GIÁO ÁN VĂN LỚP 8 -TỪ TƯỢNG HÌNH TỪ TƯỢNG THANH

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:07

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. - Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục. 2. Kỹ năng: - Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định. - Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản. III- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án - Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: Đọc bài. IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, kĩ thuật động não. V - HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP 1.Ổn định tổ chức(1 phút): 2.Kiểm tra bài cũ(5 phút): ? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ. 3. Bài mới: (32 phút) *Giới thiệu bài(1 phút): Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản. Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bµi TiÕt15 TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Hiểu từ tượng hình, từ tượng - Có ý thức sử dụng từ tượng hình, từ tượng để tăng thêm tính hình thượng, tính biểu cảm giao tiếp, đọc – hiểu tạo lập văn II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức - Đặc điểm từ tượng hình, từ tượng - Cơng dụng của từ tượng hình, từ tượng Kỹ năng: - Nhận biết từ tượng hình, từ tượng giá trị chúng văn miêu tả - Lựa chọn, sử dụng từ tượng hình, từ tượng phù hợp với hồn cảnh nói, vit III Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Nghiên cứu SGK,SGV, tài liệu tham khảo, soạn - Bảng phụ, phiếu häc tËp Häc sinh: - §äc SGK, chó ý ngữ liệu IV- PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , phân tích, k thut ng não V- Hoạt động lên lớp ổn đinh tổ chức:(1 phút) KiĨm tra bµi cò:(5 phót) HS 1: ThÕ nµo lµ trêng tõ vùng? HS 2: Em cã nhËn xÐt cách dùng từ Nam Cao tác phẩm Lão Hạc Bài mới:(35 phút) Hoạt động gv hs kiến thức I Đặc điểm, công dụng.(20 GV treo bảng phụ ghi đoạn văn phút) tác phẩm Lão Hạc Nam cao Ví dụ: - Gọi HS đọc đoạn văn, lu ý từ in đậm ? Trong từ in đậm trên, từ Nhận xét: gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái - Móm mém, xồng xộc, vật vã, rũ vật? rợi, sòng sọc-> gợi tả dáng vẻ ? Những từ mô âm - Hu hu, -> mô âm tự nhiên, ngời? ? Theo em từ ngữ gợi hình ảnh, dáng vẻ, hoạt động trang thái mô -> Gợi đợc hình ảnh âm âm có tác dụng cụ thể, sinh động có giá trị biểu văn miêu tả, tự sự? cảm cao GV: Những từ ngữ gợi hình ảnh dáng vẻ gọi từ tợng hình Những từ ngữ mô âm gọi từ tợng ? Vậy em hiểu từ tợng hình, từ tợng thanh? - Bài tập nhanh: (Treo bảng phụ ghi BT) Đọc đoạn trích bảng phụ ? Đoạn văn trích VB Tức nớc vỡ bờ từ Anh DËu n vai -> tay thíc, d©y thõng” ? H·y tìm từ tợng hình,tợng đoạn văn đó? Gọi HS lên bảng làm ghi nhớ: (SGK) - Từ tợng hình: uể oải, run rẫy; - Từ tơng thanh: sầm sập II Luyện tập:( 15 phút) Bài 1: - Các từ tợng hình: Rón rén, lẻo khoẻo, chỏng quèo - Các từ tợng thanh: bịch, bốp, soàn soạt Chia HS làm nhóm, phát phiếu học tập Bài 2: cho HS => từ tợng hình gợi tả dáng ®i - NhËn phiÕu häc tËp, lµm bµi cđa ngêi: lò dò, lom khom, - Đại diện nhóm trình bày, nhóm bổ dò dẫm, liêu xiêu, ngất sung ngỡng, khất khởng Bài 3: Chia nhãm, cho HS th¶o luËn + Cêi h¶: cời to, sảng khoái - nhóm thảo luận, cử đại diện nhóm lên + Cời hì hì: vừa phải, thích thú, trình bày hồn nhiên + Cời hô hố: Cời to, vô ý, thô + Cời hơ hớ: to, vô duyên 4.Củng cố:(2 phút) Hãy cho biết từ tuợng hình, từ tợng Dặn dò:(2 phút) - Làm BT 4,5 - Học thuộc lòng ghi nhớ - Chuẩn bị bài: Liên kết đoạn văn văn ... thõng” ? Hãy tìm từ tợng hình, tợng đoạn văn đó? Gọi HS lên bảng làm ghi nhớ: (SGK) - Từ tợng hình: uể oải, run rẫy; - Từ tơng thanh: sầm sập II Luyện tập:( 15 phút) Bài 1: - Các từ tợng hình: Rón rén,...phỏng âm gọi từ tợng ? Vậy em hiểu từ tợng hình, từ tợng thanh? - Bài tập nhanh: (Treo bảng phụ ghi BT) Đọc đoạn trích bảng phụ ? Đoạn văn trích VB Tức nớc vỡ bờ từ “Anh DËu n vai ->... hình: Rón rén, lẻo khoẻo, chỏng quèo - Các từ tợng thanh: bịch, bốp, soàn soạt Chia HS làm nhóm, phát phiếu học tập Bài 2: cho HS => từ tợng hình gợi tả dáng - Nhận phiếu học tập, làm ngời: lò dò,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN VĂN LỚP 8 -TỪ TƯỢNG HÌNH TỪ TƯỢNG THANH, GIÁO ÁN VĂN LỚP 8 -TỪ TƯỢNG HÌNH TỪ TƯỢNG THANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay