Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (FULL TEXT)

180 45 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:30

ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư đại tràng (UTĐT) là bệnh lý ác tính thường gặp, đứng hàng thứ hai sau ung thư dạ dày trong số ung thư đường tiêu hóa. Điều trị UTĐT hiện nay bằng đa mô thức. Trong đó, phẫu thuật triệt căn được xem là phương pháp điều trị có hiệu quả nhất [1], [2]. Phẫu thuật mổ mở cắt đại tràng cùng toàn bộ mạc treo đại tràng tương ứng đã trở thành nguyên lý của phẫu thuật triệt căn UTĐT được Jamieson và Dobson khẳng định từ năm 1909 [3]. Tuy nhiên, ung thư đại tràng ở Việt Nam thường được chẩn đoán trễ do bệnh nhân đến muộn, ung thư thường ở giai đoạn xâm lấn, có biến chứng hoặc di căn xa [1]. Do đó, kết quả điều trị thường bị hạn chế, tỷ lệ sống sau 5 năm thấp và chất lượng cuộc sống sau mổ không cao. Hạch lympho là đường di căn chính của UTĐT, nạo vét hạch là nội dung quan trọng trong phẫu thuật điều trị triệt căn UTĐT [4], [5], [6], [7]. Xác định đúng số lượng hạch và số lượng hạch vùng bị di căn rất quan trọng trong chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh, là căn cứ để quyết định các phương pháp điều trị hổ trợ tiếp sau phẫu thuật . Phẫu thuật nội soi được thực hiện đầu tiên trên thế giới năm 1991 bởi Jacob, lúc đầu phẫu thuật nội soi chỉ thực hiện cho các bệnh lý lành tính của đại tràng, còn trong ung thư đại tràng chưa có sự nhất trí, đồng thuận và còn nhiều tranh cãi [8] . Tuy nhiên, từ cuối những năm 90, các báo cáo về những kết quả bước đầu cũng như những nghiên cứu trung và dài hạn của nhiều tác giả tại những trung tâm lớn trên thế giới đã cho thấy phẫu thuật nội soi ung thư đại tràng có tỷ lệ tái phát tại chỗ đặt trocar gần như không còn (0-1,7%) [9] và vấn đề quan trọng là khả năng nạo vét hạch triệt để không khác gì mổ mở. Năm 2002, các kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Bắc [10] bước đầu đã cho thấy PTNS điều trị UTĐT mang lại những lợi ích của phẫu thuật xâm nhập tối thiểu, giúp bệnh nhân ít đau, nhanh hồi phục, giảm biến chứng, trở thành một cuộc cách mạng trong phẫu thuật đại tràng [11] và có thể so sánh với phẫu thuật kinh điển về kết quả ung thư học, kết quả lâu dài cũng như chất lượng sống của bệnh nhân [12], [13], [14], [15]. Phẫu thuật nội soi (PTNS) điều trị triệt căn ung thư đại tràng với mức độ nạo vét hạch D3 tuỳ vị trí ung thư mà cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, theo chúng tôi đây là việc làm cần thiết của phẫu thuật viên. Tại Việt Nam cũng như trên thế giới những năm gần đây hầu hết các kỹ thuật mổ mở kinh điển đều được thay thế bằng PTNS, đã có một số báo cáo về đề tài này. Tuy nhiên, còn rời rạc chưa mang tính tổng quát, chưa thấy được mức độ di căn hạch và kết quả điều trị triệt căn, nhất là sự kết nối của PTNS trong lãnh vực này. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi”, với 2 mục tiêu: 1. Xác định mức độ di căn hạch và đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch trong điều trị ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi. 2. Đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi và một số yếu tố liên quan. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y HUỲNH THANH LONG NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ DI CĂN HẠCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu đại tràng 1.1.1 Vị trí, kích thước hình thể ngồi 1.1.2 Mạch máu đại tràng 1.1.3 Hệ thống bạch huyết đại tràng 1.2 Sinh lý - chức đại tràng 1.2.1 Chức vận động 1.2.2 Chức hấp thụ đại tràng 10 1.2.3 Hoạt động tiết dịch 11 1.2.4 Chức tiêu hóa 11 1.2.5 Sự sinh đại tràng 12 1.2.6 Động tác đại tiện 12 1.3 Giải phẫu bệnh ung thư đại tràng 12 1.3.1 Đại thể: 12 1.3.2 Vi thể 13 1.3.3 Sự xâm lấn di ung thư đại tràng 16 1.3.4 Sự di 17 1.4 Phân loại giai đoạn ung thư đại tràng 19 1.4.1 Phân loại giai đoạn theo hệ thống TNM (Tumor – Nodes – Metastasis) 19 1.4.2 Phân loại di hạch Nhật Bản ung thư biểu mô tuyến đại tràng 22 1.5 Mức độ di hạch ung thư đại tràng ứng dụng phẫu thuật 24 1.5.1 Di hạch bỏ chặng không bỏ chặng 25 1.5.2 Nạo hạch ung thư đại tràng 25 1.6 Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng 28 1.6.1 Nguyên tắc phẫu thuật triệt 28 1.6.2 Lịch sử phẫu thuật cắt đại tràng nội soi 28 1.6.3 Kỹ thuật cắt toàn mạc treo đại tràng nạo vét hạch phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ung thư (Complete Mesocolic Excision: CME) 29 1.6.4 Nạo vét hạch phẫu thuật nội soi điều tri triệt ung thư đại tràng 32 1.6.5 Điểm qua số nghiên cứu nạo hạch ung thư đại tràng Việt Nam 36 1.7 Tổng quan kết sớm trung hạn phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ung thư nạo vét hạch 37 1.8 Điều trị hóa trị 40 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Đối tượng nghiên cứu 43 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 43 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 43 2.2.2 Cỡ mẫu 43 2.2.3 Phương tiện, định phẫu thuật nội soi nạo vét hạch D3 điều trị triệt ung thư đại tràng 44 2.2.4 Các tiêu nghiên cứu 50 2.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 61 2.2.6 Hạn chế phương pháp nghiên cứu 61 2.2.7 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 62 Chương 3: KẾT QUẢ 63 3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 63 3.1.1 Tuổi 63 3.1.2 Giới tính 64 3.1.3 Tiền sử bệnh 64 3.1.4 Cận lâm sàng 64 3.2 Đặc điểm tổn thương u sau mổ 67 3.2.1 Đặc điểm u 67 3.2.2 Di xa 69 3.2.3 Diện cắt 69 3.3 Kết nghiên cứu mức độ di hạch đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch 69 3.3.1 Kết mức độ di hạch 69 3.3.2 Một số yếu tố liên quan với di hạch 71 3.3.3 Kết đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch phẫu thuật nội soi 75 3.4 Kết phẫu thuật số yếu tố liên quan 82 3.4.1 Kết sớm 82 3.4.2 Kết xa 83 Chương 4: BÀN LUẬN 99 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 99 4.1.1 Tuổi 99 4.1.2 Giới tính 100 4.1.3 Tiền 100 4.1.4 Cận lâm sàng 101 4.1.5 Đặc điểm tổn thương giải phẫu bệnh u sau mổ 103 4.2 Kết nghiên cứu mức độ di hạch đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch 104 4.2.1 Kết mức độ di hạch 104 4.2.2 Đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch phẫu thuật nội soi 109 4.3 Kết điều trị triệt ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi số yếu tố liên quan 112 4.3.1 Kết sớm 112 4.3.2 Kết xa 120 4.4 Một số yếu tố liên quan tái phát di 128 4.4.1 Tái phát chỗ 128 4.4.2 Di chỗ đặt trocar 130 4.4.3 Di xa 131 4.5 Điều trị hóa trị hỗ trợ 132 KẾT LUẬN 133 KIẾN NGHỊ 135 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục Phụ lục Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt AJCC Chữ viết đầy đủ American Joint Committee on Cancer (Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ) ASA The American Society of Anesthesiologists (Hiệp hội gây mê Hoa Kỳ) BN Bệnh nhân CEA Carcinoembryonic Antigen (Kháng nguyên phôi) CME Complete Mesocolic Excision (Cắt toàn mạc treo đại tràng) ĐM Động mạch ĐM ĐTP Động mạch đại tràng phải ĐM ĐTT Động mạch đại tràng trái ĐM MTTD Động mạch mạc treo tràng 10 ĐM MTTT Đông mạch mạc treo tràng 11 ĐM TTT Động mạch trực tràng 12 ĐM TT Động mạch trực tràng 13 ĐT Đại tràng 14 HE Hematoxylin Eosin 15 LNR Lymph node ratio (Tỷ lệ hạch di căn) 16 NSĐT Nội soi đại tràng 17 PTNS Phẫu thuật nội soi TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 18 PTNSMVM PTNS vết mổ 19 TME Total Mesorectal Excision (Cắt toàn mạc treo trực tràng) 20 TMN Tumor, Node, Metastasis 21 TM MTTD Tĩnh mạch mạc treo tràng 22 TM MTTT Tĩnh mạch mạc treo tràng 23 UICC Union for International Cancer Control (Hiệp hội Chống Ung thư Quốc tế) 24 UTĐT Ung thư đại tràng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng đối chiếu xếp giai đoạn TNM 21 3.1 Phân bố theo tiền sử bênh 64 3.2 Vị trí u nội soi đại tràng 65 3.3 Đại thể khối u qua nội soi đại tràng 65 3.4 Thang điểm ASA 66 3.5 Kích thước u mổ 67 3.6 Dạng đại thể u sau mổ trước xẻ bệnh phẩm 67 3.7 Độ biệt hóa u sau mổ 68 3.8 Mức độ xâm lấn (xếp loại theo T) 68 3.9 Nhóm hạch di 70 3.10 Mức độ di hạch 71 3.11 Vị trí ung thư đại tràng với di hạch 71 3.12 Giới tính di hạch 72 3.13 Nhóm tuổi di hạch 72 3.14 Độ biệt hóa di hạch 73 3.15 Giai đoạn theo T di hạch 73 3.16 Liên quan mật độ hạch di hạch 74 3.17 Liên quan kích thước hạch di hạch 74 3.18 Liên quan CEA trước mổ di hạch 75 3.19 Kết nạo vét hạch cắt đại tràng 79 Bảng Tên bảng Trang 3.20 So sánh kết phẫu thuật nội soi nạo vét hạch đại tràng phải đại tràng trái 82 3.21 Liên quan hóa trị sau mổ tái phát chỗ 85 3.22 Liên quan hóa trị sau mổ di xa 85 3.23 Thời điểm sau mổ tháng 86 3.24 Tái phát chỗ 87 3.25 Liên quan tái phát chỗ số yếu tố 87 3.26 Liên quan nồng độ CEA tăng sau mổ với tái phát chỗ 88 3.27 Liên quan nồng độ CEA tăng sau mổ với di xa 89 3.28 Liên quan di xa số yếu tố 89 4.1 Kết cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng 119 4.2 Kết sớm kết xa cắt đại tràng phẫu thuật nội soi 121 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tên biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 63 3.2 Phân bố theo giới tính 64 3.3 Đường biểu diễn tỷ lệ sống thêm chung sau mổ 90 3.4 Đường biểu diễn tỷ lệ sống chung theo hoá trị 91 3.5 Đường biểu diễn tỷ lệ sống chung sau mổ theo giai đoạn T 92 3.6 Đường biểu diễn tỷ lệ sống thêm chung sau mổ theo di hạch 93 3.7 Đường biểu diễn tỷ lệ sống thêm chung sau mổ theo di nhóm Trang hạch 93 3.8 Đường biểu diễn tỷ lệ sống thêm chung sau mổ theo di giai đoạn hạch 94 3.9 Đường biểu diễn tỷ lệ sống thêm không bệnh sau mổ 95 3.10 Đường biểu diễn tỷ lệ sống thêm không bệnh sau mổ theo giai đoạn T 96 3.11 Đường biểu diễn tỷ lệ sống thêm không bệnh sau mổ theo di hạch 97 3.12 Đường biểu diễn tỷ lệ sống thêm không bệnh sau mổ theo di nhóm hạch 97 3.13 Đường biểu diễn tỷ lệ sống thêm không bệnh sau mổ theo giai đoạn 98 155 Veldkamp R., Buunen M (2009) Survival after laparoscopic surgery versus open surgery for colon cancer: long-term outcome of a randomised clinical trial The Lancet Oncology,10:44 - 52 156 Trần Đặng Xuân Tùng (2011) Kết lâu dài sau phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 157 Bonjer H J., Hop W C J., Nelson H et al.(2007) Laparoscopically Assisted vs Open Colectomy for Colon Cancer A Meta-analysis Archives of Surgery,142:298 - 303 158 Sargent D J., Wieand H S., Haller D G (2005) Disease-free survival versus overall survival as a primary end point for adjuvant colon cancer studies: individual patient data from 20,898 patients on 18 randomized trials Journal of Clinical Oncology, 23:8664 - 8570 159 Helen M P., James W B., Karen M K et al (2013) Lymph nodes evaluation for colon cancer in an Era of quality guideline: who improves Journal of Oncology Practice, 9(4):164 - 171 160 Sugimoto K., Kawai M., Takehara K (2013) The validity of predicting prognosis by the number of lymph node metstases in nodepositive colon cancer Open Journal of Gastroenterology, 3:217 - 222 161 Chin C C., Wang J Y., Yeh C Y et al (2009) Metastatic lymph node ratio is a more precise predictor of prognosis than number of lymph node metastases in stage III colon cancer International Journal of Colorectal Diseases, 24:1297 - 1302 162 Karl Y B., David J B., Heidi N et al (2008) Use and Outcomes of Laparoscopic-Assisted Colectomy for Cancer in the United States Archives of Surgery, 143(9):832 - 840 163 Tiago L D., SilvaE., Daniel C (2013) Lymph node ratio predicts tumor recurrence in stage III colon Lymph node ratio predicts tumor recurrence in stage III colon cancer cancer cancer cancer cancer Revista Do Colegio Brasileiro De Cirugioes Journal,40(6):463 - 469 164 Ryuk J P., Choi G S., Park J S et al (2014) Predictive factors and the prognosis of recurrence of colorectal cancer within years after curative resection Annals of Surgical Treatment and Research, 86(3):143 - 151 165 Lê Huy Hòa (2011) Nghiên cứu giá trị xét nghiệm định lượng Carcino Embryonic - Antigen (CEA) ung thư đại tràng Y học Việt Nam, 11(1):21 - 26 166 Jung W.B., Yu C.S, Lim S.B et al (2016) Anastomotic Recurrence After Curative Resection for Colorectal Cancer World Journal of Surgery,41:285 - 294 167 Vather R., Sammour T (2009) Lymph node examination as a predictor of long-term outcom in Duke B colon cancer International Journal of Colorectal Diseases, 24:283 - 288 168 Psaila J., Bulley S H, Ewing P et al (1998) Outcome following laporoscopic resection for colorectal cancer British Journal of Surgery, 85:662- 664 169 André T., Sargent D., Tabernero J et al (2006), Current issues in adjuvant treatment of stage II colon cancer Annals of Surgical Oncology, 13:887 - 898 PHỤ LỤC Phụ lục BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU SỐ BA: ……………… HÀNH CHÁNH: Họ tên: ……………………………………………………… Tuổi: ……………… Giới: Nam  Nữ  Địa liên hệ: Nghề nghiệp: Lý nhập viện: Ngày nhập viện: BỆNH SỬ: Tiền căn: Có Khơng  Cao Huyết Áp  Đái tháo đường  Tim Mạch  Hô hấp  Vết mổ cũ  Bệnh khác Rối loạn cầu Có  Đàm nhớt  Phân máu  Tiêu chảy  Bón Khơng  Phân vàng Khám - M: …………… HA: ………… -Tổng trạng: Trung bình Suy kiệt T0:……………… Tốt - Cân nặng: kg - Đau bụng: - Vị trí: Có Khơng Hạ sườn P Thượng vị Hạ sườn T Hố chậu P Hạ vị Hố chậu T Quanh rốn - Khối u ổ bụng: - Vị trí: Có  Hạ sườn P Khơng  Thượng vị Hạ sườn T Quanh rốn Hố chậu T Hố chậu P  Nơi khác - Thăm trực tràng: Máu Phân vàng  Đàm nhớt Bón Phân đen O AB Cận lâm sàng: A GS B He < 2.500.000  2.500.000-3.000.000 > 3.000.000 Hct < 25%  25% - 30% > 30% - CEA trước mổ: - CEA sau mổ: NSĐT: - Vị trí u: Đại thể: - GPB:  Đại tràng P  Đại tràng ngang  Đại tràng T  Đại tràng Sigma  U chồi sùi  Loét  Vòng nhẫn  Polyp  Khác  Carcinom tuyến Viêm mạn tính khơng đặc hiệu  Khác  Bình thường U  Di gan  Dịch bụng  Di lách  Khác  Bình thường U  Di gan  Dịch bụng  Di lách  Hạch mạc treo  Khác - XQ phổi:  Bình thường  Bất thường - ECG:  Bình thường  Bất thường - Echo tim:  Bình thường  Bất thường - Siêu âm: - MSCT: Truyền máu: Có Khơng TRONG MỔ: - Số lượng Trocar:3 - Vị trí u:  ĐT phải 4 ≥ 5  ĐT ngang ĐT góc gan ĐT trái - U di động: Tốt - U:  Dính - Thấy u lúc mổ: - Dạng đại thể:  ĐT Sigma ĐT góc lách  Kém Khơng  Khơng dính Có Khơng  Vòng nhẫn  Sùi  Khác - Kích thước u mổ: - Mức độ xâm lấn: Niêm mạc  Thanh  Phuc mạc  Cơ quan lân cận - Di căn: Gan  Lách - Hạch:  Nhóm I Mạc treo Nơi khác  Nhóm II  Nhóm III - Kích thước hạch: - Số lượng hạch nạo vét được: - Tổn thương quan:  Ruột - Số lượng máu chảy:  200ml - Truyền máu lúc mổ: Có  Mạch máu  Khác Không - Phương pháp phẫu thuật: cắt đại tràng phải  cắt đại tràng trái  cắt đại tràng ngang  cắt đại tràng sigma  cắt đại tràng sigma + nối máy  cắt tồn khung đại tràng - Chuyển mổ mở: Có Không - Lý do: - Thời gian mổ: phút - Mổ rộng vết mổ < 5cm  5cm-8cm - Dẫn lưu: Có  Khơng - Số lượng:  ống  ống - Giải phẫu bệnh u sau mổ: - Độ biệt hóa:  Tốt > 8cm  ≥3 ống  Ung thư biểu mô tuyến Khác  Vừa  Kém - Hạch: - Diện cắt:  Phản ứng  Di Còn tế bào ung thư  Khơng tế bào ung thư - Xếp hạng theo TNM: T1  T2  T3  T4 - Sau mổ: + Thời gian trung tiện: + Thời gian rút ống dẫn lưu: + Thời gian xuất viện: - Biến chứng: + Nhiễm trùng vết mổ: Có  Khơng  + Tụ dịch ổ bụng: Có  Khơng  + Tắc ruột: Có  Khơng  + Biến chứng khác: Có  Khơng  + Mổ lại: Có  Khơng  + Tử vong: Có  Khơng  Tái phát Có  Khơng  Tái phát lỗ trocar Có  Khơng  Di xa Có  Khơng  Sống Chết TÁI KHÁM: tháng: tháng: tháng: 12 tháng: năm: năm: năm: Thời gian sống thêm: Thời gian sống thêm không bệnh:  Khác Phụ lục BỆNH ÁN TÁI KHÁM SỐ BA: ……………… STT: HÀNH CHÁNH: Họ tên: ……………………………………………………… Tuổi: ……………… Giới: Nam Nữ  Địa liên hệ: Nghề nghiệp: Lý nhập viện: Ngày tái khám: Số điện thoại liên lạc: PHƯƠNG PHÁP MỒ: Cắt đại tràng phải:  Cắt đại tràng trái:  Cắt đại tràng ngang:  Cắt đại tràng sigma:  Ngày mổ  Khám: - M………………………… HA …………………………… T0 ……………………………… -Tổng trạng:  Trung bình  Suy kiệt  Tốt - Cân nặng: - Đau bụng: Có  Khơng - Ăn uống: Tốt  Bình thường - Lên cân Sụt cân - Tình trạng cầu Dễ - Tính chất phân: Vàng  Kém  Khơng đổi  Khó  Đàm nhớt  Bón  Phân đen Cận lâm sàng: GS A B  He < 2.500.000  Hct < 25% O  AB  2.500.000 – 3.000.000 > 3.000.000  25% - 30% > 30% CEA NSĐT: - Tái phát chỗ:  Có  Khơng - Tổn thương:  Có  Khơng Giải phẫu bệnh lý - GPB:  Carcinom tuyến  Viêm mạn tính khơng đặc hiệu  Khác - Siêu âm: - MSCT:  Bình thường U  Di gan  Dịch bụng  Di lách  Khác  Bình thường U  Di gan  Dịch bụng  Di lách  Hạch mạc treo HÓA TRỊ SAU MỔ:  Khác  Có  Khơng  Có  Khơng - Phác đồ: - Tái phát:  Có - Tái phát chỗ đặt trocar  Có - Di xa:  Khơng  Khơng - Vị trí di căn: - Sống Chết  - Thời gian sống thêm: …… Tháng - Thời gian sống thêm không bệnh: …… Tháng Phụ lục DANH SÁCH BỆNH NHÂN MỔ NỘI SOI K ĐẠI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Từ 11/2011 đến 31/05/2015 STT Năm Số bệnh án 2011 37361 2012 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Nguyễn Văn Th 39 Nam 30.11.2011 1583/95 Phạm Hiển F6 Q8 Thế 796 Trần Quí D 68 Nam 08.01.2012 477/33 Âu Cơ Trung Tân Phú Phú 2012 973 Nguyễn Thị Đ 71 Nữ 12.01.2012 241/20 Nguyễn Văn Luông F11 Q6 2012 23818 Trần Thị K 65 Nữ 17.07.2012 Giao Long Châu Thành Tiền Giang 2012 3462 Đặng Văn H 56 Nam 06.02.2012 60 Rạch Cát Bến Lức F7 Q8 2012 5093 Đào Thị D 60 Nữ 20.02.2012 Thôn Tâm Đức Hàm Tân 2012 5510 Trần Ngọc C 61 Nam 22.02.2012 266/21A Nguyễn Tri Phương F4 Q10 2012 6848 Nguyễn Văn Tr 55 Nam 05.03.2012 370/4 Bến Bình Đơng F15 Q8 2012 9005 Trần Văn Ch 63 Nam 22.03.2012 350/6 Lưu Hửu Phước F 15 Q8 10 2012 11557 Lê Văn X 80 Nam 11.04.2012 186 kp Lai Vung Đồng Tháp 11 2012 14451 Nguyễn Tri T 43 Nam 05.05.2012 320/4/12 Trần Trọng F4 Q5 12 2012 17588 Uông Thành Ph 40 Nam 30.05.2012 173/24/23 Dương Quãng Hàm Gò Vấp 13 2012 19565 Nguyễn Thị Ng 64 Nữ 14.06.2012 20A /51 kp7 Hố Nai Biên Hòa 14 2012 19759 NguyễnThị Duy Kh 62 Nữ 15.06.2012 32 Lê Hồng Phong Bình Định Bình STT Năm Số bệnh án 15 2012 21035 16 2012 17 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Nguyễn Trọng Ph 43 Nam 25.06.2012 84/1 Lý Chiêu Hoàng F10 Q6 21546 Nguyễn Thị C 71 Nữ 29.06.2012 106 Bis Vườn Chuối F4 Q3 2012 27419 Trương Nhuận Qu 77 Nam 13.08.2012 22/28 Nguyễn Trung F6 Q5 Thời 18 2012 35051 Nguyễn Thị U 62 Nữ 10.10.2012 578/12/25 Vương F13 Q6 Hùng 19 2012 36092 Nguyễn Thị Hoài B 34 Nữ 03.11.2012 118/6 Trần Văn Quang F10 Tân Phú 20 2012 41580 Trần Thị Kim Qu 18 Nữ 28.11.2012 Thạnh Phú Bến Tre 21 2012 44626 Trần Th 48 Nam 24 12.2012 59 Gia Phú F 13 Q 22 2012 38435 Nguyễn Thị H 59 Nữ 04.11.2012 910 NguyỄn Trãi F 14 Q5 23 2013 1078 Phạm Hồng V 63 Nữ 09.01.2013 114 Đường 111 F9 Q80 24 2013 5213 Nguyễn Thị B 37 Nữ 20.02.2013 122 Ấp Bình Lợi Cần Gio 25 2013 10395 Ân Thanh Th 51 Nam 06.04.2013 79/24/12 Âu Cơ F11 Q11 26 2013 11130 Nguyễn Kim H 64 Nữ 12.04.2013 83/18 Hoàng Văn Thụ F9 Tân Bình 27 2013 11568 Trần Văn T 52 Nam 16.04.2013 An Thới, Cần Giờ 28 2013 13720 Võ Văn M 50 Nam 06.05.2013 C1 Tân Qui Q7 29 2013 23089 Cao Hữu Ph 80 Nam 24.07.2013 B1 Lô E cc Bình Đơng F 6Q8 30 2013 27635 Dương Tấn N 65 Nam 03.09.2013 104 A2B c/c Bùi Minh Trực F5 Q8 31 2013 28334 Võ Văn Ph 66 Nam 09.09.2013 B2/22 Ngô Sỹ Liên F 14 Q TB STT Năm Số bệnh án 32 2013 29134 33 2013 34 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Liên E 65 Nữ 30146 Nguyễn Thanh Ph 41 Nam 2013 32131 Nguyễn Thị Th 59 Nữ 11.10.2013 51 Phong Phú F15 Q 35 2013 35779 Khưu L 77 Nữ 11 11.2013 47/17A Lạc Long Quân F1 Q 11 36 2013 36260 Nguyễn Văn Th 52 Nam 11.11.2013 Thanh Tân Mõ Cày Bến Tre 37 2014 1019 Phan Thụy Thanh Th 36 Nữ 10.01.2014 18/37/67/4 Vương F4 Q6 38 2014 1508 Lê Thị B 83 Nữ 15.01.2014 D8/38 Ấp Qui Đức Bình Chánh 39 2014 5090 Diệp Thị H 62 Nữ 20.02.2014 B325/1 Kp 3A Đông Hưng Thuận Q 12 40 2014 6670 Nguyễn Thị Ch 57 Nữ 06.03.2014 D13/364 Ấp Phong Phú Bình Chánh 41 2014 7766 Nguyễn Văn Ph 78 Nam 15.03.2014 9/7 Ấp Long Định Cần Đước LA 42 2014 8934 Nguyễn T 76 Nam 25.03.2014 Đức Ninh Mộ Đức Quãng Ngãi 43 2014 18939 Ann S 26 Nữ 16.06.2014 Xiêm Campukchia 44 2014 19296 Bùi Văn H 55 Nam 18.06.2014 31/11 Nguyễn Văn Cừ F11Q5 45 2014 19468 Lê Thị H 54 Nữ 10.06.2014 157/9C Dương Bá Trạc F2Q8 46 2014 19655 Đặng Thị Hồng M 43 Nữ 21.06.2014 26 Đào Tấn F5 Q5000 47 2014 19945 Trần Thị Phương L 58 Nữ 24.06.2014 363/6/503 Đất Bình Trị Đơng 48 2014 22918 Văn Văn Qu 55 Nam 18.07.2014 793/81 F6Q6 16.09.2013 Tân Sơn F7 Bạc Liêu 24.09.2013 Khóm Bình Hưng Bình Chánh Hồng Hùng Riệp Mới Bàng STT Năm Số bệnh án 49 2014 25107 50 2014 51 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Trương Văn Ph 84 Nam 05.08.2014 216 Nguyễn Đình Chính F11Phú Nhuận 27348 Phạm Lê H 49 Nam 22.08.2014 64 Hoàng Minh Đạo F5Q8 2014 32394 Lê K 81 Nam 02.10.2014 179A Lê Hồng Phong F5Q5 52 2014 33184 Võ Quốc T 27 Nữ 08.10.2014 16 Lô 26 Phạm Thế Hiển F4 Q8 53 2014 36085 Huỳnh Văn H 58 Nam 30.10.2014 182/26/8 An Dương Vương F4 Q5 54 2014 36545 Phung Quang M 66 Nam 03.11.2014 71 NguyỄn Văn Cừ F1 Q5 55 2014 41069 Lý Mỵ Ch 76 Nữ 56 2014 41622 Võ Duy Ph 80 Nam 12.12.2014 526 QL 62 F6 Tân An Long An 57 2014 42443 Vương Cát L 46 Nam 19.12.2014 153/28 Bà Hom F13 Q6 58 2015 621 Trần Văn Đ 79 Nam 06.01.2015 09 Mai Hắc Đế F15 Q8 59 2015 2079 Ngô Văn H 59 Nam 18.01.2015 46B3 Thuận An Bình Dương 60 2015 3064 Vương Tố N 75 Nữ 27.01.2015 530/23 Bình Trị Đơng Bình Tân 61 2015 7652 Hồ Duy H 52 Nam 11.03.2015 79/9Tân Sơn Nhì Tân Phú 62 2015 8119 Trần Tài Ch 74 Nam 14.03.2015 32A /10 Tháp Mười F2 Q6 63 2015 10305 Nguyễn Thị S 85 Nữ 31.03.2015 399 Lạc Long Quân F11Q TB 64 2015 12009 Bùi Thị Nh 59 Nữ 22.01.2015 Ấp An Phước Cần Gio72 65 2015 16517 Trần Đăng Kh 58 Nam 19.05.2015 43 Võ Trường Toản F15 Q5 08.12.2014 18 Bình Đức F15 Q8 STT Năm Số bệnh án 66 2015 17713 67 2015 68 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Võ Văn S 77 Nam 28.05.2015 9/1 Đào Tấn F5Q5 17959 Trần Văn Kh 58 Nam 30.05.2015 11/28 KP10 Bình Trị Đông BTân 2015 19630 Dương Thanh T 53 Nam 12.06.2015 1132/6T Tân Tạo Bình Tân 69 2015 19675 Lơ Văn Th 50 Nam 12.06.2015 Tuy Hòa Phú Yên 70 2015 23924 Trương M 51 Nam 16.07.2015 124 Lô B Lý Thường Kiệt F7 Q11 71 2015 24244 Trần Thị H 23 Nữ 13.07.2015 Ấp Tân Mai Bình Phước 72 2015 25728 Trương Kim Th 61 Nữ 07.08.2015 14/32 Ấp Bình Hưng Bình Chánh 73 2015 30008 Đỗ Văn L 56 Nam 02.09.2015 09 Lương Ngọc Quyến Bình Chánh 74 2015 31322 Trần Thị Th 59 Nữ 12.09.2015 13/3C Tân Hòa Đơng F13Q6 75 2015 32155 Nguyễn Văn X 56 Nam 19.09.2015 196C TX 61 Thanh Xuân Hốc Môn 76 2015 34623 Dương Văn H 59 Nam 08.10.2015 101/14C/15 Bùi Minh Trực F5Q8 77 2015 34886 Võ Thị E 60 Nữ 10 10.2015 40/20 Đoàn Văn Bơ F9 Q4 78 2015 36434 Trương Tấn H 53 Nam 22.10.2015 45/9 Phạm Phú Thứ F3 Q6 79 2015 37367 Ngô Tuấn K 45 Nam 17.09.2015 112/74 Trần Cao Vân Đà Nẳng 80 2015 37540 Nguyễn Văn Ch 64 Nam 30.10.2015 512 Hồng Bàng F10 Q5 81 2015 38647 Huỳnh Thị Kim Th 39 Nữ 08.11.2015 89/23 Phạm Thế Hiển F12 Q8 82 2015 38783 Trần Thị K 72 Nữ 09.11.2015 203/1A Nguyễn Duy F15Q8 STT Năm Số bệnh án 83 2015 39757 84 2015 85 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Đặng Quới X 77 Nam 24.11.2015 93 Thủ Khoa Huân Châu Đốc 43335 Phan Thị S 50 Nữ 12.12.2015 Tổ Ấp An Hửu Tiền Giang 2015 29159 Trà Thị M 79 Nữ 29.08.2015 Phổ Cường Đức Phổ Quãng Ngãi 86 2014 21767 Nguyễn Hồng S 62 Nam 18.07.2014 157 Đường số F4 Q8 87 2012 39414 Lê Thị Ngh 64 Nữ 12.01.2012 Bình Đông Tiền Giang 88 2014 28680 Trương Văn M 57 Nam 89 2012 6031 Nguyễn Thị Ch 84 Nữ 27.02.2012 997/8 Cách Tháng Q TB 90 2013 9249 Huỳnh Thị N 85 Nữ 27.03.2013 35 Thân Cửu Nghĩa Tiền Giang 91 2013 38444 Nguyễn Văn C 80 Nam 92 2012 33122 Nguyễn Thị Th 63 Nữ 08.10.2012 A0 113/3 Miễu Nhĩ Cần Gio 93 2014 20152 TrẦn Phương T 54 Nam 25.06.2014 573/43V Phạm Chí F7 Q6 94 2015 33545 Lê Thị Thúy X 50 Nữ 95 2014 18112 Lê Văn A 60 Nam 09.06.2014 Ấp Đồi Lâm An Thới Đông CG 96 2013 22308 Phạm Văn Đ 76 Nam 13.10.2013 36/1 Quốc Lộ 50 Bình Hưng BC 97 2013 25231 Nguyễn Thị Mai Ng 66 Nữ 12.08.2013 110 Lãnh Binh Thăng F13 Q11 98 2013 41463 NguyỄn Thị Ph 58 Nữ 30.12.2013 305 Lê Hồng Phong F2 Q10 99 2014 22688 Nguyễn Văn T 56 Nam 16.07.2014 14 lô 24 Phạm Thế HiỂn F4 Q8 03.09.2014 Giồng Trôm Bến Tre Mạng 02.12.2013 384 Bãi Sậy F7 Q8 Văn 30.09.2015 128A Mễ Cốc F15 Q8 STT Năm Số bệnh án 100 2014 20081 101 2013 102 103 Họ tên Tuổi Giới Ngày mổ Địa Chỉ Phan Thị Kim H 64 Nữ 25.06.2014 504/3 Kinh Dương Vương Binh Tân 19702 Lưu Gia V 38 Nữ 25.06.2013 58/11 Hậu Giang F6 Q6 2013 17365 Nguyễn Thị Th 62 Nữ 05.06.2013 20F 1/22 Hoàng Sỹ Khải F14 Q8 2012 35947 Lưu Thị B 57 Nữ 29.10.2012 Ấp Tân Trung Gò Cơng Tiền Giang DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT PHỊNG KHTH ... chưa thấy mức độ di hạch kết điều trị triệt căn, kết nối PTNS lãnh vực Vì vậy, thực đề tài: Nghiên cứu mức độ di hạch đánh giá kết điều trị triệt ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi , với mục... mục tiêu: Xác định mức độ di hạch đặc điểm kỹ thuật nạo vét hạch điều trị ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi Đánh giá kết điều trị triệt ung thư đại tràng phẫu thuật nội soi số yếu tố liên... 1.5 Mức độ di hạch ung thư đại tràng ứng dụng phẫu thuật 24 1.5.1 Di hạch bỏ chặng không bỏ chặng 25 1.5.2 Nạo hạch ung thư đại tràng 25 1.6 Phẫu thuật nội soi điều trị ung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (FULL TEXT), Nghiên cứu mức độ di căn hạch và đánh giá kết quả điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay