THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG

10 46 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:25

Slide do học sinh thực hiện để thuyết trình về bài 39 Sinh học 10 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG.Lai và đa bội.LVN10, LVN4, P375, DT21, DT17, CR203, DT16, Dâu số 12 và Dưa hấu tam bội. Tổ 3: - Lê Hoàng Anh - Đậu Huy Minh - Lê Thị Thảo Nguyên - Phạm Minh Thúy - Hồ Sĩ Lộc - Hoàng Quỳnh Chi - Nguyễn Thị Lam Hiền - Nguyễn Thị Anh Minh THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU chọn giống vật nuôi trồng Tên giống Cách tạo giống Tính trạng bật Giống ngơ lai tạo Có thời gian LVN10 cách lai sinh trưởng dòng (lai ngắn, chịu hạn đơn) tốt,chống đổ,kháng sâu bệnh suất cao Tên giống Tính trạng bật Giống ngơ LVN4 (cùng nhóm có LVN12, LVN31 - giống lai kép) đại diện cho nhóm trung ngày, có khả thích ứng rộng, suất cao Tên giống Cách tạo giống Tính trạng bật Giống cà chua P375 tạo phương pháp Thích hợp cho vùng thâm canh chọn lọc cá thể từ giống cà chua Đài Loan Giống cà chua P375 Tên gióng Cách tạo giống Tính trạng bật Giống lúa DT21 tạo Tăng suất (năm 2000) lai chất lượng giống lúa nếp 415 với giống lúa đột biến DV2 (từ giống Nếp hoa vàng) Tên giống Cách tạo giống Tính trạng bật DT17 OM80 lai với DT10 Có hạt dài, trong, cho cơm dẻo, suất cao Tên giống Cách tạo giống Tính trạng nn Giống lúa CR203 (năm Phương pháp chọn lọc Giống lúa CR203 có khả 1985) cá thể từ nguồn gen lúa kháng rầy, kháng rầy nâu nhập từ suất cao, trung bình đạt Viện lúa Quốc tế 45-50 tạ/ha, thâm canh (International Rice tốt đạt tới 65 Research Institute - tạ/ha IRRI) Tên giống Cách tạo giống Giống lúa DT16 năm 2000 tạo lai giống DT10 với giống lúa đột biến A20 Giống dâu số 12 giống dâu tam bội (3n) tạo Giống dưa hấu tam bội (3n), khơng có hạt, ngọt, lai thể tứ bội (4n) với thể lưỡng bội (2n) thơm Tên giống Cách tạo giống Giống dâu số 12 Lai thể tứ bội với (dâu tam bội) giống lưỡng bội Tính trạng trội Chiều cao trung bình (2,5-2,8m), thân màu vàng nhạt, bì khổng rõ, cành nhiều, tán gọn, to không xẻ thùy, màu xanh đậm, bóng, thịt nhiều Năng suất đạt 28-30 tấn/ha Chất lượng tốt, hàm lượng Protein đạt 22-25% Khả đề kháng với bệnh nấm, vi khuẩn, virus, khả chịu hạn, úng trung bình ... Institute - tạ/ha IRRI) Tên giống Cách tạo giống Giống lúa DT16 năm 2000 tạo lai giống DT10 với giống lúa đột biến A20 Giống dâu số 12 giống dâu tam bội (3n) tạo Giống dưa hấu tam bội (3n),... hoa vàng) Tên giống Cách tạo giống Tính trạng bật DT17 OM80 lai với DT10 Có hạt dài, trong, cho cơm dẻo, suất cao Tên giống Cách tạo giống Tính trạng nn Giống lúa CR203 (năm Phương pháp chọn. .. từ giống cà chua Đài Loan Giống cà chua P375 Tên gióng Cách tạo giống Tính trạng bật Giống lúa DT21 tạo Tăng suất (năm 2000) lai chất lượng giống lúa nếp 415 với giống lúa đột biến DV2 (từ giống
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG, THỰC HÀNH: TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay