Câu 22: + Khi biểu diễn vecto quay dao động điều hòa chiều dài vecto tỉ lệ với bi n độ dao động → Hai dao động bi n độ hai vecto quay phải có chiều dài  Đáp án B Câu 23: 2   + Vận tốc chất điểm có dạng v  5cos t  cm/s      Đáp án B Câu 24: + Ta có T C → với điện dung tăng l n lần chu kì tăng l n lần  Đáp án C Câu 25: Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 10 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Định luật khúc xạ ánh sáng sini = nsinr → r  ar sin  sin i   n    + Từ hình vẽ, ta có L  h tan r    sin i  sin i  → L  L  h tan r  tan r   h tan ar sin  tan ar sin       d t d t nd  nd     + Với i = 60 , nd = 1,33 nt = 1,34 Ta tìm ΔL ≈ 11,02 mm  Đáp án C Câu 26: + Suất điện động cảm ứng xuất khung dây 3 B  4 2, 4.10  10.25.10  1,5.104 V eC   NS t 0, t eC 1,5.104 → Cường độ dòng điện cảm ứng i   4  0,75.10 A R  Đáp án A Câu 27: + Phương trình độc lập thời gian li độ x vận tốc v: 2  x 2  v 2  A    A  , so sánh với x4  v2  1→ A = cm        Đáp án C Câu 28: tăng →     T Từ thời điểm t = đến thời điểm t = 0,25.10-2 s ứng với t  → T = 0,02 s → ω = 100π rad/s   → i  4cos100 t  A     Đáp án C Câu 29: + Ta ln có d + d' = L = 100 cm → d' = 100 – d 1 1 → Áp dụng cơng thức thấu kính   ↔   → d = 40 cm d = 60 cm d d f d 100  d 24  Đáp án B Câu 30: + Hiệu điện U2 hai đầu điện trở R2: 12.6 R2 U 2 IR   4,8 V R  R  R  r    1 + Từ đồ thị, ta có I0 = A, t = 0, i  I0  Đáp án B Câu 31: + Cường độ âm A C → OAC cân O Ta có I → với I H  2IA OA  2OH r2 + Ta chuẩn hóa OA = → OA  2 AC  OA2  OH2  OA2  OH2  → OA    12  AC  Đáp án C Câu 32: Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 11 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định v 10 Bước sóng sóng     cm f 2,5 + Với Q điểm dao động với bi n độ cực đại My xa M → M phải thuộc dãy cực đại ứng với k = + Trên AB cực đại liên tiếp cách 0,5λ OM → Xét tỉ số  7,5  3,75 → P gần M ứng với cực đại k = 0,5 0,5.4 + Xét điểm Q, ta có: d  22,52  h 2 2 d2  7,52  h2 với d1 – d2 = → 22,5  h  7,5  h  → h = MQ = 53,73 cm 2 Tương tự cho điểm P ta tìm h = MP = 10,31 cm → Δh = 43,42 cm  Đáp án D Câu 33: + Trên miền giao thoa quan sát 12 vân sáng λ1, vân sáng λ2 đếm tổng cộng có 25 vân sáng → Có 25 – 12 – = vị trí trùng nhau, có vị trí vân trung tâm + Số vị trí thực tế cho vân sáng của xạ λ1 12 + = 19, số vị trí thực tế cho vân sáng xạ λ2  13 → Vị trí rìa trường gia thoa ứng với vân sáng bậc xạ λ1 bậc xạ λ2 → 1   2  Đáp án C Câu 34: Dung kháng đoạn mạch ZC = 40 Ω → φAM = –450 → φMB = 300 + Biễu diễn vecto điện áp U 1, 50 Cường độ dòng điện chạy mạch I  AM   A ZAM 402  402 U 75  MB   125 Ω + Tổng trở đoạn mạch MB: Z MB 1, I R 62,5 Ω Với φMB = 300 → ZMB = 2R2 = 125 Ω → R2 = 62,5 Ω ZL   3 → Hệ số công suất đoạn mạch: R1  R2 cos    0,99 R1  R 2  Z L Z C 2  Đáp án D Câu 35: + Chu kì lắc khơng có có điện trường: l T  2  a a qE  T 2  T 2 g   1  →    Trong a  →   g g mg  T   T  T  2 l  ga  a1  0, 2  1  → Với lắc tích điện q1, ta tìm ; với lắc tích điện q2, ta tìm   g 25  0,5  a1  0,4 2  1    g  0,3 9 q a + Ta có   25   81 175 q2 a   Đáp án A Câu 36: Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 12 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Từ đồ thị ta thấy λ = 64 cm → chu kì sóng T  + Với Q điểm dây có xQ = 56 cm → Độ pha giữa hai 2MQ lệch 2.8    t   2.1,5 3 rad  v  64  1s → ω = 2π rad/s 64 điểm M Q:    64 + Biễu diễn dao động M tương ứng tr n đường tròn 2 6.2  26,66 cm/s → Từ hình vẽ, ta có  vM   vmax  t2 2 MQ  Đáp án A Câu 37:  + Bước sóng sóng λ = 2(95 – 85) = 20 cm + Với M điểm dao động với bi n độ cm cách bụng khoảng d xác định biểu thức: 2d A  A cos với AB bi n độ điểm bụng d = 0,5.85 = 42,5 cm M B  → AB  AM 42   mm 2d 2.42,5 cos cos  20 + N trung điểm nút bụng liền kề → AN  A  mm b v  → Tỉ số    200  5,63 A 2AN 2.4  Đáp án D Câu 38: 62,5 μF → Z = 160 Ω mạch tiêu thụ công suất cực đại → Z = Z = 160 Ω + Khi C  C  C1 C1 L  U2 150 U2   240 Ω P  Pmax  →Rr Rr P 93,75 mF → Z C2 = 90 Ω điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu RC + Khi C  C2  9 Z Z → L C2  → Rr = Z Z = 14400 Ω2 → R = r = 120 Ω L C2 r R + Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: UZd 150 1202 1602  Ud   Z 120 120  160  90  120 V  Đáp án C Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 13 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Câu 39: Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 14 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định  + Công suất tiêu thụ mạch: U2R P   với U = kω, k hệ số tỉ lệ R  L  2  C    1  2L    k2R         C R  L → Biến đổi toán học, ta thu được: C2 4  P         → Hai giá trị tần số góc cho cơng suất tiêu thụ mạch thoãn mãn: 1   2LC  R2C2 12 22 + Với ω = 2πn, thay giá trị vào phương trình tr n ta tìm L ≈ 0,63 H  Đáp án A Câu 40: + Thế đàn hồi vật có thời điểm → A > Δl0 + Thế đàn hồi lắc vị trí bi n dương gấp lần đàn hồi lắc vị trí biên âm:  A  l   → A = 2Δl0 → 0  A  l   0 + Tại thời điểm t = 0, ta có:  l  x  E dh  → x = 0,5A, có xu hướng tăng → v > 0, φ0 = –600    Edhmax  l0  A  T T + Từ thời điểm t = đến thời điểm t  s (bi n âm) tương ứng với khoảng thời gian t    → T = 0,5 s 2 → ω = 4π rad/s → Δl0 = 6,25 cm → A = 12,5 cm   → x  12,5cos t  cm     Đáp án B Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 15 ... dung tụ điện lên lần chu kỳ dao động riêng mạch A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Bùi Xuân Dương – 0901 249 344 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Câu 25: Chiếu... đường hai sóng từ hai nguồn truyền tới M A số nửa nguyên lần bước sóng B số lẻ lần bước sóng C số lẻ lần phần tư bước sóng D số chẵn lần bước sóng Câu 17: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh... Cường độ dòng điện chạy qua khung dây khoảng thời gian từ đến 0,4 s A 0,75.1 0-4 A B 3.1 0-4 A -4 C 1,5.10 A D 0,65.1 0-4 A Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa, với li độ x cm vận tốc v cm/s
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Nam Định (có lời giải chi tiết), Tài liệu HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Nam Định (có lời giải chi tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay