Giáo án văn lớp 8

3 50 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bài Tiết10 Xây dựng đoạn văn văn I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Nắm khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ câu đoạn văn cách trình bày nội dung đoạn văn - Vận dụng kiến thức học, viết đoạn văn theo yêu cầu II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG: Kiến thức Khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ câu đoạn văn Kỹ năng: - Nhận biết từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ câu đoạn văn cho - Hình thành chủ đề, viết từ ngữ câu chủ đề, viết câu liền mạch theo chủ đề quan hệ định - Trình bày đoạn văn theo kiểu quy nạp, diễn dịch, song hành, tổng hợp III Chuẩn bị: Giáo viên:- Sgk, Sgv số tài liệu tham khảo - Bảng phụ Học sinh: Đọc kĩ IV- PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , phân tích, k thut ng não V- Hoạt động lên lớp: 1.ổn định tổ chức(1 phút) 2.Kiểm tra cũ(5 phút) ? Nêu cảm nhận em đoạn trích Tức nớc vỡ bờ Ngô Tất Tố 3.Bài mới: (1 phút) * Giới thiệu bài(1 phút) Đoạn văn đóng vai trò quan trọng trình tạo lập văn Vậy, đoạn văn? Cách dùng từ, cách từ ngữ câu đoạn văn nh cho đạt hiệu giao tiếp ? Đó nội dung ta tìm hiểu học hôm * Nội dung mới(32 phút) Hoạt động gv hs kiến thức I Thế đoạn văn: (10 phút) 1.Ví dụ: văn bản: Ngô Tất Tố tác HS đọc phẩm Tắt đèn Nhận xét ? Văn có ý? Mỗi ý đợc - ý, ý viết thành đoạn viết thành đoạn? ? Dấu hiệu hình thức giúp - Viết hoa đầu dòng chữ đem nhận biết đoạn văn? ợc viết lùi vào, kết thúc dấu chấm Hai đoạn văn nhiều qua dòng câu có quan hệ chặt chẽ với * Ghi nhớ: Đoạn văn hợp thành=> ta gọi đơn vị - Là đơn vị trực tiếp tạo nên văn trên câu - Vậy đoạn văn gì? - Chốt kiến thức: Đoạn văn đơn vị câu, có vai trò quan trọng việc tạo lập văn - Yêu cầu HS đọc thầm VB ? Hãy tìm từ ngữ có tác dụng trì đối tợng đoạn văn trên? - Về hình thức: viết hoa lùi vào đầu dòng dấu chấm qua dòng - Về nội dung: Thờng biểu đạt ý hoàn chỉnh II Từ ngữ câu đoạn văn (10 phút) Từ ngữ chủ đề câu chủ đề đoạn văn - Đoạn 1: Ngô Tất Tố (ông, nhà văn) - Đoạn 2: Tắt Đèn (tác phẩm) ? ý khái quát bao trùm đoạn => Đánh giá thành công xuất sắc văn gì? NTT việc tái thực nông thôn Việt Nam trớc cách mạng Khẳng định phẩm chất tốt đẹp ngời lao ? Câu đoạn văn chứa ý động chân khái quát ấy? => Câu: Tắt Đèn tác phẩm tiêu biểu GV: Câu chứa ý khái quát nhất NTT đoạn văn đợc gọi câu chủ đề ? Vậy, em hiểu câu - Câu chủ đề thờng mang nội dung khái chủ đề? quát , đủ hai thành phần chính, thờng đứng đầu cuối đoạn, có vai trò định hớng nội dung cho đoạn văn ? Thế từ ngữ chủ đề? - Từ ngữ chủ đề: Là từ ngữ đợc dùng để làm đề mục đợc lặp lại nhiều lần nhằm trì đối tợng đợc nói đến đoạn văn Cách trình bày nội dung đoạn văn: - Gọi HS đọc đoạn văn ? Tìm câu chủ đề đoạn * Đoạn văn - Không có câu chủ đề văn? ? Quan hệ gữa câu - Quan hệ chặt chẽ nhờ từ ngữ trì đối tợng: Ngô Tất Tố- Ông- Nhà văn đoạn văn nh nào? - Quan hệ câu đoạn văn quan hệ bình đẳng - Đọc ĐV2 - Gọi HS đọc đoạn văn ? Tìm câu chủ đề đoạn - Câu câu chủ đề - Các câu bổ sung, triển khai văn? ? Đoạn văn đợc trình bày theo chủ đề đứng sau câu chủ đề-> trình tự nào? Các câu diễn dịch có quan hệ nh với câu - Quan hệ câu chủ đề câu triển khai quan hệ phụ chủ đề? - Đọc ĐV - Câu chủ đề cuối ĐV-> quy nạp - Gọi HS đọc đoạn văn b ? Đoạn văn có câu chủ đề - Quan sát, lắng nghe không? Vị trí câu chủ đề? * Cách trình bày nội dung ĐV1 song hành; ĐV2 diễn Ghi nhớ(SGK) dịch; ĐV3 quy nạp - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK III Luyện tập: (12 phút) Gọi HS đọc trình bày ý kiến BT1: - VB gồm 2ý, ý diễn đạt thành ĐV - Đại diện nhóm trình bày: BT2: ĐVa: Diễn dịch ĐVb: Song hành ĐVc: Song hành Chia HS thành nhóm thảo luận BT3: Cho HS hoạt ®éng theo nhãm - Nhãm 1,2 viÕt theo c¸ch diƠn dịch - Nhóm 3,4 viết theo cách quy nạp Củng cố(4 phút): ? Theo em muốn viết đợc đoạn văn, ta phải ý đến điều gì? Dặn dò (2 phút) - Học thuộc ghi nhớ - Làm BT: 3,4 SGK - Chuẩn bị làm viết số Ngày soạn: 31/8/2012 Ngày giảng:3/9/2012 ... dung đoạn văn: - Gọi HS đọc đoạn văn ? Tìm câu chủ đề đoạn * Đoạn văn - Không có câu chủ đề văn? ? Quan hệ gữa câu - Quan hệ chặt chẽ nhờ từ ngữ trì đối tợng: Ngô Tất Tố- Ông- Nhà văn đoạn văn. .. ngữ câu đoạn văn (10 phút) Từ ngữ chủ đề câu chủ đề đoạn văn - Đoạn 1: Ngô Tất Tố (ông, nhà văn) - Đoạn 2: Tắt Đèn (tác phẩm) ? ý khái quát bao trùm đoạn => Đánh giá thành công xuất sắc văn gì?... văn nh nào? - Quan hệ câu đoạn văn quan hệ bình đẳng - Đọc ĐV2 - Gọi HS đọc đoạn văn ? Tìm câu chủ đề đoạn - Câu câu chủ đề - Các câu bổ sung, triển khai văn? ? Đoạn văn đợc trình bày theo chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án văn lớp 8, Giáo án văn lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay